Lan Hitzarmen Kolektibo Orokorrak / Convenios Colectivos Generales

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15514.pdf

 • Non: BAOn
 • Data: 2022.07.21
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Bizkaiko Fruten eta Barazkien Biltegi Jabeen eta Bananen Biltegi Jabeen Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48000075011981).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/21/III-170_eus.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.07.20
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Bizkaiko Errepide-garraioko Enpresentzako eta garraioko laguntza-jarduera Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48002325011981).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/20/III-168_eus.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.07.06
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Estibadores del Puerto de Bilbao Hitzarmen Kolektiboaren akordio partziala erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48000914011983).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/06/III-155_eus.pdf
 • Non: BAO
 • Data: 2022.06.23
 • Nork: LAN ETA ENPLEGU SAILA
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Bizkaiko Gasolina Zerbitzuguneko Hitzarmen Kolektiboaren Aurreraeraginaren Luzapenaren Akordioa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48004095011994).
 • Lotura:
 • https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/23/III-140_eus.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.07
 • Gaia: Hutsen zuzenketa, honako hitzarmen honena: XI. Hitzarmen kolektibo nazionala, itundutako edo diruz lagundutako mailarik gabeko araubide orokorreko ikastetxe pribatuen edo irakaskuntza arautuko ikastetxeen gainekoa.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-A-2022-9352.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.03
 • Gaia: Ore, paper eta kartoiaren Estatuko Hitzarmen Kolektiboaren 2022rako soldata-taulak.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/03/pdfs/BOE-A-2022-9154.pdf

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/06/2202387e.pdf

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15514.pdf

 • Lugar: BOB
 • Fecha: 21.07.2022
 • Tema: Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo de Almacenistas de Frutas y Verduras y Almacenistas de Plátanos de Bizkaia (código de convenio 48000075011981).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/21/III-170_cas.pdf

 • Lugar: BOB
 • Fecha: 20.07.2022
 • Tema: Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo para las Empresas de Transportes por carretera y actividades auxiliares y complementarias del transporte de Bizkaia (código de convenio 48002325011981).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/20/III-168_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 14.07.2022
 • Tema: Acuerdos de prórroga y revisión salarial para el año 2022 del Convenio colectivo del ciclo de comercio de papel y artes gráficas.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11699.pdf

 • Lugar: BOB
 • Fecha: 6.07.2022
 • Tema: Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del acuerdo parcial del Convenio Colectivo de los Estibadores del Puerto de Bilbao (código de convenio 48000914011983).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/06/III-155_cas.pdf
 • Tema: Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el XXII Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales.
 • https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/24/pdfs/BOE-A-2022-10497.pdf
 •  
 • Resolución de 14 de junio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la revisión salarial para el año 2022 del II Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado.
 • BOB
 • .23.06.2022
 • .Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del acuerdo de ampliación de la ultraactividad del convenio colectivo de Estaciones de Servicio de Bizkaia (código de convenio 48004095011994).
 • https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/23/III-140_cas.pdf

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202387a.pdf