Programak / Programas

  Bizkaiko Enplegu Atarian programa guztien inguruko informazioa biltzen da eta aurretiko izen-ematea aukera ematen du.
Web-plataforma berrian Bizkaiko Foru Aldundiaren eta DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentziaren enplegu-programa guztiak jaso dira.
Webguneaz gain, telefono mugikorraren edo tablet gailuen bitartez sartzeko aplikazioak ditu.
Programetan parte hartu nahi dutenek, web-tresna honen bitartez egin dezakete aurretiko izen-ematea:www.portaldeempleodebizkaia.eus
Prentsa-oharra:
https://web.bizkaia.eus/eu/web/comunicacion/berriak/-/news/detailView/22772
 • Non: EHAAn
 • Data: 2022.06.22
 • Nork: Lan eta Enplegu Saila
 • Gaia:EBAZPENA, 2022ko ekainaren 10ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita enplegu lagunduko jarduketetara bideratutako laguntzen 2022ko deialdia, urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan aurreikusitakoari jarraituz. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasunen bat duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroa arautzen dira.
 • Lotura:: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/06/2202830e.shtml
 •  
 • Non: EHAAn
 • Data: 2022.06.22
 • Nork: Lan eta Enplegu Saila
 • Gaia: EBAZPENA, 2022ko ekainaren 10ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez esleitzen baitira Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren eta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2012ko urriaren 3ko Agindu bateratuan aurreikusitako laguntzak 2022. urtean finantzatzeko baliabide ekonomikoak. Agindu horren bidez ezartzen dira gazteek prestakuntza lanarekin txandakatzeko HEZIBI Programaren oinarri arautzaileak.
 • Lotura:
 • https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/06/2202831e.shtml
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.05.12
 • Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia
 • Gaia: Bizkaiko Eraikinen Birgaitze Iraunkorraren Sektoreko Lanak/Prestakuntza Programaren deialdian izena emateko epea luzatzea, Laborlan III: Laborategia proiektuaren esparruan, langabeen enplegagarritasuna hobetzeko, lan-prestakuntzako programa mistoen bidez.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/12/I-434_eus.pdf
  El Portal de Empleo de Bizkaia reúne información de todos los programas y permite la preinscripción online.
La nueva plataforma web contiene todos los programas de empleo de la Diputación Foral de Bizkaia y de su Agencia de Empleo y Emprendimiento – DEMA.
Además de la web, también cuenta con aplicaciones para su acceso a través del teléfono móvil o tabletas.
Las personas interesadas en participar en alguno de los programas pueden realizar la preinscripción a través de esta herramienta web:www.portaldeempleodebizkaia.eus
Nota de prensa:
https://web.bizkaia.eus/es/web/comunicacion/noticias/-/news/detailView/22772

Lugar: BOPV

Fecha: 22.06.2022

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de Proyectos Singulares de inserción e innovación socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo en 2022.

Enlace:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202830a.shtml

Lugar: BOPV

Fecha: 22.06.2022

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las ayudas previstas en la Orden conjunta de 3 de octubre de 2012, de las Consejeras de Educación, Universidades e Investigación, y de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases reguladoras del programa HEZIBI de formación y trabajo en alternancia para jóvenes

Enlace:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202831a.shtml
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 7.06.2022
 • Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento
 • Tema: Bases para empresas participantes en el Programa de Empleo-Formación LABORLAN III: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante programas mixtos de empleo-formación.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/07/I-543_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 12.05.2022
 • Emisor:DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento
 • Tema: Ampliación del plazo de inscripción de la convocatoria del Programa de Empleo-Formación en el Sector de la Rehabilitación Sostenible de edificios de Bizkaia dentro del marco del Proyecto Laborlan III: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante programas mixtos de empleo-formación.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/12/I-434_cas.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 04.05.2022

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Ampliación del plazo de inscripción de la convocatoria del programa Taldeka Digitala ? Equipos de emprendimiento. Abril 2022.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/04/I-395_cas.pdf

Non: BAOn

Data: 2022.05.04

Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Taldeka Digitala ? Ekintzailetzako taldeak programaren deialdian izena emateko epea luzatzea. 2022ko apirila.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/04/I-395_eus.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 26.04.2022

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases para personas participantes en el Programa de Empleo-Formación en el Sector Agrícola de Bizkaia dentro del marco del Proyecto LABORLAN III: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante programas mixtos de empleo-formación.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/26/I-366_cas.pdf

Non: BAOn

Data: 2022.04.26

Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: LABORLAN III (Enplegu-prestakuntzako programa mistoen bidez langabeen enplegagarritasuna hobetzeko laborategia) proiektuaren markoan, Bizkaiko nekazaritza sektorerako Enplegu-Prestakuntza Programan parte hartzeko oinarriak.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/26/I-366_eus.pdf

PROGRAMA DE CONTRATACIÓN TALENTO JOVEN

Novia Salcedo Fundación, en colaboración con el Gobierno Vasco, está gestionando recursos para el acceso al primer empleo de jóvenes y estudiantes de master.

Información de cada una de las ofertas y cursos como los formularios de las distintas oportunidades para que los jóvenes se registren:

 1. Ofertas de empleo del Programa Investigo

El programa Investigo financia la incorporación de 493 jóvenes en organismos de investigación, universidades, fundaciones o empresas con proyectos de I+D+i.

 1. Becas Reactívate

Becas de 5 meses, de 5, 6 o 7 horas, para jóvenes con titulaciones superiores.

 1. Circular Berrindartzea

60 horas de formación en aspectos técnicos y metodológicos de economía circular.

 1.  Prácticas profesionales Circular Berrindartzea 2022

50 prácticas profesionales de 5 meses, con una formación técnica previa de 60 horas.

 1. Gestión de comunidades energéticas locales (CEL)

70 horas de formación para capacitarte en la gestión de comunidades energéticas locales (CEL).

 1. Prácticas profesionales en el País Vasco

Nuestras ofertas por áreas, lugar programa. ¡Listas para inscribirse!.

 1. Becas Global Training

Programas para incorporar y formar talento joven 2022

Lugar: BOB

Fecha: 7.04.2022

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases generales reguladoras del Programa Taldeka-Equipos de Emprendimiento, impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/07/I-303_cas.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 7.04.2022

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases específicas reguladoras de la convocatoria del programa Taldeka Digitala ? Equipos de emprendimiento. Abril 2022.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/07/I-304_cas.pdf

Non: BAOn

Data: 2022.04.07

Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiak sustatutako Taldeka Ekintzailetza Programa arautzeko oinarri orokorrak.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/07/I-303_eus.pdf

Non: BAOn

Data: 2022.04.07

Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Taldeka Digitala ? Ekintzailetza taldeak programaren deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak.
2022ko Apirila.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/07/I-304_eus.pdf

Programa Taldeka Digitala

Taldeka Digitala_Pdf

Lugar: BOB

Fecha: 1.04.2022

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases para personas participantes en el Programa de Empleo-Formación en el Sector de las Industrias del conocimiento y Tecnología Aplicada dentro del marco del Proyecto Laborlan III: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante programas mixtos de empleo-formación.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/01/I-305_cas.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 1.04.2022

Emisor:DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases para personas participantes en el Programa de Empleo-Formación en el Sector Agrícola de Bizkaia dentro del marco del Proyecto Laborlan III: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante programas mixtos de empleo-formación.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/01/I-306_cas.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 1.04.2022

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases para personas participantes en el Programa de Empleo-Formación en el Sector de la Rehabilitación Sostenible de edificios de Bizkaia dentro del marco del Proyecto Laborlan III: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante programas mixtos de empleo-formación.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/01/I-307_cas.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 1.04.2022

Emisor:DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases para personas participantes en el Programa de Empleo-Formación en el Sector de la obra civil, excavación y movimiento de tierras en Bizkaia dentro del marco del Proyecto Laborlan III: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante programas mixtos de empleo-formación.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/01/I-308_cas.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 1.04.2022

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases para personas participantes en el Programa de Empleo-Formación en el Sector de los Cuidados a las Personas en Bizkaia dentro del marco del Proyecto Laborlan III: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante programas mixtos de empleo-formación.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/01/I-309_cas.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 1.04.2022

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases para personas participantes en el Programa de Empleo-Formación en el Sector del Salvamento y Socorrismo en Bizkaia dentro del marco del Proyecto LABORLAN III: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante programas mixtos de empleo-formación.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/01/I-310_cas.pdf

Non: BAOn

Data: 2022.04.01

Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Laborlan III (Enplegu-prestakuntzako programa mistoen bidez langabeen enplegagarritasuna hobetzeko laborategia) proiektuaren markoan, Ezagutzaren eta Teknologia Aplikatuaren Industrien Sektorerako Enplegu-Prestakuntza Programan parte hartzeko oinarriak.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/01/I-305_eus.pdf

Non: BAOn

Data: 2022.04.01

Nork: : DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Laborlan III (Enplegu-prestakuntzako programa mistoen bidez langabeen enplegagarritasuna hobetzeko laborategia) proiektuaren markoan, Bizkaiko nekazaritza sektorerako Enplegu-Prestakuntza Programan parte hartzeko oinarriak.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/01/I-306_eus.pdf

Non: BAOn

Data: 2022.04.01

Nork: : DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Laborlan III (Enplegu-prestakuntzako programa mistoen bidez langabeen enplegagarritasuna hobetzeko laborategia) proiektuaren markoan Bizkaiko Eraikinen Birgaitze Iraunkorraren Sektorerako Enplegu-Prestakuntza Programan parte hartzeko oinarriak.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/01/I-307_eus.pdf

Non: BAOn

Data: 2022.04.01

Nork: : DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Laborlan III (Enplegu-prestakuntzako programa mistoen bidez langabeen enplegagarritasuna hobetzeko laborategia) proiektuaren markoan, Bizkaiko obra zibilaren, indusketaren eta lur mugimenduen sektorerako Enplegu-Prestakuntza Programan parte hartzeko oinarriak.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/01/I-308_eus.pdf

Non: BAOn

Data: 2022.04.01

Nork: : DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Laborlan III (Enplegu-prestakuntzako programa mistoen bidez langabeen enplegagarritasuna hobetzeko laborategia) proiektuaren markoan, Bizkaian Pertsonak Zaintzeko sektorerako Enplegu-Prestakuntza Programan parte hartzeko oinarriak.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/01/I-309_eus.pdf

Non: BAOn

Data: 2022.04.01

Nork: : DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: LABORLAN III (Enplegu-prestakuntzako programa mistoen bidez langabeen enplegagarritasuna hobetzeko laborategia) proiektuaren markoan, Salbamendu eta Sorospen Sektorerako Enplegu-Prestakuntza Programan parte hartzeko oinarriak.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/01/I-310_eus.pdf

Non: BAOn

Data: 2022.02.17

Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Lanpostu teknikoetan esperientzia duten 50 urtetik gorako emakume langabeei zuzendutako Emalan Plus izeneko Laneratzeko Laguntza Integraleko Programan parte hartzeko oinarriak.

Lotura:https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/17/I-151_eus.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 17.02.2022

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases para participantes en el Programa de Acompañamiento Integral a la Inserción Laboral denominado Emalan Plus dirigido a mujeres desempleadas mayores de 50 años con experiencia en puestos técnicos.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/17/I-151_cas.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 14.02.2022

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de las medidas excepcionales que permitan la adecuación de la ejecución de la programación formativa 2022 gestionada o autorizada por Lanbide, a las circunstancias derivadas de la actual crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/02/2200738a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2022.02.14

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2022ko otsailaren 3koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez aparteko neurriak argitaratzen baitira Lanbidek kudeatutako edo baimendutako 2022ko prestakuntza-programazioa gauzatzeko modua egokitzeko COVID-19ak eragindako egungo osasun-krisiaren ondoriozko egoeretara.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/02/2200738e.pdf