Aurkezpena/Presentación

Ongi etorri Bizkaiko Graduatu Elkargo Ofizialara. Lehendakari gisa eta Gobernu Batzordearen izenean adeitasunez agurtzen zaituteta gure elkargoaren webgunera egiten duzun bisitak zure informazio-helburuak betetzea nahi dut.

Guillermo Gumb Hernández

Lehendakaria

Bienvenida/o al Colegio de Graduados Sociales de Bizkaia. Como presidente y en nombre de la Junta de Gobierno, le saludo atentamente y deseo que su visita a nuestra web colegial cumpla sus objetivos de información.

Guillermo Gumb Hernández

Presidente