Convenios Colectivos de trabajo generales / Lan Hitzarmen Kolektibo Orokorrak

BOE 20.05.2021

BOE 30/03/2021

  • Non: B.A.On
  • Data: 2021.03.18
  • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Bizkaiko Gasolina Zerbitzuguneko Hitzarmen Kolektiboaren Aurreraeginaren Luzapenaren Akordioa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48004095011994).
  • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/18/III-61_eus.pdf

BOB 10/03/2021

BOB 25/02/2021

BOE 19/02/2021

BOE 18/02/2021

BOE 15/02/2021

Tablas salariales para el año 2021 del Convenio colectivo de la industria del calzado.

PDF (BOE-A-2021-2292 – 3 págs. – 300 KB)

BOPV 04/02/2021

II Acuerdo Marco de Hostelería en la Comunidad Autónoma del País Vasco (2021-2023)» (código acuerdo 86100015082017).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000626

BOE 29/01/2021

Corrección de erratas del Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua.

PDF (BOE-A-2021-1335 – 1 pág. – 210 KB)

BOE 27/01/2021

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información General, SL.

PDF (BOE-A-2021-1162 – 2 págs. – 221 KB)

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del sector de la banca.

PDF (BOE-A-2021-1163 – 2 págs. – 221 KB)

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del Grupo de Empresas Unidad Editorial.

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unedisa Comunicaciones, SL.

PDF (BOE-A-2021-1165 – 2 págs. – 220 KB)

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Logintegral 2000, SA.

PDF (BOE-A-2021-1166 – 2 págs. – 220 KB)

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Ediservicios Madrid 2000, SL.

PDF (BOE-A-2021-1167 – 2 págs. – 220 KB)

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información Deportiva, SL.

PDF (BOE-A-2021-1168 – 2 págs. – 221 KB)

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial, SA.

PDF (BOE-A-2021-1169 – 2 págs. – 220 KB)

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo de Unidad Editorial Información Económica, SL.

PDF (BOE-A-2021-1170 – 2 págs. – 221 KB)

BOE 27/01/2021

Acuerdo parcial del Convenio colectivo de productores de obras audiovisuales y actores que prestan servicios en las mismas.

PDF (BOE-A-2021-1171 – 3 págs. – 224 KB)

Acuerdo parcial del Convenio colectivo de servicios de prevención ajenos.

PDF (BOE-A-2021-1172 – 6 págs. – 279 KB)

Acuerdo de prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo del sector de la banca.

PDF (BOE-A-2021-1163 – 2 págs. – 221 KB)

BOB 27/01/2021

Convenio Colectivo de Distribución Butano de Bizkaia

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/27/III-22_cas.pdf

BOE 21/01/2021

Acuerdo de modificación del VI Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua.

PDF (BOE-A-2021-878 – 8 págs. – 315 KB)

BOE 19/01/21

Prórroga de ultraactividad del Convenio colectivo general de ámbito estatal, para el sector de entidades de seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

PDF (BOE-A-2021-779 – 2 págs. – 225 KB)