Gobernu Batzordea / Junta de Gobierno

Lehendakaria/Presidente:

D. Guillermo Gumb Hernández

1.Lehendakariorde eta Diruzaina/Vicepresidente 1º y Tesorero:

D. Juan Ramón Horas Fernández

2. Lehendakariordea/Vicepresidente 2º:

D. Alipio García Ross

Idazkari Nagusia/Secretaria General:

Dña. Itziar Peña Barrio

Batzordekide Nagusia/Vocales ejercientes:

D. Alexander Azpiri Robles

D. Juan Eduardo Molina Beamonte

Batzordekide ez-jarduleak/Vocales no ejercientes:

Dña. Samantha Sainz Rodríguez

D. Sergio Santos Mejías