Programas / Programak

Lugar: BOB

Fecha: 25.10.2021

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases específicas reguladoras de la convocatoria del programa Taldeka Digitala-Equipos de emprendimiento. Octubre 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/10/25/I-823_cas.pdf

Non: BAOn

Data: 210.25

Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Taldeka Digitala-Ekintzailetza taldeak programaren deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak. 2021eko urria.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/10/25/I-823_eus.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 22.10.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 14 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan, para el año 2022, las ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en terceros países de productos vinícolas.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105403a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.22

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko urriaren 14koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuei buruzko sustapen- eta informazio-programetarako zein -egintzetarako laguntzen deialdia, 2022. urterakoa, egiteko dena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105403e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 20.10.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 13 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de modificación de las órdenes por la que se regulan y se convocan, para el ejercicio 2021, los Programas Bilakatu COVID-19, Bateratu COVID-19 e Indartu 2021, respecto a la justificación y pago de las subvenciones.

Non: EHAAn

Data: 2021.10.20

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko urriaren 13koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bitartez aldatzen baitira Bilakatu COVID-19, Bateratu COVID-19 eta Indartu 2021 programak arautzen eta horietarako deialdiak egiten dituzten aginduak, dirulaguntzen justifikazioari eta ordainketari dagokionez.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105340e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 18.10.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la modificación de las Bases Reguladoras del Programa de Ayudas «Industria Digitala» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace:https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105283a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 18.10.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrolllo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la modificación de las Bases Reguladoras del Programa de Ayudas «Ciberseguridad Industrial» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105284a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 18.10.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la modificación de las Bases Reguladoras del Programa de Ayudas «Inteligencia Artificial Aplicada» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105285a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.18

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko irailaren 23koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez argitaratzen den SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko irailaren 22ko Erabakia, 2021eko «Industria Digitala» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

Lotura:https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105283e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.18

NorK: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko irailaren 23koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez argitaratzen baita SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko irailaren 22ko Erabakia, «Zibersegurtasun Industriala» 2021 laguntza-programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105284e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.18

NorK: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko irailaren 23koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez onetsi eta argitaratzen baitira SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko irailaren 22ko erabakia argitaratzen den, «Adimen Artifizial Aplikatua» 2021 laguntza-programaren oinarri arautzaileak.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105285e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.18

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko irailaren 23koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Administrazio Kontseiluaren 2021eko irailaren 22ko erabakia argitaratzen baita, 2021eko «Basque Digital Innovation Hub – Konexio» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105286e.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 16.10.2021

Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Tema: Orden TES/1121/2021, de 11 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Non: EAOn

Data: 2021.10.16

Nork: Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioa

Gaia: TES/1121/2021 Agindua, urriaren 11koa, «Landa eta hiri eremuetan emakumeei laguntzeko programa» finantzatzeko diru-laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena, Berreskuratze, Eraldaketa eta Bizileku Planaren esparruan.

Lotura:https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16829.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 15.10.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 131/2021, de 5 de octubre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral 16/2021, de 23 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2021 del Programa Creación de Empresas Innovadoras.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/10/15/I-801_cas.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.10.15

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 131/2021 FORU DEKRETUA, urriaren 5ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 23ko 16/2021 Foru Dekretua aldatzen duena, enpresa berritzaileak sortzeko programaren 2021 urterako oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/10/15/I-801_eus.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 13.10.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 5 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de modificación de la Orden por la que se regula y se convoca, para el ejercicio 2021, el programa de subvenciones a empresas que realicen inversión productiva, que conlleve mejora competitiva y desarrollo económico, para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea y otros municipios con una tasa de desempleo superior al 15 % de la media anual de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Indartu 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105216a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.13

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko urriaren 5ekoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez aldatu egiten baita beste agindu bat. Hain zuzen ere, agindu haren bidez, arautu eta deialdia egiten da, 2021eko ekitaldirako, Nerbioi itsasadarraren ezkerraldean eta Oiartzualdean eta Euskal Autonomia Erkidegoko urteko batezbestekoaren % 15etik gorako langabezia-tasa duten beste udalerri batzuetan ekoizpen-inbertsioa egingo duten eta, beraz, gune horietako lehiakortasun-hobekuntza eta garapen ekonomikoa eragingo duten enpresentzako dirulaguntza-programa. Indartu 2021 Programa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105216e.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.10.13

Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa

Gaia: ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.ren 2021eko urriaren 7ko Ebazpenaren laburpena. Ebazpen horren bidez, «I+G Jardueretan Atzerriko Enpresak Inbertitzeko Programaren» diru-laguntzak emateko 2022rako deialdia egin zen.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-B-2021-41868.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 1.10.2021

Emisor: Ente Vasco de la Energía

Tema: RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105035a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.01

Nork: Energiaren Euskal Erakundea

Gaia: EBAZPENA, 2021eko irailaren 22koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, energia-iturri berriztagarrien bidezko autokontsumoari eta biltegiratzeari eta bizitegi-sektorean sistema termiko berriztagarriak ezartzeari lotutako pizgarri-programa arautzen duten oinarriak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105035e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 30.09.2021

Emisor: Ente Vasco de la Energía

Tema: RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, de modificación de la Resolución de 5 de julio de 2021, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo (Programa MOVES III).

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104999a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.09.30

Nork: Energiaren Euskal Erakundea

Gaia: EBAZPENA, 2021eko irailaren 21ekoa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, 2021eko uztailaren 5eko ebazpena aldatzen duena, mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarri-programa arautzen duten oinarriak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena, Europako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan (MOVES III programa).

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104999e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 27.09.2021

Emisor: Departamento de Turismo, Comercio y Consumo

Tema: ORDEN de 21 de septiembre de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca el programa para la reactivación del pequeño comercio local e incentivos al consumo en establecimientos del sector comercial y de servicios relacionados con la actividad comercial urbana de la Comunidad Autónoma del País Vasco «Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda».

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104920a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.09.27

Nork: Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko irailaren 21ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen eta iragartzen baita «Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda» programa, Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko saltoki txikia suspertzeko eta hiriko merkataritza-jarduerarekin lotura duten merkataritza- eta zerbitzu-sektoreko establezimenduetan kontsumoa sustatzeko.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104920e.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 24.09.2021

Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tema: Extracto de la Resolución de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección General de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la convocatoria del programa de incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica (MOVES Proyectos Singulares II)

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-B-2021-39568.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.09.24

Nork: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa

Gaia: Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Erakundearen (IDAE) Zuzendaritza Nagusiaren 2021eko irailaren 20ko Ebazpenaren laburpena. Ebazpen horren bidez, mugikortasun elektrikoko proiektu berezietarako pizgarrien programaren deialdia ezartzen da (MOVES Proiektu Bereziak II).

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/24/pdfs/BOE-B-2021-39568.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 22.09.2021

Emisor: Departamento de Turismo, Comercio y Consumo

Tema: RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2021, del Viceconsejero de Turismo y Comercio, por la que se amplía el crédito presupuestario de la Orden de 18 de mayo de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca, para el ejercicio 2021, el programa de apoyo a la Modernización de Establecimientos Comerciales ante la COVID-19.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104845a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.09.22

Nork: Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko abuztuaren 31koa, Turismo eta Merkataritzako sailburuordearena, honako agindu honen aurrekontu-kreditua handitzen duena: Agindua, 2021eko maiatzaren 18koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bidez ezartzen baitira COVID-19aren aurrean merkataritza-establezimenduak modernizatzeko laguntza-programarako arauak eta egiten baita 2021eko ekitaldirako deialdia.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104845e.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 22.09.2021

Emisor:DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases generales reguladoras del programa lanzaderas de empleo – ANEZKA.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/22/I-747_cas.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 22.09.2021

Emisor:DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases específicas reguladoras de la convocatoria de octubre de 2021 del programa lanzaderas de empleo – ANEZKA.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/22/I-748_cas.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.09.22

Nork:DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Enpleguko ANEZKA programaren arautzeko oinarri orokorrak.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/22/I-747_eus.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.09.22

Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Enpleguko ANEZKA programaren 2021eko urriko deialdia arautzeko berariazko oinarriak.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/22/I-748_eus.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 20.09.2021

Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Tema: Orden ICT/979/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de ayudas del «Programa ICEX Localiza» de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

Non: EAOn

Data: 2021.09.20

Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa

Gaia: ICT/979/2021 Agindua, irailaren 10ekoa, ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.ren «ICEX Localiza Programa» ren laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia ezartzen dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15225.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 09.09.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2021, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, por la que se hace pública la convocatoria de la Fase II, para el ejercicio 2021, del programa de apoyo a la I+D empresarial-Hazitek.

Non: EHAAn

Data: 2021.09.09

Nork:Ekonomiararen Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko abuztuaren 31koa, Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailburuordearena, zeinaren bidez iragartzen baita, 2021eko ekitaldirako, Enpresa I+G bultzatzeko Hazitek programaren II. faserako deialdia.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104688e.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 27.07.2021

Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tema: Orden TED/800/2021, de 23 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa MOVES Proyectos Singulares II).

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12591.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.07.27

NorK: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka demografikorako Ministerioa

Gaia: TED/800/2021 Agindua, uztailaren 23koa, mugikortasun elektrikoko proiektu berezietarako pizgarrien programaren oinarri arautzaileak onartzen dituena (MOVES Proyecto Exingulares II programa).

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12591.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 14.07.2021

Emisor:Ministerio de Ciencia e Innovación

Tema: Extracto de la Resolución de 8 de julio 2021 por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 del Programa Tecnológico de Automoción Sostenible en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-B-2021-33169.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 14.07.2021

Emisor: Ente Vasco de la Energía

Tema: RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía (EVE), por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo (Programa MOVES III).

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103990a.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.07.14

Nork: Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa

Gaia: 2021eko uztailaren 8ko Ebazpenaren laburpena, zeinaren bidez onartzen baita Automozio Jasangarriko Programa Teknologikoaren 2021eko deialdia, Berreskuratze, Eraldaketa eta Egoitza Planaren esparruan.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-B-2021-33169.pdf

Non: EHAAn

Data:2021.07.14

Nork: Energiaren Euskal Erakundea

Gaia: EBAZPENA, 2021eko uztailaren 5ekoa, EEE Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarri-programa arautzen duten oinarriak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena, Europako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan (MOVES III programa).

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103990e.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 12.07.2021

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Anuncio de modificación de Bases para personas y empresas participantes en el Programa de Empleo-Formación en el Sector de la Biomedicina de Bizkaia dentro del marco del Proyecto Laborlan II: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas con dificultades de inserción mediante programas mixtos de empleo-formación. Bizkaia Aurrera.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/12/I-581_cas.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.07.12

Nork: DENA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Iragarkia, Bizkaiko Biomedikuntzaren Sektoreko Enplegu-Prestakuntza Programan parte hartzen duten pertsona eta enpresentzako oinarriak, Laborlan II: Laborategia izeneko Proiektuaren esparruan, laneratzeko zailtasunak dituzten pertsonen enplegagarritasuna enplegu-prestakuntza programa mistoen bidez hobetzeko. Bizkaia Aurrera.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/12/I-581_eus.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 29.06.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 91/2021, de 22 de junio, de la Diputación foral de Bizkaia, por el que se modifica el Decreto foral 36/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2021 del Programa de Emprendimiento e Innovación Social.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/29/I-542_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.06.29

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 91/2021 FORU DEKRETUA, ekainaren 22koa, apirilaren 13ko 36/2021 Foru Dekretua aldatzen duena, Foru Dekretu horren bidez, Ekintzailetza eta Gizarte Berrikuntza Programa 2021 urterako oinarri arautzaileak eta deialdi onesten dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/29/I-542_eus.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 25.06.2021

Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Tema: Resolución de 24 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2021, por el que se aprueba el Plan Garantía Juvenil Plus 2021-2027 de trabajo digno para las personas jóvenes.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10587.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.06.25

Nork: Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa

Gaia: Ebazpena, 2021eko ekainaren 24koa, Enpleguko eta Gizarte Ekonomiako Estatu Idazkaritzarena, Ministro Kontseiluaren 2021eko ekainaren 8ko Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, gazteentzako lan duinaren 2021-2027 Gazte Berme Plana onartzen da.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10587.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 25.06.2021

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases para personas participantes en el Programa de Acompañamiento Integral a la Inserción Laboral denominado Zubilan Plus dirigido a personas en desempleo, mayores de 45 años, que hayan ostentado puestos de responsabilidad en empresas.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/25/I-546_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.06.25

Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Zubilan Plus izeneko Laneratzerako Akonpainamendu Integraleko Programaren parte hartzaileentzako oinarriak. Programa enpresetan erantzukizun postuak bete izan dituzten 45 urtetik gorako pertsona langabetuei eskaintzen zaie.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/25/I-546_eus.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 23.06.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 16 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se adoptan medidas flexibilizadoras en el marco de los programas Gauzatu-Industria, Gauzatu-Implantaciones Exteriores, Indartu, Bideratu, Bideratu Berria y Bideratu COVID-19, consistentes en aplazamientos de reintegros y ampliación de periodos de ejecución en la realización de inversiones y/o empleo.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103579a.pdf

Non: EHAAn

Data: 06.23

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 16koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez malgutze-neurri hauek hartzen baitira Gauzatu-Industria, Gauzatu-Kanpoko ezarpenak, Indartu, Bideratu, Bideratu Berria eta Bideratu COVID-19 programen esparruan: itzulketak geroratzea eta inbertsioak egiteko eta enplegua sortzeko epeak luzatzea.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103579e.pdf

Lugar:. B.O.P.V.

Fecha: 18.06.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 9 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regula y se convoca, para el ejercicio 2021, el programa de subvenciones a empresas, que realicen inversión productiva, que conlleve mejora competitiva y desarrollo económico, para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea y otros municipios con una tasa de desempleo superior al 15 % de la media anual de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Indartu 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103493a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.18

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 9koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez arautu eta deitzen baita 2021 ekitaldirako Nerbioi itsasadarraren ezkerraldean eta Oiartzualdean eta Euskal Autonomia Erkidegoko urteko batezbestekoaren % 15etik gorako langabezia-tasa duten beste udalerri batzuetan ekoizpen-inbertsioa egingo duten eta, beraz, gune horietako lehiakortasun-hobekuntza eta garapen ekonomikoa eragingo duten enpresentzako dirulaguntza-programa. Indartu 2021 Programa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103493e.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 16.06.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: ORDEN FORAL 4335/2021, de 14 de junio, de la diputada foral de Promoción Económica por la que se dispone adelantar el fin del plazo de finalización de presentación de solicitudes del programa de Reactivación Inteligente 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/16/I-502_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.06.16

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Ekonomi Sustapeneko foru diputatuaren 4335/2021 FORU AGINDUA, ekainaren 14an, Suspertze Adimentsua 2021 programaren eskaerak aurkezteko epearen bukaera aurreratzea xedatzen dueña.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/16/I-502_eus.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 26.05.2021

Emisor: Departamento de Turismo, Comercio y Consumo

Tema: ORDEN de 18 de mayo de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca para el ejercicio 2021, el programa de apoyo a la Modernización de Establecimientos Comerciales ante la COVID-19.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2103023a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.26

Nork: Turismo, Merkataritza Eta Kontsumo Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko maiatzaren 18koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bidez ezartzen baitira COVID-19aren aurrean merkataritza-establezimenduak modernizatzeko laguntza-programarako arauak eta egiten baita 2021eko ekitaldirako deialdia.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2103023e.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 25.05.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el ejercicio 2021, de las ayudas previstas en la Orden conjunta de 3 de octubre de 2012, de las Consejeras de Educación, Universidades e Investigación, y de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases reguladoras del programa Hezibi de formación y trabajo en alternancia para jóvenes.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102986a.pdf

Non: EHAAn

Data: 05.25

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko apirilaren 22koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita zenbait diru-baliabide esleitzen dituen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakia. Diru-baliabide horien bidez finantzatuko dira, 2021eko ekitaldian, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuak eta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak emandako 2012ko urriaren 3ko Agindu bateratuan aurreikusitako laguntzak; agindu horren bidez ezarri ziren gazteentzako ikas-ekinezko Hezibi programaren oinarri arautzaileak.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102986e.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 18.05.2021

Emisor: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao

Tema: Convocatoria Programa InnoCámaras. Cámara de Bilbao 2021. BDNS (Identif.): 563011.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/18/VII-21_cas.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 18.05.2021

Emisor: Ente Vasco de la Energía

Tema: RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones para la demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes – Año 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102831a.pdf

Lugar: B,O,.P.V.

Fecha: 18.05.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 27 de abril de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la modificación de las Bases Reguladoras del Programa de Ayudas «Ekintzaile» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102833a.pdf

Lugar:.B.O.P.V.

Fecha: 18.05.2021

Emisor:SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 27 de abril de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la modificación del Programa de Ayudas «Beint Becas de Internacionalización» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102834a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 18.05.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresaril

Tema: RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 27 de abril de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la modificación del Programa de Ayudas «Global Training» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102835a.pdf

Non: B.A.On

Data: 05.18

Nork: Bilboko Merkatariza, Industria, Zerbitzu eta Itsasketa Gabera Ofiziala

Gaia: InnoCámaras programaren deialdia. Bilboko Merkataritza Ganbera 2021. BDNS (Identif.): 563011.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/18/VII-21_eus.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.18

Nork: Energiaren Euskal Erakundea

Gaia: EBAZPENA, 2021eko apirilaren 28koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, garatzeko bidean dauden itsas-arloko energia-teknologia berriztagarriak frogatzeko eta balidatzeko inbertsioetarako 2021. urterako laguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deialdia egiten eta argitaratzen dituena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102831e.pdf

Non:EHAAn

Data: 2021.05.18

Nork:SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 3koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Administrazio Kontseiluaren 2021eko apirilaren 27ko erabakia argitaratzen baita, 2021eko «Ekintzaile» laguntzen programaren oinarri arautzaileak aldatu eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102833e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.18

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 3koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bitartez argitaratzen baita SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko apirilaren 27ko Erabakia, 2021eko «Beint Nazioartekotze Bekak» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102834e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.18

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 3koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bitartez argitaratzen baita SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko apirilaren 27ko Erabakia, 2021eko «Global Training» laguntzen programaren oinarri arautzaileak aldatu eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102835e.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 17.05.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 65/2021, de 11 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueba la convocatoria pública y las bases reguladoras del programa de subvenciones, en régimen de libre concurrencia, destinadas a la señalización turística, en el ejercicio 2021. Corrección de errores.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/17/I-416_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.05.17

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 65/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 11koa. Zeinen bidez onesten baitira 2021eko ekitaldian seinaleztapen turistikora zuzendutako, lehia libreko erregimeneko, diru- laguntzen programaren oinarri arautzaileak eta deialdi publikoa. Oker zuzenketa.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/17/I-416_eus.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.05.13

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 66/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 11koa, zeinaren bidez onartzen baitira Artisautza Sustatzeko 2021eko Programaren oinarri arautzaileak eta deialdia.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/13/I-373_eus.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.05.13

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 68/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 11koa; honen bidez, Talentua Erakartzeko oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira, 2021. urterako.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/13/I-368_eus.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 13.05.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: Decreto Foral 68/2021, de 11 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2021 del programa de subvenciones de Atracción de Talento.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/13/I-368_cas.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 13.05.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: Decreto Foral 66/2021, de 11 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del Programa de Promoción de la Artesanía 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/13/I-373_cas.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 13.05.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: Decreto Foral 65/2021, de 11 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueba la convocatoria pública y las bases reguladoras del programa de subvenciones, en régimen de libre concurrencia, destinadas a la señalización turística, en el ejercicio 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/13/I-387_cas.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 11.05.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 57/2021, de 4 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Reactivación Inteligente 2021. Corrección de errores.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/11/I-398_cas.pd

Non: B.A.On

Data: 2021.05.11

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Garia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 57/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 4koa. Honen bidez, 2021eko Suspertze Adimentsua dirulaguntza programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onesten dira. Oker zuzenketa.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/11/I-398_eus.pdf

Lugar:B.O.B.

Fecha: 7.05.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 58/2021, de 4 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Plan para la competitividad e innovación colaborativa Elkarlanean 2021

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/07/I-357_cas.pdf

Tema: DECRETO FORAL 57/2021, de 4 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Reactivación Inteligente 2021

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/07/I-358_cas.pdf

Tema: DECRETO FORAL 56/2021, de 4 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Innobideak-Kudeabide 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/07/I-359_cas.pdf

Tema: DECRETO FORAL 36/2021, de 13 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2021 del Programa Emprendimiento e Innovación Social.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/07/I-360_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.05.07

Nork: Ekonomia Susatatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 58/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 4koa. Honen bidez, lehiakortasunerako eta lankidetzan sortutako berrikuntzarako Elkarlanean 2021 Plana dirulaguntza programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onesten dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/07/I-357_eus.pdf

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 57/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 4koa. Honen bidez, 2021eko Suspertze Adimentsua dirulaguntza programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onesten dira.

Lotura https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/07/I-358_eus.pdf

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 56/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 4koa. Honen bidez, 2021eko Innobideak-Kudeabide dirulaguntza programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onesten dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/07/I-359_eus.pdf

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 36/2021 FORU DEKRETUA, apirilaren 13koa, honen bidez, Ekintzailetza eta Gizarte Berrikuntza Programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira, 2021. urterako.

Lugar: B.O.B.

Fecha: 6.05.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 59/2021, de 4 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el año 2021 del Programa de Impulso a la Competitividad Comarcal.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/06/I-355_cas.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 6.05.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema:. RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 31 de marzo de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Sakondu» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102568a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 6.05.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 31 de marzo de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Zabaldu» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102569a.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.05.06

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 59/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 4koa; Eskualdeko Lehiakortasuna Sustatzeko 2021. urteko programaren dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/06/I-355_eus.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.06

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko apirilaren 20koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bitartez argitara ematen baita SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko martxoaren 31ko Erabakia, 2021eko «Sakondu» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi, deialdia egin eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102568e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.06

Nork: Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko apirilaren 20koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bitartez argitaratzen baita SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko martxoaren 31ko Erabakia, 2021eko «Zabaldu» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi, deialdia egin eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102569e.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.05.05

Nork: Bilboko Merkatariza, Industria, Zerbitzu eta Itsasketa Ganbera Ofiziala

Gaia: Xpande Digital Programaren Deialdia – Bilboko Merkataritza Ganbera 2021

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/05/VII-18_eus.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 3.05.2021

Emisor: Ente Vasco de la Energía

Tema: RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de encomienda de gestión entre el Ente Vasco de la Energía y el Departamento de Economía y Hacienda para la recaudación en vía ejecutiva de los reintegros de programas de ayudas gestionados por dicho Ente.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102484a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.03

Nork: Energiaren Euskal Erakundea

Gaia: EBAZPENA, 2021eko apirilaren 13koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Energiaren Euskal Erakundearen eta Ekonomia eta Ogasun Sailaren arteko kudeaketa-aginduaren erabakia, erakunde horrek kudeatutako laguntzen programen itzulketak betearazpen-bidean biltzeko.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102484e.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 3.05.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: Dectreto Foral 51/2021, de 27 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2021 del Programa de Polígonos Industriales.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/03/I-332_cas.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 3.05.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 31 de marzo de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convoca, para el año 2021, la ayuda agroambiental a la diversificación de cultivos extensivos bajo técnicas de producción agrícola sostenible, previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102482a.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.05.3

Nork: Ekonomía Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 51/2021 FORU DEKRETUA, apirilaren 27koa, Industrialdeen Programaren 2021erako oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/03/I-332_eus.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 23.04.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 43/2021, de 20 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Chequeos Tecnológicos 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/23/I-330_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.04.23

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 43/2021 FORU DEKRETUA, apirilaren 20koa. Honen bidez, 2021eko Txekeo Teknologikoak dirulaguntza programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onesten dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/23/I-330_eus.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 22.04.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema:
DECRETO FORAL 35/2021, de 13 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2021 del Programa Bizkaia Creativa.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/22/I-308_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.04.22

Nork: Elonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 35/2021 FORU DEKRETUA apirilaren 13koa, honen bidez, Bizkaia Sortzailea Programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira, 2021. urterako.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/22/I-308_eus.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 16.04.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 38/2021, de 6 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones de Fomento de Consorcios Internacionales 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/16/I-254_cas.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 16.04.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema:. DECRETO FORAL 37/2021, de 13 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones para la Internacionalización 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/16/I-289_cas.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 16.04.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 34/2021, de 13 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Plan 3i de Apoyo Integral a la Innovación, la Internacionalización y la Inversión 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/16/I-290_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.04.16

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2021 FORU DEKRETUA, apirilaren 13koa. Honen bidez, 2021eko Nazioarteko Partzuergoak Sustatzeko dirulaguntza programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onesten dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/16/I-254_eus.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 12.04.2021

Emisor:Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de las medidas excepcionales que permitan la adecuación de la ejecución de la programación formativa 2021, gestionada o autorizada por Lanbide, a las circunstancias derivadas de la actual crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102071a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.04.12

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko martxoaren 24koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez aparteko neurriak argitaratzen baitira Lanbidek kudeatutako edo baimendutako 2021eko prestakuntza-programa gauzatzeko modua COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren ondoriozko egoeretara egokitzeko.

Non: EHHAn

Data: 2021.03.18

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko martxoaren 5ekoa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko otsailaren 24ko erabakia argitaratzen den, 2021eko «Industria Digitala» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101625e.pdf

Fecha: 18.03.2021

Emisor:SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 24 de febrero de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Ciberseguridad Industrial» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101626a.pdf

Non: EHHAn

Data: 2021.03.18

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko martxoaren 5ekoa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko otsailaren 24ko erabakia argitaratzen den, 2021eko «Zibersegurtasun Industriala» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

Lugar: B.O.B.

Fecha: 16.03.2021

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases para personas y empresas participantes en el Programa de Empleo-Formación en el Sector del Metal dirigido a personas en desempleo que tengan una edad igual o superior a 45 años dentro del marco del Proyecto Laborlan II: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas con dificultades de inserción mediante programas mixtos de empleo-formación. Bizkaia aurrera.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/16/I-200_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.03.16

Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Metalaren Sektoreko Enplegu-Prestakuntza Programan parte hartzen duten pertsona eta enpresentzako oinarriak, Laborlan II: Lan-prestakuntza proiektuaren esparruan 45 urte edo gehiago dituzten eta laneratzeko zailtasunak dituzten pertsonen enplegagarritasuna hobetzeko laborategia, enplegu-prestakuntzako programa mistoen bidez. Bizkaia Aurrera.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/16/I-200_eus.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha:15.03.2021

Emisor:Departamento de Economía y Hacienda

Tema: DECRETO 106/2021, de 9 de marzo, por el que se desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas de 2021 para responder al impacto económico del COVID-19.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101518a.pdf

Non: EHHAn

Data: 2021.03.15

Nork:Ekonomia eta Ogasun Saila

Gaia: 106/2021 DEKRETUA, martxoaren 9koa, zeinaren bidez enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren 2021eko programa garatzen baita, COVID-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101518e.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 15.03.2021

Emisor:Departamento de Economía y Hacienda

Tema: ORDEN de 9 marzo de 2021, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se hace pública la convocatoria del programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para responder del impacto económico del COVID-19, regulado en el Decreto 106/2021, de 9 de marzo.

Non: EHHAn

Data: 2021.03.15

Nork: Ekonomia y Ogasun Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko martxoaren 9koa, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuarena, zeinaren bidez argitaratzen baita enpresa txiki eta ertainentzako, banakako enpresaburuentzako eta profesional autonomoentzako finantza-laguntzaren programarako deialdia, COVID-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko; programa hori martxoaren 9ko 106/2021 Dekretuan arautzen da.

Lugar: B.O.P.V.

Fecha:11.03.2021

Emisor: Departamento de Turismo, Comercio y Consumo

Tema: ORDEN de 2 de marzo de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, de segunda modificación de la Orden de 28 de julio de 2020, por la que se regula y convoca para 2020 el programa «Euskadi Turismo Bono» de estímulo al consumo en establecimientos de los sectores turísticos, de restauración y hostelería de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101474a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.03.11

Nork: Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko martxoaren 2koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita 2020ko uztailaren 28ko Agindua, «Euskadi Turismo Bono» programa 2020rako arautu eta iragarri zuena, Euskal Autonomia Erkidegoko turismo-, jatetxe- eta ostalaritza-sektoreetako establezimenduetan kontsumoa sustatzeko.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101474e.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 03.03.2021

Emisor:Bilbao Ekintza, E.P.E.L.

Tema: Extracto del Acuerdo de 12 de febrero de 2021 del Consejo de Administración de Bilbao Ekintza E.P.E.L, por el que se modifica la convocatoria del programa de bonos para el estímulo al consumo directo en Bilbao en comercio, hostelería, restauración, turismo y cultura, enmarcado en el Plan Bilbao Aurrera del Ayuntamiento de Bilbao. BDNS (Identif.): 533944.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/03/II-651_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.03.03

Nork: Bilbao Ekintza, E.P.E.L.

Gaia: Bilboko Udalaren Bilbao Aurrera Planaren barruan dagoen Bilboko merkataritza, ostalaritza, jatetxe, turismo eta kulturan zuzenean Kontsumitzea sustatzeko bonuen programaren deialdia aldatzeko Bilbao Ekintza EPELeko Administrazio Kontseiluaren 2021eko otsailaren 12ko Erabakiaren laburpena. BDNS (Identif.): 533944

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/03/II-651_eus.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha:03.03.2021

Emisor:SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la modificación de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Innobideak» 2020, para ampliar el plazo de ejecución y justificación de la actividad subvencionada.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101253a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.03.03

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko otsailaren 19koa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusiarena, «Innobideak» 2020 laguntza-programaren oinarri erregulatzaileak aldatzen dituena, diruz lagundutako jardueren gauzatze- eta justifikazio-epeak luzatzeko.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101253e.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 01.03.2021

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases para personas y empresas participantes en el Programa de Empleo-Formación en el Sector de la Construcción de Bizkaia dentro del marco del Proyecto Laborlan II: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas con dificultades de inserción mediante programas mixtos de empleo-formación. Bizkaia Aurrera.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/01/I-150_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.03.01

Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Bizkaiko Eraikuntzaren Sektorean Enplegu-Prestakuntza Programan parte hartuko duten pertsona eta enpresentzako oinarriak, Laborlan Proiektuaren testuinguruan. Bizkaia Aurrera.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/01/I-150_eus.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 01.03.2021

Emisor:DEMA -Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases para personas y empresas participantes en el Programa de Empleo-Formación en el Sector de la Biomedicina de Bizkaia dentro del marco del Proyecto Laborlan II: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas con dificultades de inserción mediante programas mixtos de empleo-formación. Bizkaia Aurrera.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/01/I-151_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.03.01

Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Bizkaiko Biomedikuntzaren Sektorean Enplegu-Prestakuntza Programan parte hartuko duten pertsona eta enpresentzako oinarriak, Laborlan II: Laneratze arazoak dituzten pertsonen enplegagarritasuna enplegu-prestakuntza programa mistoen bidez hobetzeko laborategia-Proiektuaren testuinguruan. Bizkaia Aurrera.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/01/I-151_eus.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 01.03.2021

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases para personas y empresas participantes en el Programa de Empleo-Formación en el Sector Agrícola de Bizkaia dentro del marco del Proyecto Laborlan II: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas con dificultades de inserción mediante programas mixtos de empleo-formación. Bizkaia Aurrera.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/01/I-152_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.03.01

Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Bizkaiko Nekazaritzaren Sektorean Enplegu-Prestakuntza Programan parte hartuko duten pertsona eta enpresentzako oinarriak, Laborlan II: Laneratze arazoak dituzten pertsonen enplegagarritasuna enplegu-prestakuntza programa mistoen bidez hobetzeko laborategia Proiektuaren testuinguruan. Bizkaia Aurrera.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/01/I-152_eus.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 01.03.2021

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases para personas y empresas participantes en el Programa de Empleo-Formación en el Sector de la economía de cuidados a personas de Bizkaia dentro del marco del Proyecto Laborlan II: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas con dificultades de inserción mediante programas mixtos de empleo-formación. Bizkaia Aurrera.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/01/I-153_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.03.01

Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Bizkaiko Pertsonen Zaintzako Ekonomiaren Sektorean Enplegu-Prestakuntza Programan parte hartuko duten pertsona eta enpresentzako oinarriak, Laborlan II: Laneratze arazoak dituzten pertsonen enplegagarritasuna enplegu-prestakuntza Programa mistoen bidez hobetzeko laborategia proiektuaren testuinguruan. Bizkaia Aurrera.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/01/I-153_eus.pdf

Lugar: O.B.

Fecha: 01.03.2021

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases para personas y empresas participantes en el Programa de Empleo-Formación en el Sector de la Fundición de Bizkaia dentro del marco del Proyecto Laborlan II: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas con dificultades de inserción mediante programas mixtos de empleo-formación. Bizkaia Aurrera.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/01/I-154_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.03.01

Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Bizkaiko Galdaketaren Sektorean Enplegu-Prestakuntza Programan parte hartuko duten pertsona eta enpresentzako oinarriak, «Laborlan II: Laneratze arazoak dituzten pertsonen enplegagarritasuna enplegu-prestakuntza programa mistoen bidez hobetzeko laborategia» Proiektuaren testuinguruan. Bizkaia Aurrera.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/01/I-154_eus.pdf

Anuncio de ampliación del plazo de la convocatoria para empresas que quieran acoger a participantes del Programa de Empleo-Formación en el Sector del Transporte de personas por carretera dentro del marco del Proyecto-Laboratorio de Mejora de la Empleabilidad.

Enlace: http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/22/I-124_cas.pdf

Enplegagarritasuna Hobetzeko Laborategi-Proiektuaren barruan, Errepideko Garraioaren Sektoreko Enplegu-Prestakuntza Programako parte-hartzaileak hartu nahi dituzten enpresentzako deialdiaren epea luzatzeari buruzkoan iragarkia.

Lotura: http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/22/I-124_eus.pdf

Tema: Bases específicas reguladoras de la convocatoria 2021 de Margen Izquierda y del programa lanzaderas de empleo – ANEZKA.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/18/I-126_cas.pdf

Gaia: Enpleguko ANEZKA programaren 2021erako Ezkerraldeko deialdia arautzeko berariazko oinarriak.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/18/I-126_eus.pdf

Tema: Bases específicas reguladoras de la convocatoria 2021 en Bilbao y del programa lanzaderas de empleo – ANEZKA.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/18/I-125_cas.pdf

Gaia: Enpleguko ANEZKA programaren 2021erako Bilboko deialdia arautzeko berariazko oinarriak.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/18/I-125_eus.pdf

DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Bases generales reguladoras del Programa Taldeka-Equipos de Emprendimiento, impulsado por la Diputación Foral de Bizkaia.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/11/I-103_cas.pdf

DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Bizkaiko Foru Aldundiak sustatutako Taldeka Ekintzailetza Programa arautzeko oinarri orokorrak.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/11/I-103_eus.pdf

Bases específicas reguladoras de la convocatoria del programa Taldeka Digitala Equipos de Emprendimiento. Año 2021.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/11/I-104_cas.pdf

Taldeka Ekintzailetza programak Taldeka Digitala antolatzen duen deialdia arautzeko oinarri espezifikoak. 2021.urtea.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/11/I-104_eus.pdf