Ebazpena, 2021eko apirilaren 20koa, Justiziako Estatu Idazkaritzarena, Espainiako Lan Harremanetako gradudunen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiarekin sinatutako hitzarmena argitaratzen duena. Hitzarmen horren bidez, interesdunen ordezkaritzan bizilekua izateagatik Espainiako nazionalitatea izateko eskabideak elektronikoki aurkezteko gaikuntza ematen da.

Non: E.A.On
Data: 2021.04.24
Gaia: Ebazpena, 2021eko apirilaren 20koa, Justiziako Estatu Idazkaritzarena, Espainiako Lan Harremanetako gradudunen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiarekin sinatutako hitzarmena argitaratzen duena. Hitzarmen horren bidez, interesdunen ordezkaritzan bizilekua izateagatik Espainiako nazionalitatea izateko eskabideak elektronikoki aurkezteko gaikuntza ematen da.
Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6632.pdf