Euskal Herriko Graduatu Sozialen Elkargoaren Estatutuak / Estatutos Consejo Graduados Sociales País Vasco

El 23 de mayo de 2012 se publicó, en el Boletín Oficial del País Vasco, el Decreto 63/2012, de 8 de mayo, por el que se crea el Consejo de Graduados Sociales del País Vasco. Adjuntamos, para vuestra información, los Estatutos del mismo

Estatutos del Consejo de Graduados Sociales del País Vasco/Euskal Herriko Graduatu Sozialen Elkargoaren Estatutuak

2012ko maiatzaren 23an argitaratu zen Euskal Herriko Agintaritzaren Aldkizkarian 63/2012 Dekretua, maiatzaren 8koa, Euskal Herriko Graduatu Sozialen Kontseilua sortzen duena. Honekin batera doazkizue haren estatutuok, horien berri eduki dezazuen.