Ayudas / Laguntzak (II)

 • Lugar: B.O.E.
 • Fecha: 20.04.2021
 • Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
 • Tema: Resolución de 16 de abril de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 29 de marzo de 2021, del Consejo de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6242.pdf
 • Non: E.A.On
 • Data: 2021.04.20
 • Nork: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka demografikorako Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2021eko apirilaren 16koa, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuarena (EPE), Administrazio Kontseiluaren 2021eko martxoaren 29ko Ebazpena argitaratzen duena. Ebazpen horren bidez, handitu egiten da apirilaren 12ko 263/2019 Errege Dekretuak araututako ETEetan eta industria-sektoreko enpresa handietan energia-efizientzia sustatzeko jardueretarako laguntza-programaren aurrekontua.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/20/pdfs/BOE-A-2021-6242.pdf
 • Non: B.A.On
 • Data: 2021.04.16
 • Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2021 FORU DEKRETUA, apirilaren 13koa. Honen bidez, 2021eko Nazioarteko Partzuergoak Sustatzeko dirulaguntza programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onesten dira.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/16/I-254_eus.pdf
 • Non: B.A.On
 • Data: 2021.04.16
 • Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 34/2021 FORU DEKRETUA, apirilaren 13koa. Honen bidez, 2021eko Berrikuntzari, Nazioartekotzeari eta Inbertsioari Laguntza Integrala emateko 3i Plana dirulaguntza programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onesten dira.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/16/I-290_eus.pdf
 • Non: EHAAn

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/04/2102204e.pdf

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2101965a.pdf

Lotura:  https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/04/2101965e.pdf

 • Lugar: B.O.B.
 • Fecha:6.04.2021
 • Emisor:Departamento de Empleo, Inclusión social e Igualdad
 • Tema: DECRETO FORAL 21/2021, de 30 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 80/2020, de 25 de agosto, por el que se aprueban las bases y convocatoria de subvenciones del programa Kontrata30, para la promoción de la empleabilidad de personas jóvenes en Bizkaia como consecuencia de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 (Bizkaia Aurrera).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/06/I-249_cas.pdf
 • Non: B.A.On
 • Data: 2021.04.06
 • Nork: Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 21/2021 FORU DEKRETUA, martxoaren 30ekoa, zeinaren bidez aldatzen baita Bizkaiko Foru Aldundiaren 80/2020 Foru Dekretua, abuztuaren 25ekoa, zeinaren bidez COVID-19 pandemiak eragindako krisiaren ondorioz, Bizkaiko gazteen enplegagarritasuna sustatzeko Kontrata 30 programaren diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten direna (Bizkaia Aurrera).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/06/I-249_eus.pdf
 • Lugar: B.O.B.
 • Fecha: 6.04.2021
 • Emisor: Departamento de Acción Social
 • Tema: DECRETO FORAL 23/2021, de 30 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria pública de subvenciones para la atención e integración social del colectivo de personas con discapacidad para el año 2021.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/06/I-245_cas.pdf
 • Non: B.A.On
 • Data: 2021.04.06
 • Nork: Gizarte Ekintza Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 23/2021 FORU DEKRETUA, martxoaren 30ekoa, zeinaren bidez onesten baitira desgaitasuna duten pertsonei laguntzeko eta haiek gizarteratzeko 2021. urterako diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdi publikoa.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/06/I-245_eus.pdf
 • Lugar: B.O.B.
 • Fecha:31.03.2021
 • Emisor:Departamento de Promoción Económica
 • Tema: DECRETO FORAL 25/2021, de 30 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Plan 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada 2021
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/31/I-238_cas.pdf
 • Non: B.A.On
 • Data: 2021.03.31
 • Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 25/2021 FORU DEKRETUA, martxoren 30ekoa. Honen bidez, 2021eko Berrikuntza eta Inbertsio Aurreratua Sustatzeko 2i Plana dirulaguntza programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onesten dira.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/31/I-238_eus.pdf
 • Lugar: B.O.B.
 • Fecha: 26.03.2021
 • Emisor: Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad
 • Tema: DECRETO FORAL 13/2021, de 23 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones que se concedan por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad que tengan por finalidad la realización de proyectos de promoción de la igualdad de mujeres y hombres en el ejercicio 2021.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/26/I-221_cas.pdf
 • Non: B.A.On
 • Data: 2021.03.26
 • Nork: Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 13/2021 FORU DEKRETUA, martxoaren 23koa, zeinaren bidez onesten baitira 2021eko ekitaldian emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko proiektuak egiteko Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailak emango dituen diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/26/I-221_eus.pdf
  • Lugar: B.O.P.V.
  • Fecha: 26.03.2021
  • Emisor: Departamento de Turismo, Comercio y Consumo
  • Tema: CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 2 de marzo de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca el programa de ayudas para el sostenimiento del subsector del equipamiento personal del comercio minorista vasco.
  • Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101825a.pdf
  • Non: EHAAn
  • Data: 2021.03.26
  • Nork: Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila
  • Gaia: HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena: Agindua, 2021eko martxoaren 2koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita Euskadiko txikizkako merkataritzako ekipamendu pertsonalaren azpisektoreari sostengua emateko laguntza-programa, eta haren deialdia egiten baita.
  • Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101825e.pdf
  • Lugar: B.O.E.
  • Fecha: 26.03.2021
  • Emisor:Ministerio de Hacienda
  • Tema: Orden HAC/283/2021, de 25 de marzo, por la que se concretan los aspectos necesarios para la distribución definitiva, entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, de los recursos de la Línea COVID de ayudas directas a autónomos y empresas prevista en el Título I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.
  • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4727.pdf
  • Non: E.A.On
  • Data: 2021.03.26
  • Nork: Ogasun Ministerioa
  • Gaia: HAC/283/2021 Agindua, martxoaren 25ekoa, martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren I. tituluan aurreikusitako autonomoentzako eta enpresentzako zuzeneko laguntzen COVID lerroko baliabideak autonomia-erkidegoen eta Ceuta eta Melilla hirien artean behin betiko banatzeko beharrezko alderdiak zehazten dituena (5/2021 Errege Lege Dekretua, COVIDAren pandemiari erantzuteko enpresa-kaudimena laguntzeko ezohiko neurriei buruzkoa).
  • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4727.pdf
 • Lugar: B.O.P.V.
 • Fecha: 25.03.2021
 • Emisor:SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial
 • Tema: RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 11 de marzo de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Beint Becas de Internacionalización» 2021 y se ordena su publicación.
 • Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101782a.pdf
 • Non: EHAAn
 • Data: 2021.03.25
 • Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia
 • Gaia: EBAZPENA, 2021eko martxoaren 11koa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bitartez SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko martxoaren 11ko Erabakia argitaratzen den, 2021eko «Beint Nazioartekotze Bekak» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.
 • Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101782e.pdf
 • Lugar: B.O.P.V.
 • Fecha:24.03.2021
 • Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibildad y Medio Ambiente
 • Tema: Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, por la que se hace pública la convocatoria, para el ejercicio 2021, de las ayudas destinadas al desarrollo de proyectos de I+D, mediante la contratación de personas doctoradas y la realización de doctorados industriales en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Bikaintek.
 • Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101742a.pdf
 • Non: EHAAn
 • Data: 2021.03.24
 • Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila
 • Gaia: EBAZPENA, 2021eko martxoaren 16koa, Teknologiako, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita Euskal Autonomia Erkidegoan doktoregoak kontratatuz eta doktorego industrialak eginez I+G proiektuak garatzeko laguntzen 2021eko deialdia. Bikaintek programa.
 • Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101742e.pdf
 • Lugar: B.O.P.V.
 • Fecha: 16.03.2021
 • Emisor: Departamento de Cultura y Política Lingüística
 • Tema: ORDEN de 9 de marzo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regulan y convocan ayudas COVID-19, dirigidas a profesionales de la cultura, en el año 2021.
 • Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101559a.pdf
  • Non: EHHAn
  • Data: 2021.03.16
  • Nork: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila
  • Gaia: AGINDUA, 2021eko martxoaren 9koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2021ean kultura arloko profesionalei zuzendutako COVID-19 laguntzak arautu eta laguntzetarako deialdia egiten duena.
  • Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/03/2101559e.pdf

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Resolución de 2 de febrero de 2021, de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., por la que se publica el Convenio de colaboración con la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, para la gestión de las ayudas relativas a la promoción de la internacionalización de la empresa española.

PDF (BOE-A-2021-1913 – 7 págs. – 250 KB)

Corrección de errores de la Ley 8/2020, de 16 de diciembre, por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación.

PDF (BOE-A-2021-1528 – 1 pág. – 140 KB)

 Departamento de Turismo, Comercio y Consumo

ORDEN de 26 de enero de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca el programa de ayudas para el sostenimiento del sector turístico vasco 2021.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000583

Departamento de Acción Social

DECRETO FORAL 2/2021, de 19 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica la Disposición Transitoria Primera en lo que respecta al límite de crédito para el año 2021, del Decreto Foral 63/2001 regulador del sistema de acceso a residencias públicas forales o concertadas y a la concesión de ayudas económicas individuales para el ingreso de personas mayores en servicios sociales residenciales ajenos.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/28/I-52_cas.pdf

DECRETO FORAL 1/2021, de 19 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se fija el coste teórico máximo para las plazas de centro de día para personas mayores en situación de dependencia, se determina la aportación económica diaria de la persona usuaria y se fija la consignación presupuestaria y la reserva de crédito para el año 2021.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/28/I-53_cas.pdf

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Real Decreto 41/2021, de 26 de enero, por el que se establecen las disposiciones específicas para la aplicación en los años 2021 y 2022 de los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.

PDF (BOE-A-2021-1131 – 23 págs. – 434 KB)

Osakidetza

ACUERDO de 18 de diciembre de 2020, del Consejo de Administración del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que se aprueban las tarifas por prestación de servicios sanitarios y docentes a personas terceras obligadas al pago durante el ejercicio 2021.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000380

Ente Vasco de la Energía

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se hace pública la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes de ayuda, por agotamiento presupuestario, correspondientes al programa de ayudas a inversiones en vehículos eficientes y alternativos (PAVEA) – Año 2020.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000379

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Extracto de la Resolución de 15 de enero de 2021 de ICEX España Exportación e Inversiones E.P.E. por la que se convoca para 2021 la concesión de subvenciones del programa de iniciación y consolidación de la exportación ICEX Next

PDF (BOE-B-2021-2283 – 3 págs. – 180 KB)

Departamento de Turismo, Comercio y Consumo

ORDEN de 29 de diciembre de 2020, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, de ampliación de la Orden de 28 de julio, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca para 2020 el programa de estímulo del consumo en establecimientos del sector comercial de la Comunidad Autónoma del País Vasco «Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda».

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000046

SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2020, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la modificación de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Gauzatu Internacional» 2020.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000047

Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.

PDF (BOE-A-2020-17267 – 7 págs. – 203 KB)

Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

ORDEN de 22 de diciembre de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que, como consecuencia del COVID-19, se modifican las órdenes por las que se convocan las ayudas de formación a personal investigador y tecnólogo en el entorno científico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario vasco para 2017, 2018 y 2020.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020005585

Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

DECRETO FORAL 122/2020, de la Diputación Foral de Bizkaia, de 15 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2021 de subvenciones destinadas a personas físicas usuarias de las infraestructuras viarias, gestionadas directamente, sometidas a peaje de titularidad de las diputaciones forales.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/30/I-842_cas.pdf

Ministerio de Cultura y Deporte

Real Decreto 1162/2020, de 22 de diciembre, por el que se establecen condiciones especiales de aplicación del régimen de compensación de avales regulado en la disposición adicional tercera del Real Decreto 1251/1999, de 16 de julio, sobre sociedades anónimas deportivas, para hacer frente al impacto de la COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-16842 – 4 págs. – 171 KB)

Departamento de Euskera, Cultura y Deporte

DECRETO FORAL 115/2020, de 15 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinadas a las sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas empresarias individuales, profesionales y a las personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro que editen publicaciones periódicas en euskera durante el ejercicio de 2021.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/21/I-823_cas.pdf

DECRETO FORAL 117/2020, de 15 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales destinadas a personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades para la promoción, difusión o normalización del uso del euskera durante el ejercicio 2021.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/12/21/I-824_cas.pdf

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Extracto de la Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Fundación EOI, F.S.P., por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto «Industria Conectada 4.0»

PDF (BOE-B-2020-46057 – 2 págs. – 178 KB)

Departamento de Empleo y Políticas Sociales

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas a las personas profesionales de la cultura cuyas actividades han quedado canceladas o suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001956

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Estado de alarma. Avales

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, por el que se establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA), y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

PDF (BOE-A-2020-4903 – 9 págs. – 310 KB)

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de las medidas excepcionales para hacer frente al impacto del Covid-19 en materia de formación profesional para el empleo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobadas por el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001948

DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

ORDEN de 30 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se establecen, para el ejercicio 2020, las bases reguladoras de las ayudas a proyectos al amparo de la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP), aprobada al grupo de acción local del sector pesquero (GALP) para el desarrollo sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001946

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, del Director de Agricultura y Ganadería, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas directas incluidas en la Política Agrícola Común (PAC) para el ejercicio 2020.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001947

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Plazos administrativos. Ayudas

Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se acuerda la continuación de la tramitación del procedimiento de la convocatoria para 2020 del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación (PEBA-NGA).

PDF (BOE-A-2020-4853 – 2 págs. – 221 KB)

JEFATURA DEL ESTADO

Estado de alarma. Medidas urgentes

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.

PDF (BOE-A-2020-4832 – 29 págs. – 453 KB)

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Subvenciones

Real Decreto 507/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria S.M.E. (SAECA) por titulares de explotaciones agrarias, afectadas por la sequía y otras situaciones excepcionales, que garanticen préstamos para financiar sus explotaciones, y se convocan dichas subvenciones para el ejercicio 2020.

PDF (BOE-A-2020-4834 – 15 págs. – 302 KB)

Real Decreto 508/2020, de 5 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones estatales destinadas en el ejercicio 2020 a las explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y sus prórrogas.

PDF (BOE-A-2020-4835 – 7 págs. – 259 KB)

Jefatura del Estado

Estado de alarma. Medidas urgentes

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.

PDF (BOE-A-2020-4832 – 29 págs. – 453 KB)

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

ORDEN de 30 de abril de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se regulan y convocan ayudas al alquiler de vivienda libre para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001919

DEPARTAMENTO DE SALUD

ORDEN de 24 de marzo de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2020 de ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001916

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Estado de alarma. Servicio Público de Empleo Estatal

Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se desarrolla el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad para las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de la Seguridad Social regulado en el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4801 – 6 págs. – 250 KB)

Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo regulado en el artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4802 – 2 págs. – 229 KB)

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Estado de alarma. Avales

Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión de los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la «Línea de avales de arrendamiento COVID-19».

PDF (BOE-A-2020-4786 – 19 págs. – 360 KB)

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Estado de alarma. Ayudas

Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4759 – 12 págs. – 2.008 KB)

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Plazos administrativos. Ayudas

Orden APA/377/2020, de 28 de abril, por la que se modifican, para el año 2020, diversos plazos establecidos en los Reales Decretos 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.

PDF (BOE-A-2020-4745 – 5 págs. – 239 KB)

Departamento de Empleo y Políticas Sociales

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 20 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de modificación de la Resolución de 8 de abril de 2020, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001911

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

ORDEN de 15 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas al sector pesquero, para el mantenimiento de la competitividad de la actividad pesquera, acogidas al Marco Temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el Covid-19.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001908

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2020, del Director de Agricultura y Ganadería, por la que se especifican y se dan a conocer las cuantías de las compensaciones por pérdida de renta correspondientes a las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo en el año 2020 y para cada denominación de origen dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001902

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de modificación de la Resolución de 8 de abril de 2020, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. (Corrección de errores)

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001898

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan las medidas específicas en materia de apoyo a las familias para responder al impacto económico del Covid-19.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001888

ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales previstas en los apartados a), b) y d) del artículo 1 del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001889

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

ORDEN de 7 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2020, las ayudas reguladas en el Decreto 179/2014, de 23 de septiembre, de ayudas a la promoción de los productos agrarios, alimentarios, pesqueros y forestales en mercados exteriores a la Comunidad Autónoma del País Vasco, «Programa Lehiatu Promoción».

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001879

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de corrección de errores de la Resolución de 11 de diciembre de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el año 2020 de las ayudas previstas en la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001880

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 25 de febrero de 2020, de la Consejera de Educación, por la que se convocan subvenciones, correspondientes al curso académico 2019-2020, para la adquisición o arrendamiento de equipamiento dirigidas a centros privados concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001881

SPRI – AGENCIA VASCA DE DESARROLLO EMPRESARIAL

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, del Director General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Ciberseguridad Industrial» 2020.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001874

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas a los sectores agrario, alimentario y pesquero, para el mantenimiento de la actividad productiva y comercial, acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el Covid-19.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001871

ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se establecen ayudas extraordinarias, en forma de reducción del coste financiero de carencias en los préstamos formalizados al amparo de los programas Sendotu, establecidos en las convocatorias 2015-2016, 2017-2018 y 2019-2020.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001872

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO

Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., M.P., por la que se publica la Resolución de 6 de abril de 2020, del Consejo de Administración, por la que se amplía el presupuesto del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial.

PDF (BOE-A-2020-4516 – 2 págs. – 225 KB)

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

ORDEN de 15 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se modifica la Orden de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula la solicitud de aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso de ayudas reintegrables y del periodo de inversión y generación del empleo a los beneficiarios de los programas Gauzatu Industria, Bideratu y Bideratu Berria y medidas de adelanto de pago en el programa Indartu para responder al impacto económico del Covid-19.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001861

ORDEN de 31 de marzo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban, para el año 2020, las bases de la convocatoria de ayudas a la transformación y comercialización de productos agrarios, alimentarios y los derivados de la pesca y la acuicultura (Programa Lehiatu Berria).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001863

ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula la solicitud de aplazamiento del requisito de certificación «in situ» de diversos programas de ayudas del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001864

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación.

PDF (BOE-A-2020-4483 – 25 págs. – 377 KB)

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN

Extracto de la Resolución de 8 de abril de 2020 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC) del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

PDF (BOE-B-2020-12813 – 2 págs. – 174 KB)

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, de segunda modificación de la Orden de 17 de diciembre de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establecen, para el año 2020, las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia Social, se señalan los criterios para la distribución de los créditos consignados para su cobertura y se fija el límite presupuestario que, para el año 2020, corresponde a cada uno de los Territorios Históricos y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Incremento por partida extraordinaria de ampliación de crédito del programa de Ayudas de Emergencia Social (AES), en el año 2020, Programa Presupuestario (12291) «Medidas contra la crisis provocada por el Covid-19».

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001856

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

ORDEN de 3 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula el Programa Bideratu Covid-19 que establece ayudas destinadas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis como consecuencia del impacto económico del Covid-19.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001850

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001852

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA

ORDEN de 7 de abril de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula la concesión y se convocan subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en el entorno digital en el año 2020.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001853

ORDEN de 7 de abril de 2020, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en la sociedad en el año 2020 (Convocatoria Euskalgintza).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001854

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Extracto de la Orden de 19 de marzo de 2020, por la que se convoca para el año 2020 la concesión de ayudas a sindicatos de trabajadores del sector agroalimentario para el desarrollo de sus actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado, la Unión Europea e Instituciones Internacionales, y para la realización de proyectos de especial interés para el desarrollo y mejora de los trabajadores del citado sector

PDF (BOE-B-2020-12763 – 1 pág. – 171 KB)

Extracto de la Orden de 19 de marzo de 2020, por la que se convoca para el año 2020 la concesión de subvenciones a entidades asociativas representativas del sector agrario y alimentario por el desarrollo de actividades de colaboración y representación ante la Administración General del Estado y la Unión Europea, así como para la realización de Actividades Específicas de espacial interés para el sector agroalimentario español

PDF (BOE-B-2020-12764 – 2 págs. – 173 KB)

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

ORDEN de 31 de marzo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las ayudas directas incluidas en la Política Agrícola Común (PAC).

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001847

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Estado de alarma. Avales

Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4414 – 3 págs. – 234 KB)

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA

Estado de alarma. Vivienda

Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

PDF (BOE-A-2020-4412 – 9 págs. – 261 KB)

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

ORDEN de 31 de marzo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convoca para el año 2020, la ayuda agroambiental a la diversificación de cultivos extensivos bajo técnicas de producción agrícola sostenible, previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001819

Departamento de Hacienda y Economía

DECRETO 50/2020, de 31 de marzo, por el que se desarrolla el Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2020 para responder al impacto económico del Covid-19.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001792

Departamento de Empleo y Políticas Sociales

ORDEN de 18 de marzo de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales en beneficio de las familias con hijos e hijas.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001770

SPRI Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, del Director General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Industria Digitala» 2020.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001761

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras

DECRETO 45/2020, de 24 de marzo, de ayudas a la creación, adaptación o equipamiento de inmuebles destinados a ser alojamiento para el personal temporero que preste servicios en el sector agrario.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2020001757

AYUDAS A EMPRESAS QUE REALICEN INVERSIÓN PRODUCTIVA QUE CONLLEVE MEJORA COMPETITIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO EN DETERMINADAS ZONAS

ORDEN de 9 de marzo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula y se convoca, para el ejercicio 2020, el programa de ayudas a empresas, que realicen inversión productiva, que conlleve mejora competitiva y desarrollo económico, para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea y otros municipios con una tasa de desempleo superior al 20% de la media anual de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Indartu 2020

AYUDAS DESTINADAS A LAS ACTUACIONES DE EMPLEO CON APOYO

Resolución de 26.02.20, por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el año 2020, de las ayudas destinadas a las actuaciones de Empleo con Apoyo, previstas en el Decreto 168/19, de 29.10, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la CAE y el Registro Vasco de centros especiales de empleo.

PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA INVERSIÓN AVANZADA 2020

Decreto Foral 22/20, de 10.03, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del Plan 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada 2020.

AYUDAS DE APOYO A LAS PERSONAS EMPRENDEDORAS PARA EL EJERCICIO 2020

Resolución de 26.02.20, del Director General de Lanbide, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas a las personas emprendedoras para el ejercicio 2020.

SUBVENCIONES CONSISTENTES EN EL ABONO DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL A LAS PERSONAS PERCEPTORAS DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO EN SU MODALIDAD DE PAGO ÚNICO-ASIGNACIÓN DE RECUROS ECONÓMICOS

Resolución de 26.02.20, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide, por el que se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2020, de las subvenciones previstas en la Orden de 13.04.94, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones consistentes en el abono de cuotas a la Seguridad Social, según lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 1044/85, a las personas perceptoras de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

AYUDAS DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO-ASIGNACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS

Resolución de 26.02.20, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide, por el que se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2020, de las ayudas destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo previstas en el Decreto 168/19, de 29.10, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la CAE y el Registro Vasco de centros especiales de empleo.

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN, EN EL AÑO 2020, DE ACCIONES FORMATIVAS, CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN, DIRIGIDAS A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DESEPLEADAS DE LA CAPV

Resolución de 26.02.20, por la que se procede a la publicación de la modificación de la convocatoria de subvenciones para la realización, en el año 2020, de acciones formativas, con compromiso de contratación, dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas de la CAPV, en el marco del Decreto 82/16, de 31.05, por el que se ordena la formación profesional para el empleo en Euskadi.

AYUDAS DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Resolución de 28.02.20, por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el año 2020, de las ayudas destinadas a la financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional de los centros especiales de empleo, previstas en el Decreto 168/19, de 29.10, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la CAE y el Registro Vasco de centros especiales de empleo.

AYUDAS A INVERSIONES EN TRANSPORTE Y MOVILIDAD EFICIENTE-AÑO 2020

Resolución de 17.02.20, de modificación de la Resolución de 17.01.20, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en transporte y movilidad eficiente-Año 2020.

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

Decreto Foral 20/2020, de 3.03, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones que se concedan por el Departamento, que tengan por finalidad la realización de proyectos de promoción de la igualdad de mujeres y hombres en el ejercicio 2020.

AYUDAS DE FORMACIÓN A PERSONAL INVESTIGADOR Y PERSONAL TECNÓLOGO EN EL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO Y EMPRESARIAL DEL SECTOR AGRARIO, PESQUERO Y ALIMENTARIO

Decreto 15/20, de 18.02, por el que se regulan las ayudas de formación a personal investigador y personal tecnólogo en el ámbito tecnológico y empresarial del sector agrario, pesquero y alimentario.

AYUDAS DESTINADAS A LA REESTRUCTURACIÓN Y RELANZAMIENTO DE EMPRESAS EN CRISIS

Resolución de 12.02.20, por la que se hace pública la convocatoria para el ejercicio 2020 de las ayudas destinadas a la Reestructuración y Relazamiento de empresas en crisis.

SUBVENCIONES EN EL EJERCICIO 2020 A LA PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS

Orden de 12.02.20, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2020 a la producción de las artes escénicas.

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL ÁMBITO DE LA INTERVENCIÓN SOCIAL EN EL PAÍS VASCO

Orden de 12.02.20, por la que se efectúa para el año 2020, la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012, de 4.12, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco.

AYUDAS A LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LAS ZONAS LITORALES DE LA CAE (PROGRAMA ITSASPEN)

Orden de 12.02.20, por la que se convocan, para el año 2020, las ayudas a la promoción y desarrollo de las zonas litorales de la CAE (Programa Itsaspen), previstas en los capítulos II y III del Decreto 22/12, de 21.02.

AYUDA ECONÓMICA A LAS MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Resolución de 19.02.20, por la que se hace pública la dotación asignada para la ayuda prevista en la Orden de 29.10.14, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a las mujeres victimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/04, de 28.12, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIOLABORAL, DEL EJERCICIO 2020

Decreto Foral 16/20, de 18.02, por el que se establecen las bases y convocatoria reguladoras de la concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos de innovación sociolaboral, del ejercicio 2020.

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y LA CREACION DE EMPRESAS POR PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN, DEL EJERCICIO 2020

Decreto Foral 18/2020, de 18.02, por el que se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de subvenciones para el fomento del autoempleo y la creación de empresas por personas desempleadas y en riesgo de exclución, del ejercicio 2020.

MODIFICACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE AYUDAS A INVERSIONES DE VEHÍCULOS EFICIENTES Y ALTERNATIVOS AÑO 2020

Resolución de 7.02.20, de modificación de la Resolución de 17.01.20, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones de vehículos eficientes y alternativos-Año 2020 (BOPV 29/01/2020).

AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, PARA EL AÑO 2020, DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS JÓVENES EN CENTROS DE TRABAJO DE LA CAPV-CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores de la Resolución de 11.12.19, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas al retorno juvenil, para el año 2020, destinadas a la contratación de personas jóvenes en centros de trabajo de la CAPV.

AYUDAS AL DESARROLLO Y A  LA DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA DE LAS ZONAS RURALES CLASIFICADAS G4, G5 Y G6 DIRIGIDAS A ENTIDADES DE CARÁCTER PRIVADO (EREIN PRIVADOS).

Orden de 31.01.20, por la que se convocan las ayudas al desarrollo y a la diversificación económica de las zonas rurales clasificadas G4, G5 y G6 dirigidas a entidades de carácter privado (Erein Privados).

AYUDAS DESTINADAS A  INICIATIVAS ESTRATÉGICAS SECTORIALES DE INNOVACIÓN EMPRESARIAL

Extracto de la Orden de 4.02.20, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a Iniciativas Estratégicas Sectoriales de Innovación Empresarial (Programa «Misiones CDTI»), en el marco del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+I, del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación.

MODELOS DE SOLICITUD DE LAS SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN EL EJERCICIO 2020

Orden Foral 722/2020, de 30.01, por la que se aprueban los modelos de solicitud de las subvenciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la educación para la transformación social en el ejercicio 2020.

SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, EN EL EJERCICIO 2020

Decreto Foral 197/19, de 17.12, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones que se concedan por el Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la educación para la transformación social, en el ejercicio 2020.

PRECIOS PÚBLICOS DE RESIDENCIAS Y AYUDAS ECONÓMICAS INDIVIDUALES DE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA (RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA)

Orden Foral 5458/20, de 29.01, de actualización de Precio Público de residencias y ayudas económicas individuales de personas mayores en situación de dependencia (residencias y centros de día).

MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y LA EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL EN EL EJERCICIO 2019

Orden Foral 421/20, de 15.01, por la que se aprueban los modelos de justificación de las subvenciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la educación para la transformación social en el ejercicio 2019.

CORRECCIÓN DE ERRORES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS, PARA EL AÑO 2020, DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS EN EMPRESAS VASCAS. PROGRAMA LEHEN AUKERA

Resolución de 23.01.20, de corrección de errores de la Resolución de 11.12.19, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2020, destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera.

AYUDAS A INVERSIONES PARA LA DEMOSTRACIÓN Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS RENOVABLES MARINAS EMERGENTES-AÑO 2020.

Resolución de 17.01.20, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones para la demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes-Año 2020.

AYUDAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EN SOLAR TÉRMICA

Resolución de 17.01.20, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en solar térmica en el sector de la administración pública local-Año 2020.

AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SINGULARES DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL PARA PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS Y DESEMPLEADAS CON DIFICULTADES DE ACCESO AL EMPLEO O MANTENIMIENTO DEL MISMO

Resolución de 9.01.20, de corrección de errores de la Resolución de 11.12.19, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2020, para el desarrollo de proyectos singulares de inserción socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo.

SUBVENCIONES A EMPRESAS Y ENTIDADES PRIVADAS PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORA HOMOLOGADA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PLAN DE IGUALDAD

Resolución de 20.12.19, por la que se corrigen los errores detectados en la Resolución de 10.12.19, por la que se regula la convocatoria de subvenciones para el año 2020 a empresas y entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un plan de igualdad, bajo el régimen de ayudas de minimis.

SUBVENCIONES PARA ATENCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL COLECTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL AÑO 2020

Decreto Foral 208/19, de 30.12, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria pública de subvenciones para atención e integración social del colectivo de personas con discapacidad para el año 2020.

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA O CON DISCAPACIDAD DURANTE LOS AÑOS 2020 Y 2021

Decreto Foral 211/19, de 30.12, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria pública de subvenciones destinadas a la adquisición de productos de apoyo para personas en situación de dependencia o con discapacidad durante los años 2020 y 2021, ambos inclusive, integrados en Gizatek.

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Acuerdo relativo a la adjudicación de ayudas para la realización de trabajos de investigación sobre temas relacionados con la Economía de la Empresa.

AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA

Acuerdo relativo a la adjudicación de ayudas para la realización de proyectos de investifación sobre temas relacionados con la Economía de la Empresa.

AYUDAS A INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS POR JÓVENES AGRICULTORES/AS

Decreto Foral 212/19, de 30.12, por el que se aprueban las bases reguladoras de ayudas a inversiones en explotaciones agrícolas y ayudas a la creación de empresas por jóvenes agricultores y agricultoras del Territorio Histórico de Bizkaia y su convocatoria para 2020.

AYUDAS DESTINADAS A FAVORECER Y APOYAR EL ACOGIMIENTO FAMILIAR DE PERSONAS MAYORES DE EDAD PARA EL AÑO 2020

Decreto Foral 198/19, de 17.12, por el que se regulan compensaciones económicas destinadas a favorecer y apoyar el acogimiento familiar de personas menores de edad para el año 2020.

AYUDAS ECONÓMICAS INDIVIDUALES PARA EL INGRESO DE PERSONAS MAYORES EN SERVICIOS SOCIALES RESIDENCIALES AJENOS

Decreto Foral 199/19, de 17.12, por el que se modifica la disposición transitoria primera en lo que respecta al límite de crédito para el año 2020, del Decreto Foral 63/01, regulador del sistema de acceso a residencias públicas forales o concertadas y a la concesión de ayudas económicas individuales para el ingreso de personas mayores en servicios sociales residenciales ajenos.

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL

Orden de 17.12.19, por la que se establecen, para el año 2020, las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia Social, se señalan los criterios para la distribución de los créditos consignados para su cobertura y se fija el límite presupuestario que, para el año 2020, corresponde a cada uno de los Territorios Históricos y Ayuntamientos de la CAPV.

AYUDAS A LOS REGÍMENES DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y ALIMENTICIOS

Orden de 17.12.19, por la que se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2020, de las ayudas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

PROYECTOS TRACTORES DE INVESTIGACIÓN EUROPEOS

Resolución de 11.12.19, por la que se hace pública la convocatoria, para el ejercicio 2020, del programa de ayudas para la presentación de la segunda fase del Programa Horizonte 2020, de Proyectos Tractores de Investigación Europeos, liderados por Agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación.

AYUDAS PARA EL AÑO 2020 DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS MAYORES DE 30 AÑOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO DE LA CAPV

Resolución de 11.12.19, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2020, destinadas a la contratación de personas mayores de 30 años en situación de desempleo de larga duración en centros de trabajo de la CAPV.

AYUDAS AL RETORNO JUVENIL PARA EL AÑO 2020, DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS JÓVENES EN CENTROS DE TRABAJO DE LA CAPV

Resolución de 11.12.19, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas al retorno juvenil, para el año 2020, destinadas a la contratación de personas jóvenes en centros de trabajo de la CAPV.

AYUDAS DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS EN EMPRESAS VASCAS. PROGRAMA LEHEN AUKERA

Resolución de 11.12.19, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2020, destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera.

AYUDAS AL CONTRATO DE RELEVO PARA EL EJERCICIO 2020

Resolución de 11.12.19, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el ejercicio 2020.

AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS SINGULARES DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL PARA PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS Y DESEMPLEADAS CON DIFICULTADES DE ACCESO AL EMPLEO O MANTENIMIENTO DEL MISMO

Resolución de 11.12.19, por la que se procede a la publicacíón de la convocatoria de ayudas, para el año 2020, para el desarrollo de proyectos singulares de inserción socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo.

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN DIRIGIDAS A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DESEMPLEADAS DE LA CAPV

Resolución de 11.12.19, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el año 2020, de las subvenciones para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas de la CAPV, en el marco del Decreto 82/16, de 31.05, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi.

AYUDAS PARA LA CREACIÓN Y EL SOSTENIMIENTO DE LAS EMPRESA DE INSERCIÓN

Resolución de 11.12.19, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el año 2020 de las ayudas previstas en la Orden de 4.05.09, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA EN ÁREAS ESTRATÉGICAS-PROGRAMA ELKARTEK

Resolución de 10.12.19, por la que se hace pública la convocatoria de la Fase I, para el ejercicio 2020, de las ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas-Programa Elkartek.

CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Decreto Foral 192/2019, de 10.12, por el que se modifica el Decreto Foral 185/16, de 20.12, que modifica el coste teórico máximo para las plazas de centro de día para personas mayores en situación de dependencia, se determina la aportación económica diaria de las personas usuarias y se fija, para los años 2017, 2018 y 2019, la consignación presupestaria y la reserva de crédito.

AYUDAS ECONÓMICAS INDIVIDUALES PARA EL ACCESO A CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

Decreto Foral 191/2019, de 10.12, por el que se fija para el año 2020 la consignación presupuestaria y la reserva de crédito con relación a las ayudas económicas individuales para el acceso a centros de día para personas mayores en situación de dependencia.

PROGRAMAS DEL PLAN DE ATENCIÓN SOCIO-SANITARIA PARA 2020 (AYUDAS)

Resolución de 4.12.19, de la Mutualidad General Judicial, por la que se convocan ayudas de los Programas del Plan de Atención Socio-Sanitaria para 2020.

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO SOBRE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y UN PLAN PARA LA IGUALDAD

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKERA DURANTE EL EJERCICIO 2020

Decreto Foral 189/19, de 10.12, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinadas a las sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas empresarias individuales y profesionales para la promoción del uso del euskera durante el ejercicio 2020.

SUBVENCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS QUE FOMENTEN LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Decreto Foral 188/19, de 10.12, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a las sociedades mercantiles, sociedades cooperativas, personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, personas empresarias individuales y profesionales del Territorio Histórico de Bizkaia que durante el ejercicio 2020, elaboren productos que fomenten la presencia del euskera en las tecnologías de la información y comunicación.

SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA CAE

Resolución de 4.12.19, por la que se regula la concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2020, para fomentar el asociacionismo y potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la CAE.

AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA DEL PROGRAMA GAZTELAGUN

Orden de 10.12.19, de modificación de la Orden por la que se regulan y convocan las ayudas al alquiler de vivienda del programa Gaztelagun,

AYUDAS ECONÓMICAS INDIVIDUALES PARA INGRESO EN CENTROS DE ACOGIMIENTO DE LA MUJER

Decreto Foral 190/19, de 10.12, por el que se modifia el Decreto Foral 196/05, de 7.12, regulador de las condiciones de acceso y la concesión de ayudas económicas individuales para ingreso en Centros de Acogimiento de la Mujer.

AYUDAS EMAITEK PLUS

Resolución de 3.12.19, por la que se hace público el aumento de los recursos económicos destinados a la convocatoria, para el ejercicio 2019, del programa de ayudas Emaitek Plus.

AYUDAS A LAS ACCIONES Y LOS PROGRAMAS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN EN TERCEROS PAISES DE PRODUCTOS VINÍCOLAS

Orden de 4.12.19, por la que se convocan para el año 2020 las ayudas a las acciones y los programas de información y promoción en terceros paises de productos vinícolas.

AYUDAS TORRES QUEVEDO

Extracto de la Resolución de 4.12.19, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2019, de las ayudas Torres Quevedo, en el marco del Plan Estatal de Investigación Cient´fiica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

AYUDAS PARA LA FORMACIÓN DE DOCTORES EN EMPRESAS «DOCTORES INDUSTRIALES»

Extracto de la Resolución de 4.12.19, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada, correspondiente al año 2019, de las ayudas para la formaicón de doctores en empresas «Doctores Industriales», en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

AYUDAS ECONÓMICAS INDIVIDUALES PARA INGRESO EN CENTROS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Decreto Foral 181/19, de 3.12, por el que se modifica el Decreto Foral 262/03, de 16.12, regulador de las condiciones del sistema de acceso y la concesión de ayudas económicas individuales para ingreso en centros de integración social.

AYUDA ESPECIAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Decreto Foral 180/19, de 3.12, por el que se modifica el Decreto Foral 60/11, de 22.03, regulador de la ayuda especial para la inclusión social.

SUBVENCIONES DESTINADAS PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS DELEGADOS Y DELEGADAS DE PREVENCIÓN DE LAS EMPRESAS O CENTROS DE TRABAJO DE LA CAPV

Resolución de 14.11.19, por la que se convocan, para el año 2020, las subvenciones destinadas a las entidades públicas o privadas que impartan durante este ejercicio formación de Nivel Básico para la capacitación de los Delegados y Delegadas de Prevención de las empresas o centros de trabajo de la CAPV.

AYUDAS FINANCIERAS EN LOS SECTORES AGRARIO, PESQUERO, ALIMENTARIO Y DE DESARROLLO RURAL  (PROGRAMA SENDOTU 2019-2020)

Orden de 19.11.19, por la que se establecen ayudas financieras en forma de garantías a préstamos y a la realización del coste financiero en los sectores agrario, pesquero, alimentario y de desarrollo rural (Programa Sendotu 2019-2020).

AYUDAS A LAS PYMES DEL PROGRAMA XPANDE DIGITAL

Ampliación del plazo para la convocatoria de ayudas a las Pymes del programa Xpande Digital.

AYUDAS A EMPRESAS QUE REALICEN INVERSIÓN PRODUCTIVA QUE CONLLEVE MEJORA COMPETITIVA Y DESARROLLO ECONÓMICO

Resolución de 19.11.19, por la que se hace pública la ampliación del crédito presupuestario, correspondiente al ejercicio 2019, destinado a la concensión de ayudas a empresas que realicen inversión productiva que conlleve mejora competitiva y desarrollo económico, para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzaldea y otros municipios con una tasa de desempleo superior al 20% de la media anual de la CAPV. Programa Indartu 2019.

AYUDAS DESTINADAS A LA REESTRUCTURACIÓN Y RELANZAMIENTO DE EMPRESAS EN CRISIS, PROGRAMA BIDERATU BERRIA

Resolución de 19.11.19, por la que se hace pública la ampliación del crédito presupuestario, correspondiente al ejercicio 2019, destinado a la concesión de ayudas destinadas a la Reestructuración y Relanzamiento de empresas en crisis, programa Bideratu Berria.

AYUDAS PARA DIMENSIONAR LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL DEL SECTOR PRIMARIO

Orden de 19.11.19, por la que se convocan y regulan las ayudas para dimensionar las empresas de economía social del sector primario.

AYUDAS Y SUBVENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS AL FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Resolución de 13.11.19, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide, por el que se incrementan los recursos económicos destinados a la financiación en el ejercicio 2019, de las ayudas previstas en la Orden de 16.10.98, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo.

AYUDAS PARA LA CREACIÓ Y EL SOSTENIMIENTO DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN

Resolución de 13.11.19, por la que se proecede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración Lanbide, por el que se incrementan los recuros económicos destinados a la financiación de la convocatoria del año 2019 de las ayudas previstas en la Orden de 4.05.19, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción.

SUBVENCIONES 2019-2021 PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LA ACTUACIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS CON BAJA CUALIFICACIÓN DE LA CAPV

Resolución de 8.11.19, de corrección de errores de la Resolución de 4.07.19, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de subvenciones 2019-2021 para la realización de acciones formativas dirigidas a la activación sociolaboral de personas jóvenes desempleadas con baja cualificación de la CAPV.

AYUDAS DE FORMACIÓN A PERSONAL INVESTIGADOR Y TECNÓLOGO PARA 2020

Orden de 13.11.19, de modificación de la Orden de 29.10.19, por la que se convocan ayudas de formación a personal investigador y tecnólogo para 2020, en el entorno científico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario vasco.

AYUDAS A LA PROMOCIÓN EXTERIOR DE LAS EMPRESAS VINÍCOLAS

Orden de 6.11.19, por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2019, un nuevo régimen de ayudas a la promoción exterior de las empresas vinícolas a través de la subvención de las misiones comerciales inversas, «Programa Lehiatu Ardoa».

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDOS

Decreto Foral 170/19, de 12.11, por el que se establecen plazos de presentación de solicitudes para la reestructuración y reconversión de viñedos del Territorio Histórico de Bizkaia en el año 2020, así como la convocatoria de solicitudes de pago de las solicitudes de ayudas aprobadas.

CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

Resolución de 13.11.19, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Adminsitración de Lanbide, por el que se incrementan los recursos económicos destinados a la financiación, en el ejercicio 2019, de las ayudas previstas en el capítulo IV del Decreto 177/10, de 29.06, para la conciliación de la vida familiar y laboral.

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS POR PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN, DEL EJERCICIO 2019

Decreto Foral 171/19, de 12.11,  por el que se modifica el Decreto Foral 34/19, de 2.04, por el que se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de subvenciones para el fomento del autoempleo y la creación de empresas por personas desempleadas y en riesgo de exclusión, del ejercicio 2019.

AYUDAS DE FORMACIÓN A PERSONAL INVESTIGADOR Y TECNÓLOGO PARA 2020 EN ENTORNO CIENTÍFICO-TECNOLÓGIO Y EMPRESARIAL DEL SECTOR AGROPESQUERO Y ALIMENTARIO

Orden de 29.10.19, por la que se convocan ayudas de formacion a personal investigador y tecnólogo para 2020, en el entorno científico-tecnológico y empresarial del sector agropesquero y alimentario vasco.

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIIÓN DE LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS

Decreto Foral 169/19, de 5.11, por el que se modifica el Decreto Foral 43/19, de 30.04, por el que se establecen las bases y convocatoria de subvenciones para la promoción de la empleabilidad de las personas jóvenes desempleadas del Territorio Histórico de Bizkaia, del ejercicio 2019.

AYUDA ESPECIAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Decreto Foral 165/19, por el que se modifica el Decreto Foral 60/11, de 22.03, regulador de la ayuda especial para la inclusión social.

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD DE PERSONAS CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL

Decreto Foral 166/19, de 5.11, por el que se modifica el Decreto Foral 40/19, de 16.04, por el que se establecen las bases y convocatoria de subvenciones para la promoción de la empleabilidad de personas con especiales dificultades de inserción laboral del Territorio Histórico de Bizkaia, Lan Berri, del ejercicio 2019.

PROGRAMA DE AYUDAS «RENOVE INDUSTRIA 4.0» 2019

Resolución de 23.10.19, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Renove Industria 4.0» 2019.

AYUDAS EN 2020 DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS Y SEGURIDAD MINERA

Extracto de la Resolución de 28.10.19, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas en 2020 destinadas a la prevención de riesgos y seguridad minera, en el ámbito de una mineria sostenible, de las actividades mineras no energéticas.

AYUDAS A INVERSIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EN SOLAR TÉRMICA EN EL SECTOR INDUSTRIAL-AÑO 2019

Resolución de 25.10.19, por la que se acuerda el incremento de los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en solar térmica en el sector industrial. Año 2019.

AYUDAS AL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA DE LA CAPV

Orden de 16.10.19, por la que se aprueban, para el año 2019, las bases de la convocatoria de las ayudas al sector pesquero y acuícola de la CAPV.

AYUDAS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL (INSTANCIAS NORMALIZADAS DE LAS SOLICITUDES)

Orden de 23.10.19, por la que se aprueban las instancias normalizadas de las solicitudes de las ayudas previstas en los capítulos II, III y V del Decreto 164/19, de 22.10, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

AYUDAS A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL

Decreto 164/19, de 22.10, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y LA CREACIÓN DE EMPRESAS POR PERSONAS DESEMPLEADAS Y EN RIESGO DE EXCLUSIÓN

Decreto Foral 160/19, de 29.10, por el que se modifica el Decreto Foral 39/18, de 20.03, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento del autoempleo y la creación de empresas por personas desempleadas y en riesgo de exclusión.

PROGRAMA DE AYUDAS DESTINADAS A INCENTIVAR EL EMPRENDIMIENTO COMERCIAL EN LA CAE

CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores de la Orden de 8.10.19, por la que se regula y convoca para el ejercicio 2019, el programa de ayudas destinadas a incentivar el emprendimiento comercial en la CAE.

AYUDAS A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA

Orden de 10.10.19, por la que se convocan, para el año 2019, ayudas a proyectos de inversión en el sector vitivinícola, bajo el régimen de ayudas de minimis.

AYUDAS A PROYECTOS INDUSTRIALES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN EL AÑO 2019

Extracto de la Orden de 13.10.19, por la que se efectúa mediante tramitación anticipada la convocatoria de concesión de ayudas a proyectos industriales de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la Industria Manufacturera en el año 2019.

AYUDAS A LA INVERSIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE EXPLOTACIONES AGRARIAS Y DE AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESS PARA LOS JÓVENES AGRICULTORES/AS

Decreto Foral 154/19, de 15.10, de la Diputación Foral de Bizkaia por la que se establece una segunda convocatoria para el ejercicio 2019 de ayudas a la inversión para la modernización de explotaciones agrarias y de ayudas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores y agricultoras.

AYUDA ESPECIAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Decreto Foral 157/19, de 15.10, por el que se modifica el Decreto Foral 60/11, de 22.03, regulador de la ayuda especial para la inclusión social.

AYUDAS DESTINADAS A INCENTIVAR EL EMPRENDIMIENTO COMERCIAL EN LA CAE

Orden de 8.10.19, por la que se regula y convoca para el ejercicio 2019, el programa de ayudas destinadas a incentivar el emprendimiento comercial en la CAE.

PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA CALIDAD GASTRÓNOMICA GASTROBIKAIN

Orden de 27.09.19, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2019, ayudas acogidas al régimen de minimis del programa de promoción de la calidad gastronómica. Gastrobikain.

AYUDAS REINTEGRABLES DESTINADAS A IMPULSAR LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE PYMES DE BASE TECNOLÓGICA Y/O INNOVADORAS. PROGRAMA GAUZATU INDUSTRIA

Orden de 30.09.19, de modificación de la Orden por la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2019, las ayudas reintegrables destinadas a impulsar la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras. Programa Gauzatu Industria.

SUBVENCIONES DESTINADAS AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Extracto de la Resolución de 30.09, por la que se convocan subvenciones en 2019 destinadas al desarrollo de actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad.

SUBVENCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA IGUALDAD

Resolución de 1.10.19, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, extraordinaria para el año 2019, a empresas y a entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un Diangnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un Plan para la igualdad.

PROGRAMA DE IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD COMARCAL

Decreto Foral 146/2019, de 1.10, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el año 2019 del Programa de Impulso a la Competitividad Comarcal.

PROGRAMA DE AYUDAS A LA CONTRATACIÓN

Extracto del Acuerdo, de 19.09.19, por el que se convoca el Programa de Ayudas a la Contratación.

Ambito territorial del Municipio de Bilbao.

APOYO FINANCIERO A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL

Extracto de la Orden de 19.09.19, por la que se efectúa mediante tramitación anticipada la convocatoria de concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial en el año 2019.

AYUDAS EMAITEK PLUS

Resolución de 11.09.19, por la que se hace pública la convocatoria, para el ejercicio 2019, del programa de ayudas Emaitek Plus.

AYUDAS A PROYECTOS SINGULARES EN MATERIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Extracto de la Resolución de 5.09.19, por la que se publica la Resolución del Consejo de Administración de la E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) M.P., por la que se establece la Convocatoria de ayudas a proyectos singulares en materia de movilidad sostenible (Programa MOVES Singulares).

AYUDAS DESTINADAS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS MAYORES DE 30 AÑOS, EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN.

Resolución de 3.09.19, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas a la contratación de personas desempleadas mayores de 30 años, en situación de desempleo de larga duración.

AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACCIONES ESTRATÉGICAS FORMATIVAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS DE LA CAPV.

Resolución de 3.09.19, por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el ejercicio 2019, de las ayudas económicas para la realización de acciones estrátegicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas de la CAPV.

SUBVENCIONES DESTINADAS A PUBLICACIONES EN EUSKERA

Decreto Foral 139/19, de 10.09, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones destinadas a las sociedades mercantiles, sociedades cooperatias, personas empresarias individualees, profesionales y a las personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro que editen publicaciones periódicas en euskera durante el ejercicio de 2019.

AYUDAS A EMPRESAS PESQUERAS PARA POSIBILITAR ESTANCIAS FORMATIVAS DE ESTUDIANTES EN BUQUES PESQUEROS.

Orden de 30.07.19, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan, para el año 2019, ayudas acogidas al régimen de minimos a empresas pesqueras para posibilitar estancias formativas de estudiantes en buques pesqueros. Programa Itsasoratu.

SUBVENCIONES DESTINADAS A ACTIVIDADES DE INSERCIÓN LABORAL Y DE CREACIÓN DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Orden FOM/926/19, de 26.07, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de ENAIRE destinadas a actividades de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad.

SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO

Orden de 17.07.19, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones para fomentar el uso y la presencia del euskera en los centros de trabajo del sector privado ubicados en la CAE, durante el año 2019 (Lan Hitz).

SUBVENCIONES A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CON REPRESENTACIÓN EN LA CAE

Orden de 11.07.19, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales con representación en la CAE.

AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYMES Y GRANDES EMPRESA DEL SECTOR INDUSTRIAL

Orden de 30.07.19, por la que se aprueban, para los ejercicios 2019 y 2020, las bases de la convocatoria de ayudas a las actuaciones de eficiencia energética en PYMEs y grandes empresas del sector industrial en la CAPV.

AYUDAS A LA EXTENSIÓN DE REDES DE BANDA ANCHA EN POLÍGONOS EMPRESARIALES

Orden de 24.07.19, por la que se regula y convoca, para el ejercicio 2019, el programa de ayudas a la extensión de redes de banda ancha de nueva generación en polígonos empresariales de Euskadi.

AYUDAS PREVISTAS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE EUSKADI 2015-2020

Orden de 24.07.19, por la que se aprueban, para el año 2019, las bases de la convocatoria de ayudas a la cooperación previstas en el Decreto 43/17, de 14.02, por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020.

AYUDAS ELKARTU 2019

Resolución de 16.07.19, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Elkartu» 2019.

AYUDAS A LA INVESTIGACIÓN COLABORATIVA EN ÁREAS ESTRATÉGICAS-PROGRAMA ELKARTEK

Resolución de 23.07.19, por la que se hace pública la convocatoria de la fase II, para el ejercicio 2019, de las ayudas a la Investigación Colaborativa en áreas estratégicas-Programa Elkartek.

SUBVENCIONES DESTINADAS AL MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO

Orden TMS/805/2019, de 23.07, por la que se incrementan, con carácter extraordinario, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo, establecidos en la Orden de 16.10.98, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo.

SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL Y SOCIAL

Orden TMS/804/2019, de 23.07, por la que se modifica la Orden de 26.10.98, por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de la colaboración con las corporaciones locales para la contratación de trabajadores desempleados en la realización de obras y servicios de interés general y social.

BASES REGULADORAS Y CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2019 DEL PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPRESAS INNOVADORAS

Decreto Foral 114/2019, de 16.07, por el que se modifica el Decreto Foral 190/2018, de 26.12, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2019 del programa creación de empresas innovadoras.

SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Decreto Foral 112/2019, de 16.07, por el que se modifica el Decreto Foral 115/18, de 22.08, por el que se establecen las bases y convocatoria de subvenciones para la promoción de la empleabilidad de las personas jóvenes desempleadas del Territorio Histórico de Bizkaia, del ejercicio 2018.

BASES REGULADORA PARA LA CONCESIÓN DE APOYO FINANCIERO A LA INVERSIÓN INDUSTRIAL

Orden ICT/768/2019, de 11.07, por la que se modifica la Orden ICT/1100/2018, de 18.10, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de apoyo financiero a la inversión individual en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la competitividad industrial.

AYUDAS DIRIGIDAS A LA CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS DE LAS EMPRESA Y ENTIDADES DE ECONÓMIA SOCIAL

Orden de 2.07.19, por la que se convocan y regulan ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas de las empresas y entidades de economía social de la CAPV.

SUBVENCIONES 2019-2021  ACCIONES FORMATIVAS PARA PERSONAS JÓVENES DESEMPLEADAS

Resolución de 4.07.19, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de subvenciones 2019-2021 para la realización de acciones formativas dirigidas a la activación socio-laboral de personas jóvenes desempleadas con baja cualificación de la CAPV.

AYUDAS CURSOS DE CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICA EN EUSKERA

Acuerdo de encomienda de gestión para la realización de cursos de capacitación lingüística en euskera, dirigidos a personas desempleadas y ocupadas que participen en acciones formativas programadas o autorizadas por Lanbide.

SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE AYUDAS A PROYECTOS SINGULARES EN MATERIA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Orden ETC/752/19, de 8.07, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de ayudas a proyectos singulares en materia de movilidad sostenible (Programa MOVES – Proyectos Singulares).

AYUDAS DESTINADAS A LA COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA Y A LA PROGRAMACIÓN (PROGRAMA CTP)

Orden de 3.07.19, por la que se regulan y convocan las ayudas destinadas a la Comercialización turística y a la Programación (Programa CTP) para el año 2019.

AYUDAS DESTINADAS A INCENTIVAR LAS ESTRATEGIAS ZONALES DE COOPERACIÓN, DINAMIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD COMERCIAL URBANA-HIRIGUNE

Orden de 2.07.19, por la que se regula y convoca para el ejercicio 2019, el programa de ayudas destinadas a incentivar las estrategias zonales de Cooperación, Dinamización y Competitividad Comercial Urbana-Hirigune.

AYUDAS AL CONTRATO DE RELEVO PARA EL EJERCICIO 2019

Resolución de 4.07.19, del Director General de Lanbide, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el ejercicio 2019.

AYUDAS A LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS, ALIMENTARIOS, PESQUEROS Y FORESTALES EN MERCADOS EXTERIORES A LA CAPV » PROGRAMA LEHIATU PROMOCIÓN»

Orden de 28.06.19, por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2019, las ayudas reguladas en el Decreto 179/14, de 23.09, de ayudas a la promoción de los productos agrarios, alimentarios, pesqueros y forestales en mercados exteriores a la CAPV «Programa Lehiatu Promoción»

AYUDAS A INVERSIONES EN VEHÍCULOS EFICIENTES Y ALTERNATIVOS

PAVEA – Año 2019

Resolución de 27.06.19, por la que se hace pública la fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes de ayuda correspondientes al programa de ayudas a inversiones en vehículos eficientes y alternativos (PAVEA). Año 2019.

SUBVENCIONES A LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO, DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LAS EMPRESAS Y PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PARA EL AÑO 2019

Extracto de la Resolución de 26.06.19, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento, para el ejercicio 2019

PROGRAMA DE AYUDAS «PILOTU» 2019

Resolución de 24.06.19, por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Pilotu» 2019.