Ayudas / Laguntzak

Lugar: BOB

Fecha: 25.10.2021

Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento

Tema: Bases específicas reguladoras de la convocatoria del programa Taldeka Digitala-Equipos de emprendimiento. Octubre 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/10/25/I-823_cas.pdf

Non: BAOn

Data: 210.25

Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia

Gaia: Taldeka Digitala-Ekintzailetza taldeak programaren deialdia arautzen duten oinarri espezifikoak. 2021eko urria.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/10/25/I-823_eus.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 22.10.2021

Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Tena: Corrección de errores de la Orden ICT/1090/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2021 de concesión de subvenciones correspondientes al «Plan de modernización de la máquina herramienta» de las pequeñas y medianas empresas.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/22/pdfs/BOE-A-2021-17214.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.10.22

Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa

Gaia: Hutsen zuzenketa, honako agindu honena: ICT/1090/2021 Agindua, urriaren 1ekoa, enpresa txiki eta ertainen makina-erremintaren modernizazio-planari dagozkion diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezarri eta 2021eko deialdia egiten duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/22/pdfs/BOE-A-2021-17214.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 21.10.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 8 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se amplía el plazo de presentación de las solicitudes de ayudas previstas en la Orden de 21 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regula y convoca, para el año 2021, el Programa de Ayudas 5G empresarial.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105374a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 21.10.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 13 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para el apoyo a la implementación de la normativa de residuos y el fomento de la economía circular en Euskadi.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105375a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.21

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko urriaren 8koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez luzatu egiten baita honako agindu honetan aurreikusitako laguntzen eskabideak aurkezteko epea: Agindua, 2021eko uztailaren 21ekoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, enpresetarako 5G Laguntzen Programa arautzen eta deitzen duena 2021eko ekitaldirako.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105374e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.21

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko urriaren 13koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bitartez EAEn hondakinen araudia ezartzeko eta ekonomia zirkularra sustatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezarri eta horretarako deialdia egiten baita.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105375e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 20.10.2021

Emisor: Departamento de Economía y Hacienda

Tema: ORDEN de 13 de octubre de 2021, del Consejero de Economía y Hacienda, de segunda modificación de la Orden de 29 de junio de 2021, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas directas a personas autónomas (empresarias y profesionales) y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, y se efectúa la convocatoria correspondiente, y reapertura del plazo de presentación de solicitudes.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105345a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.20

Nork: Ekonomia eta Ogasun Saila

Garia: AGINDUA, 2021eko urriaren 13koa, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuarena, zeinaren bidez bigarrenez aldatzen baita 2021eko ekainaren 29ko Agindua, zeinaren bidez onartzen baitira sektore pribatuaren kaudimenari eta zorpetzearen murrizketari laguntzeko autonomoei (enpresaburuak eta profesionalak) eta enpresei zuzeneko laguntzak emateko oinarriak, eta dagokion deialdia egin, eta eskabideak aurkezteko epea berriro irekitzen baita.

Lotura:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105345e.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.10.20

Nork: Gorte Nagusiak

Gaia: Ebazpena, 2021eko urriaren 14koa, Diputatuen Kongresuarena, honako errege lege-dekretu hau baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agindua ematen duena: 18/2021 Errege Lege Dekretua, irailaren 28koa, enplegua babesteko, ekonomia suspertzeko eta lan-merkatua hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17045.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 20.10.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 29 de septiembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban, para el año 2021, las bases de la convocatoria de ayudas a proyectos de innovación en bioeconomía.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105336a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 20.10.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 29 de septiembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban, para el año 2021, las bases de la convocatoria de ayudas a la creación y desarrollo de departamentos de investigación, desarrollo e innovación de los agentes de la cadena alimentaria y madera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105337a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 20.10.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 29 de septiembre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban, para el año 2021, las bases de la convocatoria de ayudas a la digitalización de la cadena alimentaria y de la madera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105338a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 20.10.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 6 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban, para el año 2021, las bases de la convocatoria de las ayudas al sector pesquero y acuícola de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105339a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.20

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko irailaren 29koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira bioekonomiako berrikuntza-proiektuak egiteko dirulaguntzetarako 2021eko deialdiaren oinarriak.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105336e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.20

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Garia: AGINDUA, 2021eko irailaren 29koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira, 2021erako, Euskal Autonomia Erkidegoko elikaduraren eta zuraren kateko agenteen ikerkuntza-, garapen- eta berrikuntza-departamentuak sortu eta garatzeko laguntzen deialdiaren oinarriak.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105337e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.20

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko irailaren 29koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira, 2021erako, Euskal Autonomia Erkidegoko elikakatea eta zuraren katea digitalizatzeko laguntzen deialdiaren oinarriak.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105338e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.20

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko urriaren 6koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko arrantzaren eta akuikulturaren sektorerako 2021eko dirulaguntzetarako deialdiaren oinarriak.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105339e.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 20.10.2021

Emisor: Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad

Tema: DECRETO FORAL 134/2021, de 19 de octubre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 60/2011, de 22 de marzo, regulador de la ayuda especial para la inclusión social.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/10/20/I-828_cas.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.10.20

Nork: Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 134/2021 FORU DEKRETUA, urriaren 19koa, zeinaren bidez aldatu egiten den Bizkaiko Foru Aldundiaren martxoaren 22ko 60/2011 Foru Dekretua, gizarte inklusiorako laguntza berezia arautzen duena.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/10/20/I-828_eus.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 18.10.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la modificación de las Bases Reguladoras del Programa de Ayudas «Industria Digitala» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace:https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105283a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 18.10.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrolllo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la modificación de las Bases Reguladoras del Programa de Ayudas «Ciberseguridad Industrial» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105284a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 18.10.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 22 de septiembre de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la modificación de las Bases Reguladoras del Programa de Ayudas «Inteligencia Artificial Aplicada» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105285a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.18

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko irailaren 23koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez argitaratzen den SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko irailaren 22ko Erabakia, 2021eko «Industria Digitala» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

Lotura:https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105283e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.18

NorK: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko irailaren 23koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez argitaratzen baita SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko irailaren 22ko Erabakia, «Zibersegurtasun Industriala» 2021 laguntza-programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105284e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.18

NorK: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko irailaren 23koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez onetsi eta argitaratzen baitira SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko irailaren 22ko erabakia argitaratzen den, «Adimen Artifizial Aplikatua» 2021 laguntza-programaren oinarri arautzaileak.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105285e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.18

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko irailaren 23koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Administrazio Kontseiluaren 2021eko irailaren 22ko erabakia argitaratzen baita, 2021eko «Basque Digital Innovation Hub – Konexio» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105286e.pdf

Lugar: BOE

Fecha:16.10.2021

Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Tema: Orden ICT/1122/2021, de 14 de octubre, por la que se acuerda la tramitación de urgencia de la convocatoria de concesión de subvenciones correspondientes al «Plan de modernización de la máquina herramienta» de las pequeñas y medianas empresas.

Enlace:https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16830.pdf

Non: EAOn

Data: 10.16

NorK: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa

Gaia: ICT/1122/2021 Agindua, urriaren 14koa, enpresa txiki eta ertainen «makina-erreminta modernizatzeko plana» ri dagozkion diru-laguntzak emateko deialdia presaz izapidetzea erabakitzen duena.

Lotura:https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16830.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 16.10.2021

Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Tema: Orden TES/1121/2021, de 11 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Non: EAOn

Data: 2021.10.16

Nork: Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioa

Gaia: TES/1121/2021 Agindua, urriaren 11koa, «Landa eta hiri eremuetan emakumeei laguntzeko programa» finantzatzeko diru-laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena, Berreskuratze, Eraldaketa eta Bizileku Planaren esparruan.

Lotura:https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16829.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 15.10.2021

Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Tema: Orden ICT/1117/2021, de 9 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas de apoyo a Agrupaciones Empresariales Innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y se procede a la convocatoria correspondiente al año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16790.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.10.15

Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa

Gaia: ICT/1117/2021 Agindua, urriaren 9koa, enpresa talde berritzaileei enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna hobetzeko laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena eta 2021eko deialdia egiten duena, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16790.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 13.10.2021

Emisor: Ministerio de Industria, Comerico y Turismo

Tema: Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2021 de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E. por la que se convoca para 2022 la concesión de subvenciones del «Programa de Inversiones de Empresas Extranjeras en Actividades de I+D»

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/13/pdfs/BOE-B-2021-41868.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 13.10.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 5 de octubre de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de modificación de la Orden por la que se regula y se convoca, para el ejercicio 2021, el programa de subvenciones a empresas que realicen inversión productiva, que conlleve mejora competitiva y desarrollo económico, para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea y otros municipios con una tasa de desempleo superior al 15 % de la media anual de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Indartu 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105216a.pdf

Gaia: 854/2021 Errege Dekretua, urriaren 5ekoa, Urruneko jarraipen elektronikoko sistemak (REM) eskuratu eta instalatzeko, lehorreratzeko betebeharra betetzeko, eskala txikiko flota digitalizatzeko eta arrantza-, erauzketa-, akuikultura-, merkaturatze- eta eraldaketa-sektoreari laguntzeko diru-laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dituena eta 2021. urterako deialdia egiten duena.

Lugar: BOPV

Fecha: 5.10.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2021, del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se procede a dar publicidad a los sectores estratégicos y tractores en el ámbito de Orden de 16 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban, para el año 2021, las bases de la convocatoria de ayudas a la transformación y comercialización de productos agrarios, alimentarios y los derivados de la pesca y la acuicultura (Programa Lehiatu Berria), para las líneas de ayudas a la realización de inversiones destinadas a la transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas y a la realización de inversiones destinadas a la transformación y comercialización de los productos forestales.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105072a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.05

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko uztailaren 19koa, Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariarena, zeinaren bidez publikotasuna ematen baitzaie sektore estrategiko eta traktoreei Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuaren 2021eko ekainaren 16ko Aginduaren esparruan. Agindu horren bidez, nekazaritzako produktuak, elikagaiak eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzak emateko 2021. urterako deialdiaren oinarriak onartzen dira (Lehiatu Berria programa), nekazaritza-produktuak eraldatu, merkaturatu edo garatzeko inbertsioak egiteko eta basogintzako produktuak eraldatu eta merkaturatzeko inbertsioak egiteko laguntza-lerroetarako.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105072e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 1.10.2021

Emisor: Ente Vasco de la Energía

Tema: RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105035a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.10.01

Nork: Energiaren Euskal Erakundea

Gaia: EBAZPENA, 2021eko irailaren 22koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, energia-iturri berriztagarrien bidezko autokontsumoari eta biltegiratzeari eta bizitegi-sektorean sistema termiko berriztagarriak ezartzeari lotutako pizgarri-programa arautzen duten oinarriak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena, Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105035e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 27.09.2021

Emisor: Departamento de Turismo, Comercio y Consumo

Tema: ORDEN de 21 de septiembre de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca el programa para la reactivación del pequeño comercio local e incentivos al consumo en establecimientos del sector comercial y de servicios relacionados con la actividad comercial urbana de la Comunidad Autónoma del País Vasco «Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda».

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104920a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.09.27

Nork: Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko irailaren 21ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen eta iragartzen baita «Euskadi Bono-Comercio / Euskadi Bono-Denda» programa, Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko saltoki txikia suspertzeko eta hiriko merkataritza-jarduerarekin lotura duten merkataritza- eta zerbitzu-sektoreko establezimenduetan kontsumoa sustatzeko.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104920e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 24.09.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se hace público el agotamiento del crédito presupuestario, correspondiente al ejercicio 2021, destinado a la financiación de las ayudas para inversiones en activos fijos reguladas en el artículo 7 de la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104902a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.09.24

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko irailaren 8koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita agortu egin dela laneratzeko enpresak sortu eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduaren 7. artikuluan aurreikusitako aktibo finkoetan inbertitzeko laguntzak finantzatzeko 2021eko ekitaldiko aurrekontu-kreditua.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104902e.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 23.09.2021

Emisor:Departamento de Acción Social

Tema: Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia, de 21 de septiembre de 2021, por el que se aprueba la convocatoria para la concertación del servicio de atención temprana en Bizkaia en los años 2021, 2022 y 2023.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/23/I-752_cas.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 23.09.2021

Emisor:Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Tema: Extracto de la Orden ICT/979/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de ayudas del «Programa ICEX Localiza» de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-B-2021-39495.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.09.23

Nork: Gizarte Ekintza Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren Erabakia, 2021eko irailaren 21koa, 2021, 2022 eta 2023. urteetan Bizkaian arreta goiztiarreko zerbitzua ituntzeko deialdia onesteko dena.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/23/I-752_eus.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.09.23

Nork:Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa

Gaia: ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.-ren «ICEX Localiza Programa» ren laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia ezartzen dituen irailaren 10eko ICT/979/2021 Aginduaren laburpena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-B-2021-39495.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 22.09.2021

Emisor: Departamento de Turismo, Comercio y Consumo

Tema: RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2021, del Viceconsejero de Turismo y Comercio, por la que se amplía el crédito presupuestario de la Orden de 18 de mayo de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca, para el ejercicio 2021, el programa de apoyo a la Modernización de Establecimientos Comerciales ante la COVID-19.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104845a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.09.22

Nork: Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko abuztuaren 31koa, Turismo eta Merkataritzako sailburuordearena, honako agindu honen aurrekontu-kreditua handitzen duena: Agindua, 2021eko maiatzaren 18koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bidez ezartzen baitira COVID-19aren aurrean merkataritza-establezimenduak modernizatzeko laguntza-programarako arauak eta egiten baita 2021eko ekitaldirako deialdia.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104845e.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 20.09.2021

Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Tema: Orden ICT/979/2021, de 10 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de ayudas del «Programa ICEX Localiza» de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

Enlace:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15225.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.09.20

Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa

Gaia: ICT/979/2021 Agindua, irailaren 10ekoa, ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.ren «ICEX Localiza Programa» ren laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia ezartzen dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/20/pdfs/BOE-A-2021-15225.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 15.09.2021

Emisor:Jefatura del Estado

Tema: Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.09.15

Nork: Estatuko Burutza

Gaia: 17/2021 Errege Lege Dekretua, irailaren 14koa, gas naturalaren prezioen igoerak gasaren eta elektrizitatearen txikizkako merkatuetan duen eragina arintzeko premiazko neurriei buruzkoa.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/15/pdfs/BOE-A-2021-14974.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 15.09.2021

Emisor: Departamento de Acción Social

Tema: DECRETO FORAL 124/2021, de 7 de septiembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se regula la prestación económica vinculada al descanso de las personas cuidadoras de personas perceptoras de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar mediante el servicio residencial temporal.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/15/I-727_cas.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 15.09.2021

Emisor: Departamento de Turismo, Comercio y Consumo

Tema: ORDEN de 7 de septiembre de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca el programa de ayudas para titulares de establecimientos de ocio nocturno del País Vasco.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104742a.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.09.15

Nork:Gizarte Ekintza Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 124/2021 FORU DEKRETUA, irailaren 7koa, zeinaren bidez arautzen baita familia-giroan zaintzeko prestazio ekonomikoa jasotzen duten pertsonen zaintzaileek aldi baterako egoitza-zerbitzuaren bidez atseden hartzeko prestazioa ekonomikoa.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/15/I-727_eus.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.09.15

Nork:Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko irailaren 7koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita EAEko gaueko aisialdiko establezimenduen titularrei zuzendutako laguntza-programa, eta haren deialdia egiten baita.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104742e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 13.09.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 28 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2021, ayudas para el traslado de explotaciones agro-ganaderas.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104711a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 13.09.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económcio, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 31 de agosto de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan para 2021 ayudas para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el marco del Estatuto de las Mujeres Agricultoras. «Ayudas EMA».

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104712a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.09.13

Nork:Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko uztailaren 28koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategiak lekuz aldatzeko laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen baitira eta 2021. urterako deialdia egiten baita.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104711e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.09.13

NorK:Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko abuztuaren 31koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez 2021. urterako laguntzen deialdia egiten baita Emakume Nekazarien Estatutuaren esparruan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatzeko. («ENE laguntzak»).

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104712e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 09.09.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: ORDEN de 1 de septiembre de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales con representación en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104684a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 9.09.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: ORDEN de 1 de septiembre de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se realiza, para el año 2021, la convocatoria de las ayudas previstas en el Decreto 191/2003, de 29 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones a las asociaciones empresariales y a organizaciones sindicales para el desarrollo de planes formativos dirigidos a mejorar la cualificación de sus recursos humanos en temas propios de sus ámbitos de actividad.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104685a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.09.09

Nork:Lan eta Enplegu Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko irailaren 1ekoa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen eta arautzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan ordezkaritza duten erakunde sindikalei dirulaguntzak emateko deialdia.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104684e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.09.09

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko irailaren 1ekoa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena, uztailaren 29ko 191/2003 Dekretuan aurreikusitako laguntzen deialdia egiteko dena, 2021. urterako. Dekretu horrek enpresaburuen elkarteei eta erakunde sindikalei dirulaguntzak emateko modua arautzen du, enpresa-elkarteen eta sindikatuen giza baliabideen kualifikazioa haien jarduera-eremuen berezko gaietan hobetzera zuzendutako prestakuntza-planak garatzeko.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104685e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 8.09.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 28 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2021, las ayudas a la promoción exterior de las empresas vinícolas, «Programa Lehiatu Ardoa».

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104667a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 8.09.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 28 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2021, las ayudas a la promoción de vino, sidra y cerveza elaborada de forma artesanal en la Comunidad Autónoma de Euskadi, «Programa Basque Wine».

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104668a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 09.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 28 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan, para el año 2022, las ayudas a la inversión del programa de apoyo al sector vitivinícola.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104669a.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 8.09.2021

Emisor:Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Tema: Extracto de la Resolución de 1 de septiembre de 2021 de la entidad publica empresarial Red.es, M.P., por la que se convocan las Ayudas 2021, destinadas a proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y otras tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-B-2021-37653.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.09.08

Nork: Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa

Gaia: Red.es, M.P. enpresa-erakunde publikoaren 2021eko irailaren 1eko Ebazpenaren laburpena. Ebazpen horren bidez, adimen artifizialaren eta beste teknologia digital batzuen arloko ikerketa- eta garapen-proiektuetarako eta horiek balio-kateetan integratzeko 2021 laguntzen deialdia egiten da.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-B-2021-37653.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.09.08

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko uztailaren 28koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez ardogintza-enpresen kanpo-sustapenerako 2021eko laguntza-deialdia egiten baita -«Lehiatu ardoa programa»-.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104667e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.09.08

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko uztailaren 28koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez Euskal Autonomia Erkidegoko ardoa, sagardoa eta artisau-erara egindako garagardoa sustatzeko 2021eko laguntza-deialdia egiten baita -«Basque Wine programa»-.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104668e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.09.08

Nork:Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sail

Gaia: AGINDUA, 2021eko uztailaren 28koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez egiten baita mahastizaintza eta ardogintzako sektorea bultzatzeko programaren inbertsiorako laguntzen 2022. urteko deialdia.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104669e.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 6.09.2021

Emisor: Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

Tema: ORDEN FORAL 2909/2021, de 26 de julio, de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural, por la que efectúa una segunda convocatoria para el ejercicio 2021 de ayudas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores y agricultoras.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/06/I-701_cas.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 6.09.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 29 de julio de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Elkartu» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104658a.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.09.06

Nork: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Gaia: Iraunkortasuna eta Inguru Naturala Zaintzeko foru diputatuaren 2909/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 26koa, nekazari gazteentzako enpresak sortzeko laguntzetarako 2021eko ekitaldirako bigarren deialdia egiten duena.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/06/I-701_eus.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.09.06

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko uztailaren 29koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bitartez SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko uztailaren 29ko erabakia argitaratzen den, 2021eko «Elkartu» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

Lotura:: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104658e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 2.09.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 29 de julio de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Gauzatu Internacional» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104631a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 2.09.2021

Emisor:SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 29 de julio de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Pilotu» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104632a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.09.02

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko uztailaren 29koa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bitartez SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko uztailaren 29ko erabakia argitaratzen baita, 2021eko «Nazioarteko Gauzatu» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onartu, programaren deialdia egin eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104631e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.09.02

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko uztailaren 29koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bitartez SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko uztailaren 29ko erabakia argitaratzen den, 2021eko «Pilotu» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/09/2104632e.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 1.09.2021

Emisor:Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad

Tema: DECRETO FORAL 118/2021, de 24 de agosto, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen las bases y convocatoria reguladoras de la concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos de innovación sociolaboral, del ejercicio 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/01/I-689_cas.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 1.09.2021

Emisor: Departamento de Euskera, Cultura y Deporte

Tema:. DECRETO FORAL 116//2021, de 24 de agosto, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones forales dirigidas a las empresas y personas trabajadoras autónomas del sector cultural de Bizkaia durante el ejercicio 2021 (Eskena Garatu).

Enlace https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/01/I-685_cas.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 1.09.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema:. DECRETO FORAL 122/2021, de 24 de agosto, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Transferencia Tecnológica 2021.

Enlace https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/01/I-691_cas.pdf

Non:BAOn

Data: 2021.09.01

Nork: Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 118/2021 FORU DEKRETUA, abuztuaren 24koa, 2021eko ekitaldian gizarte eta lan arloko berrikuntza-proiektuak garatzeko diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia ezartzen dituena.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/01/I-689_eus.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.09.01

Nork: Euskara, Kultura eta Kirol Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 116/2021 FORU DEKRETUA, abuzturen 24koa, 2021eko ekitaldian Bizkaiko kultura sektoreko enpresei eta langile autonomoei zuzendutako foru diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena (Eskena Garatu).

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/01/I-685_eus.pdf

Non:BAOn

Data: 2021.09.01

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 122/2021 FORU DEKRETUA, abuztuaren 24koa. Honen bidez, Teknologia Transferentzia 2021 dirulaguntzen programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onesten dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/01/I-691_eus.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 5.08.2021

Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Tema: Extracto de la Orden de 31 de julio de 2021 por la que se efectúa la convocatoria de concesión de ayuda a proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la Industria Conectada 4.0. (ACTIVA_Financiación) en el año 2021.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-B-2021-34982.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.08.05

Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa Gaia: 2021eko uztailaren 31ko Aginduaren laburpena. Agindu horren bidez, Industria Konektatuaren 4.0 arloan ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-proiektuetarako laguntzak emateko deialdia egin zen. (Aktibitatea_Finantzaketa) 2021. urtean.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-B-2021-34982.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.08.16

Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa

Gaia: Manufaktura-industriaren arloko berrikuntza- eta iraunkortasun-planetarako laguntzak emateko 2021eko abuztuaren 11ko Aginduaren laburpena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/16/pdfs/BOE-B-2021-35777.pdf

Lugar:BOPV

Fecha: 31.08.2021

Emisor: Departamento de Cultura y Política Lingüística

Tema: ORDEN de 7 de julio de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones para fomentar el uso y la presencia del euskera en los centros de trabajo del sector privado ubicados en la CAE, durante el año 2021 (Lanhitz).

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104610a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.08.31

Nork: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko uztailaren 7koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, EAEn sektore pribatuan dauden lantokietan 2021ean euskararen erabilera eta presentzia areagotzeko dirulaguntzak (Lanhitz) emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko dena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/08/2104610e.pdf

Lugar:BOPV

Fecha: 25.08.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 7 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban, para el año 2021, las bases de la convocatoria de ayudas a la investigación, desarrollo e innovación de los sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104555a.pdf

Lugar:BOPV

Fecha: 25.08.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 7 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban, para el año 2021, las bases de la convocatoria de ayudas a la cooperación previstas en el Decreto 43/2017, de 14 de febrero, por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104556a.pdf

Lugar:BOPV

Fecha: 25.08.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 28 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan, para el año 2021, las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base en la Comunidad Autónoma del País Vasco, afectadas por el descanso biológico de la flota perteneciente al censo de artes menores en el Cantábrico

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104558a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.08.25

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko uztailaren 7koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira, 2021erako, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, basogintzaren eta arrantza- eta akuikultura-produktuen sektoreetan ikertu, garatu eta berritzeko laguntzen deialdiaren oinarriak.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/08/2104555e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.08.25

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko uztailaren 7koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, otsailaren 14ko 43/2017 Dekretuan (2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan jasota dauden laguntzen esparru-araudia ezartzen duena) aurreikusitako lankidetzarako laguntzak emateko 2021. urterako deialdiaren oinarriak onartzen dituena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/08/2104556e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.08.25

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko uztailaren 28koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez 2021eko dirulaguntzetarako deialdia egiten baita, Kantauri itsasoaren ipar-mendebaldean tresna txikiko arrantzaren erroldako flotari ezarritako atseden biologikoaren eraginpean dagoen eta egoitza-portua Euskal Autonomia Erkidegoan duen flotaren arrantza-jarduera aldi baterako geldiarazteko.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/08/2104558e.pdf

Lugar:BOPV

Fecha: 19.08.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidas y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 28 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan, para el año 2021, ayudas acogidas al régimen de minimis a empresas pesqueras para posibilitar estancias formativas de estudiantes en buques pesqueros, Programa Itsasoratu.

Enlace https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104504a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.08.19

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko uztailaren 28koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez oinarri arautzaileak ezartzen baitira eta, arrantza-enpresei zuzenduta, de minimis araubidean jasotako 2021erako laguntzen deialdia egiten baita, ikasleek arrantza-ontzietan prestakuntza-egonaldiak egiteko aukera izan dezaten (Itsasoratu programa).

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/08/2104504e.pdf

Lugar:BOPV

Fecha: 19.08.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidas y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 28 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan, para el año 2021, ayudas acogidas al régimen de minimis a empresas pesqueras para posibilitar estancias formativas de estudiantes en buques pesqueros, Programa Itsasoratu.

Enlace https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104504a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.08.19

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko uztailaren 28koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez oinarri arautzaileak ezartzen baitira eta, arrantza-enpresei zuzenduta, de minimis araubidean jasotako 2021erako laguntzen deialdia egiten baita, ikasleek arrantza-ontzietan prestakuntza-egonaldiak egiteko aukera izan dezaten (Itsasoratu programa).

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/08/2104504e.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 23.08.2021

Emisor: Bilbao Ekintza, EPEL

Tema: Extracto del Acuerdo de 15 de julio de 2021 del Consejo de Administración de Bilbao Ekintza, E.P.E.L., por el que se aprueba la convocatoria de acceso al programa de bonos para el estímulo al consumo directo en Bilbao Bizkaia en turismo. BDNS (Identif.): 579952.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/08/23/II-3278_cas.pdf

Lugar:BOPV

Fecha: 4.08.2021

Emisor: Departamento de Turismo, Comercio y Consumo

Tema: CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 18 de mayo de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca para el ejercicio 2021, el programa de apoyo a la Modernización de Establecimientos Comerciales ante la COVID-19.

Enlace https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104302a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 12.08.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 21 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regula y convoca, para el ejercicio 2021, el Programa de Ayudas 5G empresarial.

Enlace https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104405a.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.08.23

Nork: Bilbao Ekintza EPEL

Gaia: Bilbao Ekintza, EPELko Administrazio Kontseiluaren 2021eko uztailaren 15eko erabakiaren pasartea, Bilbao Bizkaian turismoan kontsumoan zuzenean sustatzeko bonuen programa arautzen duten oinarriak. BDNS (Identif.): 579952.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/08/23/II-3278_eus.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.08.04

Nork: Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila

Gaia: HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena: Agindua, 2021eko maiatzaren 18koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko sailburuarena, zeinaren bidez ezartzen baitira COVID-19aren aurrean merkataritza-establezimenduak modernizatzeko laguntza-programarako arauak eta egiten baita 2021eko ekitaldirako deialdia.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/08/2104302e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.08.12

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko uztailaren 21ekoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, enpresetarako 5G Laguntzen Programa arautzen eta deitzen duena 2021eko ekitaldirako.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/08/2104405e.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 3.08.2021

Emisor: Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad

Tema: DECRETO FORAL 109/2021, de 27 de julio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 80/2020, de 25 de agosto, por el que se aprueban las bases y convocatoria de subvenciones del programa Kontrata 30, para la promoción de la empleabilidad de personas jóvenes en Bizkaia como consecuencia de la crisis generada por la pandemia del COVID-19 (Bizkaia Aurrera).

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/08/03/I-641_cas.pdf

Lugar:BOB

Fecha: 3.08.2021

Emisor: Departamento de Empleo, Inclusió Social e Igualdad

Tema: DECRETO FORAL 110/2021, de 27 de julio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 57/2020, de 16 de junio, por el que se aprueban las bases y convocatoria de subvenciones para el apoyo a la contratación y mantenimiento del empleo como consecuencia de la crisis generada por la pandemia del COVID-19.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/08/03/I-642_cas.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.08.03

Nork: Enplegu, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuan Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 109/2021 FORU DEKRETUA, uztailaren 27koa, zeinaren bidez aldatzen baita Bizkaiko Foru Aldundiaren 80/2020 Foru Dekretua, abuztuaren 25ekoa, zeinaren bidez COVID-19 pandemiak eragindako krisiaren ondorioz, Bizkaiko gazteen enplegagarritasuna sustatzeko Kontrata 30 programaren diru-laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten direna (Bizkaia Aurrera).

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/08/03/I-641_eus.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.08.03

Nork: Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 110/2021 FORU DEKRETUA, uztailaren 27koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 16ko 57/2020 Foru Dekretua aldatzen duena. Haren bidez, COVID-19aren pandemiak sortutako krisiaren ondorioz kontrataziorako eta enplegua mantentzeko dirulaguntzen oinarriak eta deialdia onesten dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/08/03/I-642_eus.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 30.07.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 26 de mayo de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la modificación de las Bases Reguladoras del Programa de Ayudas «Innobideak» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104247a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 30.07.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de corrección de errores de la Resolución de 16 de junio de 2021, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104243a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.07.30

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko uztailaren 21ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez honako ebazpen honen huts-zuzenketa egiten baita: «Ebazpena, 2021eko ekainaren 16koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena. Horren bidez, argitara ematen da enplegua sustatzeko toki-ekintzetarako 2021eko dirulaguntzen deialdia».

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2104243e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.07.30

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko uztailaren 12koa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez argitaratzen baita SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako Administrazio Kontseiluaren 2021eko maiatzaren 26ko erabakia, 2021eko «Innobideak» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2104247e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 29.07.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el año 2021 de subvenciones para la realización de acciones formativas de competencias profesionales en el ámbito de los nuevos nichos de empleo, dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104222a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 29.07.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el ejercicio 2021, de las ayudas económicas para la realización de acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104223a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 29.07.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la cuarta convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104224a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 07.2021

Emisor: Departamento de Economía y Hacienda

Tema: ORDEN de 21 de julio de 2021, del Consejero de Economía y Hacienda, de modificación de la Orden de 29 de junio de 2021, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas directas a personas autónomas (empresarias y profesionales) y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, y se efectúa la convocatoria correspondiente.

Enlace:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104226a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.07.29

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko uztailaren 14koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena. Horren bidez, lehentasunez langabeei zuzenduta, enplegu-nitxo berrietan gaitasun profesionalak hartzeko prestakuntza-ekintzetarako dirulaguntzen deialdia argitaratu zen, 2021. urterako, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2104222e.pdf

Non: EHAAn

Data:2021.07.29

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko uztailaren 14koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek garatzen dituzten prestakuntzako estrategia-ekintzak egiteko laguntza ekonomikoen 2021eko ekitaldirako deialdia.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2104223e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.07.29

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko uztailaren 14koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzen laugarren deialdia.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2104224e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.07.29

Nork: Ekonomia eta Ogasun Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko uztailaren 21ekoa, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuarena, 2021eko ekainaren 29ko Agindua aldatzen duena, zeinaren bidez onartzen baitira sektore pribatuaren kaudimenari eta zorpetzearen murrizketari laguntzeko autonomoei (enpresaburuak eta profesionalak) eta enpresei zuzeneko laguntzak emateko oinarriak, eta dagokion deialdia egiten baita.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2104226e.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 27.07.2021

Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tema: Orden TED/800/2021, de 23 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de incentivos a proyectos singulares en movilidad eléctrica (Programa MOVES Proyectos Singulares II).

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12591.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.07.27

NorK: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka demografikorako Ministerioa

Gaia: TED/800/2021 Agindua, uztailaren 23koa, mugikortasun elektrikoko proiektu berezietarako pizgarrien programaren oinarri arautzaileak onartzen dituena (MOVES Proyecto Exingulares II programa).

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/27/pdfs/BOE-A-2021-12591.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 27.07.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: ORDEN de 20 de julio de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se convocan y regulan las ayudas para Emprender en Economía Social.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104193a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 07.2011

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Emisor: ORDEN de 20 de julio de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se convocan y regulan las ayudas para la asistencia técnica en las Empresas de Economía Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104194a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.07.27

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko uztailaren 20koa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena, gizarte-ekonomian ekiteko laguntzak iragarri eta arautzen dituena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2104193e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.07.27

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko uztailaren 20koa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-ekonomiako enpresetan laguntza teknikoa emateko dirulaguntzak arautzen dituena eta laguntzetarako deialdia egiten duena.

Lotura:  https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2104194e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 26.07.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: ORDEN de 29 de junio de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se convocan y regulan ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas de las empresas y entidades de economía social de la Comunidad Autónoma de Euskad

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104177a.pdf

Non: EHAAn

Data: 07.26

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 29koa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuordearena, Euskal Autonomia Erkidegoko gizarte-ekonomiako enpresen eta entitateen elkarte-egiturak finkatzeko laguntzak arautzen dituena eta laguntzetarako deialdia egiten duena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2104177e.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 23.07.2021

Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Tema: Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12379.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.07.23

Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa

Gaia: ICT/789/2021 Agindua, uztailaren 16koa, manufaktura-industriaren arloan berrikuntza- eta jasangarritasun-planetarako laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12379.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 21.07.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: Orden de 13 de julio de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se convocan y regulan las ayudas para la intercooperación empresarial en la Economía Social.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104111a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 07.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenbilidad y Medio Ambiente

Emisor: Corrección de errores de la Orden de 16 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban, para el año 2021, las ayudas extraordinarias a los sectores del vino, txakoli, sidra natural, cerveza artesana y agua envasada.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104116a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.07.21

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: Agindua, 2021eko uztailaren 13koa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena, gizarte-ekonomiako enpresen arteko lankidetzarako laguntzen deialdia egiten duena eta laguntza horiek arautzen dituena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2104111e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.07.21

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: HUTS-ZUZENKETA, honako agindu honena: Agindua, 2021eko ekainaren 16koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, ardoaren, txakolinaren, sagardo naturalaren, artisau-garagardoaren eta botilatutako uraren sektoreetara bideratutako 2021. urterako ezohiko laguntzak onartzen dituena.

Lotura:  https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2104116e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 20.07.2021

Nork: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: ORDEN de 13 de julio de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se convocan y regulan ayudas para la participación de personas trabajadoras en empresas.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104082a.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 20.07.2021

Emisor: Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

Tema: ORDEN FORAL 2784/2021, de 15 de julio, de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural, por la que se resuelven las solicitudes de subvención presentadas al amparo del Decreto Foral 78/2021, de 25 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas económicas destinadas al fomento de la apicultura en el Territorio Histórico de Bizkaia y la convocatoria de subvenciones para 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/20/I-622_cas.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.07.20

NorK: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Gaia: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuaren 2784/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 15ekoa, maiatzaren 25eko 78/2021 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako dirulaguntzen eskaerak ebazten dituena. Dekretu horren bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan erlezaintza sustatzeko laguntza ekonomikoak emateko oinarri arautzaileak eta 2021erako dirulaguntzen deialdia ezarri ziren.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/20/I-622_eus.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.07.20

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko uztailaren 13koa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena, enpresetan langileen parte-hartzea bultzatzeko laguntzen deialdia egiten duena eta laguntza horiek arautzen dituena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2104082e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 19.07.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 30 de junio de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Basque Industry 4.0.» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104059a.pdf

Lugar:BOPV

Fecha: 19.07.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 30 de junio de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Basque Digital Innovation Hub (BDIH) – Konexio» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2104060a.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 19.07.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: ORDEN FORAL 5085/2021, de 16 de julio, de la diputada foral de Promoción Económica, por la que se establece una segunda convocatoria de ayudas, para el año 2021, del Programa creación de empresas innovadoras.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/19/I-605_cas.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 19.07.2021

Emisor: Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

Tema: ORDEN FORAL 2593/2021, de 1 julio, de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural, por la que se establece la convocatoria 2021 para la adjudicación de bienes y derechos del Fondo de Suelo Agrario del Territorio Histórico de Bizkaia. (Corrección de errores).

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/19/I-621_cas.pdf

Non: BAOn

Data: 07.19

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Ekonomia Sustatzeko sailaren foru diputatuaren 5085/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 16koa. Honen bidez, enpresa berritzaileak sortzeko Programaren bigarren laguntza-deialdia ezartzen da, 2021. urterako.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/19/I-605_eus.pdf

Non: BAOn

Data: 07.19

Nork: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Gaia: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuaren 2593 /2021 FORU AGINDUA, uztailaren 1ekoa, Bizkaiko Lurralde Historikoko Nekazaritza Lurzoruen Funtsaren ondasunak eta eskubideak adjudikatzeko 2021eko deialdia ezartzen duena. (Oker zuzenketa).

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/19/I-621_eus.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 14.07.2021

Emisor: Ente Vasco de la Energía

Tema: RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía (EVE), por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de incentivos ligados a la movilidad eléctrica, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo (Programa MOVES III).

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103990a.pdf

Non: EHAAn

Data:2021.07.14

Nork: Energiaren Euskal Erakundea

Gaia: EBAZPENA, 2021eko uztailaren 5ekoa, EEE Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, mugikortasun elektrikoari lotutako pizgarri-programa arautzen duten oinarriak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena, Europako Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan (MOVES III programa).

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103990e.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 14.07.2021

Emisor: Departamento de Euskera, Cultura y Deporte

Tema: ORDEN FORAL 1646/2021, de 6 de julio, de la diputada foral de Euskera, Cultura y Deporte, por la que se resuelven las solicitudes de subvención presentadas al amparo del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 117/2020, de 15 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a personas jurídicas sin ánimo de lucro que realicen actividades para la promoción, difusión o normalización del euskera durante el ejercicio 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/14/I-587_cas.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.07.14

Nork: Euskara, Kultura eta Kirol Saila

Gaia: Euskara, Kultura eta Kiroleko foru diputatuaren 1646/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 6koa, Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 15eko 117/2020 Foru Dekretuaren babesean aurkeztutako diru-laguntzetarako eskabideak ebazten dituena. Foru Dekretu horren bidez, oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira, 2021eko ekitaldian euskara sustatu, zabaldu edo normalizatzeko jarduerak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko pertsona juridikoei diru-laguntzak emateko.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/14/I-587_eus.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.07.13

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 29koa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena, gizarte-ekonomiako enpresetan bazkideak sartzeko laguntzen deialdia egiten duena eta laguntza horiek arautzen dituena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103969e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.07.13

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 29koa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena, gizarte-ekonomiaren arloko prestakuntzarako laguntzak arautzen dituena eta laguntzetarako deialdia egiten duena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103970e.pdf

[Lugar: BOPV

Fecha: 13.07.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tena: ORDEN de 29 de junio de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se convocan y regulan ayudas para la incorporación de personas socias a empresas de economía social.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103969a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 13.07.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: ORDEN de 29 de junio de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se convocan y regulan ayudas para la Formación en la Economía Social.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103970a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 12.07.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2021, del Director de Agricultura y Ganadería, por la que se especifican y se dan a conocer las cuantías de las compensaciones por pérdida de renta correspondientes a las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo en el año 2021 y para cada denominación de origen dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103947a.pdf

Non: EHAAn

Data: 07.12

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko ekainaren 28koa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendariarena, mahastia berregituratu eta birmoldatzeko laguntzei dagozkien errenta-galeraren ondoriozko konpentsazioen zenbatekoak espezifikatu eta ezagutzera ematen dituena, 2021. urterako eta Euskal Autonomia Erkidegoko jatorrizko deitura bakoitzerako.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103947e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 12.07.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 16 de junio de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103946a.pdf

Non: EHAAn

Data: 07.12

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: HUTS-ZUZENKETA, honako ebazpen honena: Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, 2021eko ekainaren 16koa, zeinaren bidez argitara ematen baita enplegua sustatzeko toki-ekintzetarako 2021eko dirulaguntzen deialdia.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103946e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 12.07.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: ORDEN de 29 de junio de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se convocan y regulan ayudas para la difusión e implantación de la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103945a.pdf

Non: EHAAn

Data: 07.12

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 29koa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen eta arautzen baitira enpresen gizarte-erantzukizuna Euskal Autonomia Erkidegoko enpresetan zabaltzeko eta ezartzeko laguntzak.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103945e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 8.07.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 16 de junio de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria 2021-2022 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103875a.pdf

Lugar: B0B

Fecha: 9.07.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 100/2021, de 6 de julio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se procede a la modificación del Decreto Foral 58/2021, de 4 de mayo, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Plan para la competitividad e innovación colaborativa Elkarlanean 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/09/I-579_cas.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.07.08

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: HUTS-ZUZENKETA, ebazpen honena: Ebazpena, 2021eko ekainaren 16koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegu-zentroen jarduera garatzeko laguntzen 2021-2022ko deialdia argitaratzen baita.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103875e.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.07.09

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 100/2021 FORU DEKRETUA, uztailaren 6koa, zeinaren bitartez aldatzen baita 58/2021 Foru Dekretua, maiatzaren 4koa, lehiakortasunerako eta lankidetzan sortutako berrikuntzarako Elkarlanean 2021 Plana dirulaguntza programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onetsi zituena.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/09/I-579_eus.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 7.07.2021

Emisor: Jefatura del Estado

Tema: Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/07/pdfs/BOE-A-2021-11233.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.07.07

Nork: Estatuko Burutza

Gaia: 14/2021 Errege Lege Dekretua, uztailaren 6koa, enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzkoa

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/07/pdfs/BOE-A-2021-11233.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 6.07.2021

Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Tema: Orden ICT/713/2021, de 29 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de I+D+i en el ámbito de la industria conectada 4.0. (Activa_Financiación).

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/06/pdfs/BOE-A-2021-11212.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.07.06

Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa

Gaia: ICT/713/2021 Agindua, ekainaren 29koa, 4.0 industria konektatuaren esparruan I+G+b proiektuetarako laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena. (Aktiboa_Finantzaketa).

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/06/pdfs/BOE-A-2021-11212.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 5.07.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de corrección de errores de la Resolución de 22 de abril de 2021, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el ejercicio 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103815a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 5.07.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 15 de junio de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Banda ancha ultrarrápida para empresas» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103818a.pdf

Non: EHAAn

Data: 07.05

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko ekainaren 17koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez ebazpen honen huts-zuzenketa egiten baita: Ebazpena, 2021eko apirilaren 22koa, txanda-kontraturako laguntzen 2021eko ekitaldirako deialdia argitaratzeko dena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103815e.pdf

Non: EHAAn

Data: 07.05

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko ekainaren 16koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko ekainaren 15eko erabakia argitaratzen den, 2021eko «Enpresentzako banda zabal ultralasterra» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103818e.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 2.07.2021

Emisor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Tema: Orden ETD/704/2021, de 25 de junio, por la que se modifica la Orden ETD/348/2020, de 13 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas con cargo al Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-11029.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.07.02

Nork: Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa

Gaia: ETD/704/2021 Agindua, ekainaren 25ekoa, honako hau aldatzen duena: ETD/348/2020 Agindua, apirilaren 13koa, belaunaldi berriko banda zabala hedatzeko programaren kargurako laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena.

Lotura:https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/02/pdfs/BOE-A-2021-11029.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 2.07.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tena: ORDEN de 23 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se procede a convocar, para el ejercicio 2021, las ayudas reguladas en el Decreto 179/2014, de 23 de septiembre, de ayudas a la promoción de los productos agrarios, alimentarios, pesqueros y forestales, en mercados exteriores a la Comunidad Autónoma del País Vasco, «Programa Lehiatu Promoción».

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103788a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 2.07.2021

Emisor: Departamento de Economía y Hacienda

Tema: . ORDEN de 29 de junio de 2021, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas directas a personas autónomas (empresarias y profesionales) y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, y se efectúa la convocatoria correspondiente.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103791a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.07.02

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 23koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, irailaren 23ko 179/2014 Dekretuaren bidez araututako dirulaguntzak emateko 2021eko deialdia egiteko dena. Dekretu horren bidez, nekazaritza-, elikagai-, arrantza- eta basogintza-produktuak Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzak arautzen dira (Lehiatu Sustapena Programa).

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103788e.pdf

Non: EHAAn

Data: 07.02

Nork: Ekonomia eta Ogasun Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 29koa, Ekonomia eta Ogasuneko sailburuarena, zeinaren bidez, autonomoei (enpresaburuei eta profesionalei) eta enpresei sektore pribatuaren kaudimenari laguntzeko eta zorpetzea murrizteko zuzeneko laguntzak emateko oinarriak onartzen baitira eta dagokion deialdia egiten.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103791e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 1.07.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 15 de junio de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Inteligencia Artificial Aplicada» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103766a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.07.01

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko ekainaren 16koa, SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko ekainaren 15eko erabakia argitaratzen den, 2021eko «Adimen Artifizial Aplikatua» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103766e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 30.06.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el año 2021, de las ayudas a la inversión generadora de empleo estable para personas trabajadoras con discapacidad en los centros especiales de empleo, previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de Centros Especiales de Empleo.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103730a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 30.06.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria 2021-2022 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103731a.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 30.06.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103732a.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 30.06.2021

Emisor: Jefatura del Estado

Tema: Corrección de errores del Real Decreto-ley 13/2021, de 24 de junio, por el que se modifican la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y el Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10818.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.30

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko ekainaren 16koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita enplegu-zentro berezietan desgaitasuna duten langileentzako enplegu egonkorra sortzeko inbertsiorako laguntzen 2021eko deialdia; laguntzok urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan aurreikusi ziren, zeinaren bidez arautzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103730e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.30

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko ekainaren 16koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena; honen bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan enplegu-zentroen jarduera garatzeko laguntzen 2021-2022ko deialdia argitaratzen da.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103731e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.30

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko ekainaren 16koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena. Horren bidez argitara ematen da enplegua sustatzeko toki-ekintzetarako 2021eko dirulaguntzen deialdia.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103732e.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.06.30

Nork: Estatuko Burutza

Gaia: Hutsen zuzenketa, honako errege lege-dekretu honena: 13/2021 Errege Lege Dekretua, ekainaren 24koa, honako hauek aldatzen dituena: 2/2021 Legea, martxoaren 29koa, COVID-19k eragindako osasun-krisiari aurre egiteko prebentzio-, euste- eta koordinazio-neurri urgenteena, eta 26/2020 Errege Lege Dekretua, uztailaren 7koa, COVID-19ak garraio- eta etxebizitza-eremuetan duen eraginari aurre egiteko ekonomia suspertzeko neurriei buruzkoa

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10818.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 29.06.2021

Emisor: Departamento de Cultura y Política Lingüística

Tema: ORDEN de 15 de junio de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y se convoca la concesión de subvenciones para la promoción, difusión y/o normalización del euskera en la vida social en el año 2021 (Convocatoria Euskalgintza).

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103704a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.29

Nork: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 15ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2021. urtean euskara gizarte-bizitzan sustatzeko, garatzeko edota normalizatzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko dena (Euskalgintza deialdia).

Lugar: BOPV

Fecha: 29.06.2021

Emisor: Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno

Tema: RESOLUCIÓN 28/2021, de 2 de junio, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103699a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.29

Nork: Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

Gaia: 28/2021 EBAZPENA, ekainaren 2koa, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Ogasun Ministerioaren, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren arteko lankidetza-hitzarmena, COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurrien martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege dekretuaren 4.4 artikuluan xedatutakoa aplikatuz egina.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103699e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 29.06.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de subvenciones 2021-2023 para la realización de acciones formativas dirigidas a la activación sociolaboral de personas jóvenes desempleadas con baja cualificación de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103698a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.29

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko ekainaren 16koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita 2021-2023 aldirako dirulaguntza-deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoko kualifikazio apaleko gazte langabetuen aktibazio soziolaboralerako prestakuntza-ekintzak egitea xede duena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103698e.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 29.06.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el ejercicio 2021, para la contratación de personas jóvenes por entidades locales en el marco del Programa Operativo Empleo Juvenil 2014-2020.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103697a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.29

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko ekainaren 16koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita toki-erakundeek gazteak kontratatzeko laguntzen 2021eko ekitaldiko deialdia Gazte Enplegurako 2014-2020 Programa Operatiboaren esparruan.

Lotura:  https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103697e.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 28.06.2021

Emisor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Tema: Orden ETD/668/2021, de 25 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas en el ámbito de la inteligencia artificial, para la transformación digital de la sociedad y la economía, en el marco de la Agenda España Digital 2025 y la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, y se convoca la concesión de ayudas para financiar proyectos del Programa Misiones de I+D en Inteligencia Artificial 2021, en el marco de la Agenda España Digital 2025 y de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/26/pdfs/BOE-A-2021-10680.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 28.06.2021

Emisor: Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad

Tema: DECRETO FORAL 89/2021, de 22 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, de corrección de errores del DECRETO FORAL 77/2021, de 25 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2021: autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/28/I-516_cas.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 28.06.2021

Emisor: Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad

Tema: DECRETO FORAL 90/2021, de 22 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases y convocatoria de subvenciones para la puesta en marcha de itinerarios integrales y personalizados, a través de programas mixtos de empleo-formación, dirigidos a integrantes del programa de atención a personas jóvenes de la Dirección General de Inclusión Social del ejercicio 2021. Programa GAZTE ON.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/28/I-517_cas.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 28.06.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 16 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2021, ayudas reintegrables destinadas a impulsar la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras. Programa Gauzatu-Industria.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103680a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.28

Nork: Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 89/2021 FORU DEKRETUA, ekainaren 22koa , honako FORU DEKRETU honetan atzemandako hutsak zuzentzekoa:77/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 25ekoa, zeinaren bidez 2021eko ekitaldiko ekimen ekintzaileak autoenpleguan, enpresa-transmisioan eta enpresen sendotzean sustatzeko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak ezarri eta deialdiak onesten baitira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/28/I-516_eus.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.28

Nork: Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 90/2021 FORU DEKRETUA, ekainaren 22koa. Honen bidez, dirulaguntza batzuen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira 2021eko ekitaldirako, enplegu eta prestakuntza programa mistoen bitartez ibilbide integral eta pertsonalizatu batzuk martxan jartzeko Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak gazteei laguntzeko duen programan sartutakoentzat. GAZTE ON programa.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/28/I-517_eus.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021. 06.28

Nork: AGINDUA, 2021eko ekainaren 16koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena; horren bidez 2021eko ekitaldirako laguntza itzulgarriak deitzen eta arautzen dira oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren enpresa txiki eta ertainak sortu eta garatzeko. Gauzatu-Industria programa.

Gaia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103680e.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.06.26

Nork: Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitaleko Ministerioa

Gaia: ETD/668/2021 Agindua, ekainaren 25ekoa, adimen artifizialaren arloan, gizartea eta ekonomia digitalki eraldatzeko laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena, Espainia Digitala 2025 Agendaren eta adimen artifizialaren estrategia nazionalaren esparruan, eta adimen artifizialaren arloko I+G Misioak 2021 programaren proiektuak finantzatzeko laguntzen deialdia egiten duena, Espainiako Agenda Digitalaren 25. Estrategia Artifikalaren esparruan.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/26/pdfs/BOE-A-2021-10680.pdf

Lugar:.B.O.P.V.

Fecha: 25.06.2021

Emisor: Departamento de Economía y Hacienda

Tema: DECRETO 155/2021, de 22 de junio, por el que se aprueban medidas extraordinarias en relación con la gestión, tramitación y control económico de las ayudas directas a personas autónomas y empresas previstas en el Título I del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103639a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 25.06.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 16 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban, para el año 2021, las ayudas extraordinarias a los sectores del vino, txakoli, sidra natural, cerveza artesana y agua envasada.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103644a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 25.06.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 16 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban, para el año 2021, las bases de la convocatoria de ayudas a la transformación y comercialización de productos agrarios, alimentarios y los derivados de la pesca y la acuicultura (Programa Lehiatu Berria).

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103645a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 15.06.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 22 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, de segunda modificación de la Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas a las actuaciones de eficiencia energética en PYMEs y grandes empresas del sector industrial en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103646a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 25.06.2021

Emisor: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes

Tema: ORDEN de 8 de junio de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se establece un programa de ayudas para sistemas de nuevas tecnologías y de seguridad en el sector del transporte público de mercancías y personas viajeras por carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103650a.pdf

Non: EHAAn

Data: 06.25

Nork: Ekonomia eta Ogasun Saila

Gaia: 155/2021 DEKRETUA, ekainaren 22koa, zeinaren bidez aparteko neurriak onartzen baitira 5/2021 Errege Lege-dekretuaren I. tituluan autonomoentzat eta enpresentzat aurreikusita dauden zuzeneko laguntzak kudeatzeko, izapidetzeko eta ekonomikoki kontrolatzeko (5/2021 Errege Lege-dekretua, martxoaren 12koa, COVID-19aren pandemiari aurre egite aldera enpresen kaudimena bultzatzeko aparteko neurriena).

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103639e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.25

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia:. AGINDUA, 2021eko ekainaren 16koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, ardoaren, txakolinaren, sagardo naturalaren, artisau-garagardoaren eta botilatutako uraren sektoreetara bideratutako 2021. urterako ezohiko laguntzak onartzen dituena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103644e.pdf

Non: EHAAn

Data: 06.25

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 16koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira nekazaritzako produktuak, elikagaiak eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzak emateko 2021. urteko deialdiaren oinarriak (Lehiatu Berria programa).

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103645e.pdf

Non: EHAAn

Data: 06.25

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 22koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez agindu hau bigarren aldiz aldatzen baita: Agindua, 2019ko uztailaren 30ekoa, zeinaren bidez onartzen baitira Euskal Autonomia Erkidegoko industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan efizientzia energetikorako jarduketetarako laguntzen deialdiaren oinarriak.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103646e.pdf

Non: EHAAn

Data: 06.25

Nork: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 8koa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, zeinaren bidez laguntza-programa bat ezartzen baita, Euskal Autonomia Erkidegoko salgaien eta bidaiarien errepideko garraio publikoan teknologia berrien eta segurtasunaren sistemak bultzatzeko.

Lotura:  https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103650e.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 25.06.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 94/2021, de 22 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se procede a la modificación del Decreto Foral 34/2021, de 13 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Plan 3i de Apoyo Integral a la Innovación, la Internacionalización y la Inversión 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/25/I-521_cas.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 25.06.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 93/2021, de 22 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se procede a la modificación del Decreto Foral 25/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Plan 2i de Promoción de la Innovación y la Inversión Avanzada 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/25/I-522_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.06.25

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 94/2021 FORU DEKRETUA, ekainaren 22koa, zeinaren bitartez aldatzen baita 34/2020 Foru Dekretua, apirilaren 13koa, Berrikuntzari, Nazioartekotzeari eta Inbertsioari laguntza integrala emateko 3i 2021 plana dirulaguntzen programaren oinarriak eta deialdia onetsi zituena.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/25/I-521_eus.pdf

Lugar: BOPV

Fecha: 24.06.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2021, de la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se regula la concesión de subvenciones para la promoción de la formación en Prevención de Riesgos Laborales entre los trabajadores y trabajadoras autónomas en el año 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103619a.pdf

Non: EHAAn

Data: 06.2021

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko ekainaren 2koa, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena; honen bidez arautzen da dirulaguntzak ematea, langile autonomoen artean laneko arriskuen prebentzioaren arloko prestakuntza sustatzeko, 2021. urtean.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103619e.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 23.06.2021

Emisor: Ente Vasco de la Energía

Tema: RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se acuerda el incremento de los recursos económicos destinados a financiar la convocatoria del programa de ayudas a inversiones en eficiencia energética y en solar térmica en el sector terciario – Año 2020.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103584a.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 23.06.2021

Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tema: Real Decreto 440/2021, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10418.pdf

Non: EHAAn

Data: 06.23

Nork: Energiaren Euskal Erakundea

Gaia: EBAZPENA, 2021eko ekainaren 15ekoa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, hirugarren sektorean energia-eraginkortasunaren eta eguzki-energia termikoaren aldeko inbertsioak egiteko 2020ko laguntza programako deialdia finantzatzeko baliabide ekonomikoak handitzea ebazten duena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103584e.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.06.23

Nork: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka demografikorako Ministerioa

Gaia: 440/2021 Errege Dekretua, ekainaren 22koa, honako errege-dekretu hau aldatzen duena: 263/2019 Errege Dekretua, apirilaren 12koa, ETEen eta industria-sektoreko enpresa handien energia-eraginkortasuneko jardueretarako laguntzen programa arautzen duena.

Lotura:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/23/pdfs/BOE-A-2021-10418.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 23.06.2021

Emisor: Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Tema: ORDEN de 9 de junio de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, sobre la gestión, resolución y pago del bono social térmico correspondiente al año 2020.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103582a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.23

Nork: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 9koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, 2020. urteari dagokion gizarte-bonu termikoaren kudeaketa, ebazpen eta ordainketari buruzkoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103582e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.22

Nork: Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

Gaia: Agindua, 2021eko ekainaren 8koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2021. urtean, nagusiki gaztelania darabilten hedabideetan (eguneroko prentsan eta uhin bidezko irratietan) eta internet bidez notiziak euskaraz ere ematen dituzten berri-agentzietan euskararen erabilera areagotzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko dena.

Lotura:   https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103534e.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 22.06.2021

Emisor: Departamento de Cultura y Política Lingüística

Tema: Orden de 8 de junio de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones destinadas a incrementar el uso del euskera en los medios de comunicación que utilizan principalmente el castellano (prensa diaria y radios de onda) y en las agencias de noticias que también difunden noticias en euskera a través de internet.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103534a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 18.06.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de corrección de errores de la Resolución de 26 de mayo de 2021, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas 2021-2023 para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103490a.pdf

Lugar:. B.O.P.V.

Fecha: 18.06.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 9 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regula y se convoca, para el ejercicio 2021, el programa de subvenciones a empresas, que realicen inversión productiva, que conlleve mejora competitiva y desarrollo económico, para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea y otros municipios con una tasa de desempleo superior al 15 % de la media anual de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Programa Indartu 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103493a.pdf

vc_row]

Non: EHAAn

Data: 2021.06.18

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko ekainaren 15ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez ebazpen honen huts-zuzenketa egiten baita: Ebazpena, 2021eko maiatzaren 26koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan orientazio profesionaleko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzeko dirulaguntzen 2021-2023 deialdia argitaratzeko dena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103490e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.18

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 9koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez arautu eta deitzen baita 2021 ekitaldirako Nerbioi itsasadarraren ezkerraldean eta Oiartzualdean eta Euskal Autonomia Erkidegoko urteko batezbestekoaren % 15etik gorako langabezia-tasa duten beste udalerri batzuetan ekoizpen-inbertsioa egingo duten eta, beraz, gune horietako lehiakortasun-hobekuntza eta garapen ekonomikoa eragingo duten enpresentzako dirulaguntza-programa. Indartu 2021 Programa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103493e.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 17.06.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 2 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2021, de las ayudas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103468a.pdf

Non: EHAAn

Data: 06.17

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 2koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, nekazaritzako eta jateko produktuen kalitate-araubideetarako laguntzen deialdiko oinarriak onartzeko dena, 2021eko ekitaldirako.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103468e.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 16.06.2021

Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tema: Extracto de la Resolución 10 de junio de 2021 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de subvenciones, para el fomento e impulso de la sostenibilidad pesquera y acuícola, en el marco del programa pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en 2021.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-B-2021-29803.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 16.06.2021

Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Tema: Extracto de la Resolución 10 de junio de 2021 de la Dirección de la Fundación Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la publicación de la convocatoria de subvenciones, para proyectos de apoyo a personas emprendedoras en el ejercicio 2021, en el marco del programa Empleaverde cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-B-2021-29804.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 2021.06.2021

Emisor:Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

Tema: Extracto de la Resolución de la Secretaria General del Real Patronato sobre Discapacidad por la que se convocan las ayudas del Programa dirigido a promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad, denominado «Programa Reina Letizia para la Inclusión».

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-B-2021-29806.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.06.16

Nork: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka demografikorako Ministerioa

Gaia: Biodiversidad, F.S.P. Fundazioaren Zuzendaritzaren 2021eko ekainaren 10eko Ebazpenaren laburpena. Ebazpen horren bidez, arrantza- eta akuikultura-jasangarritasuna sustatzeko eta bultzatzeko diru-laguntzen deialdia argitaratzea onartu zen, itsasgora programaren esparruan. Europako Itsas eta Arrantza Funtsak finantzatu zuen 2021ean.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-B-2021-29803.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.06.16

Nork: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka demografikorako Ministerioa

Gaia: Biodiversidad, F.S.P. Fundazioaren Zuzendaritzaren 2021eko ekainaren 10eko Ebazpenaren laburpena. Ebazpen horren bidez, 2021eko ekitaldian ekintzaileei laguntzeko proiektuetarako diru-laguntzen deialdia argitaratzea onartzen da, Europako Gizarte Funtsak kofinantzatutako Empleaverde programaren esparruan.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-B-2021-29804.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.06.16

Nork Gizarte Eskubideen eta Agendaren Ministerioa 2030

Gaia: Desgaitasunari buruzko Errege Patronatuko idazkari nagusiaren ebazpenaren laburpena. Ebazpen horren bidez, desgaitasunen bat duten pertsonen prestakuntza- eta lanbide-baldintzak hobetzea sustatzeko programako laguntzen deialdia egiten da («gizarteratzeko Reina Letizia Programa»).

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-B-2021-29806.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 16.06.2021

Emisor:Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Tema: Resolución de 15 de junio de 2021, de la Secretaria de Estado de Comercio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de recapitalización de empresas afectadas por la COVID-19, F.C.P.J.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10027.pdf

Non: E.A.On

Data: 06.16

Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa

Gaia: Ebazpena, 2021eko ekainaren 15ekoa, Merkataritzako Estatu Idazkaritzarena, Ministro Kontseiluaren 2021eko ekainaren 15eko Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, COVID-19k eragindako enpresak birkapitalizatzeko funtsaren funtzionamendua ezartzen da.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10027.pdf

Lugar: B,O,P,V,

Fecha: 16.06.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras para el ejercicio 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103419a.pdf

Lugar:. B.O.P.V.

Fecha: 16.06.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 9 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan, para el ejercicio 2021, las subvenciones previstas en el Decreto 202/2015, de 27 de octubre, por el que se regulan las subvenciones a empresas para la realización de inversiones destinadas a la protección del medio ambiente.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103424a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.16

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 26koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita ekintzaileei laguntzeko 2021eko dirulaguntza-deialdia.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103419e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.16

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 9koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez egiten baita 2021eko ekitaldirako 202/2015 Dekretuan aurreikusitako dirulaguntzen deialdia (202/2015 Dekretua, urriaren 27koa, ingurumena babesteko inbertsioak egiteko dirulaguntzak enpresei emateko baldintzak arautzekoa).

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103424e.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha:15.06.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas 2021-2023 para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103401a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 15.06.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 26 de mayo de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la modificación de las Bases Reguladoras del Programa de Ayudas «Industria Digitala» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103409a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.15

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 26koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan orientazio profesionaleko ekintzak eta zerbitzuak gauzatzeko dirulaguntzen 2021-2023 deialdia argitaratzeko dena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103401e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.15

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 28koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziarena, zeinaren bitartez argitara ematen baita SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko maiatzaren 26ko Erabakia, 2021eko «Industria Digitala» laguntza-programaren oinarri arautzaileak aldatu eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103409e.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 15.06.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: Decreto Foral 85/2021, de 8 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueba la convocatoria pública y las bases reguladoras del programa de subvenciones en régimen de libre concurrencia destinadas a personas autónomas, PYMES y asociaciones del sector turístico afectadas por la crisis de la COVID-19 en el ejercicio 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/15/I-468_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.06.15

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 85/2021 FORU DEKRETUA, ekainaren 8koa, zeinaren bidez onesten baitira 2021.ko ekitaldian COVID-19aren krisiak kalteturiko turismo-sektoreko autonomo, ETE eta elkarteei konkurrentzia librearen araubidea jarraituz dirulaguntzak emateko programaren deialdi publikoa eta oinarri arautzaileak.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/15/I-468_eus.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 14.06.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de formación y contratación de mujeres desempleadas en ocupaciones laborales masculinizadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103379a.pdf

Non: EHAAn

Data: 06.14

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 26koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita maskulinizatutako lanbideetan emakume langabeei prestakuntza emateko eta kontratazioak egiteko proiektuetara bideratutako dirulaguntza-deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103379e.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 11.06.2021

Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Tema: Extracto de la Resolución de 7 de junio de 2021, del Instituto Social de la Marina, por la que se convocan ayudas para la dotación de los botiquines de los que han de ir provistos los buques, convocatoria 2020.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-B-2021-28972.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.06.11

Gaia: Itsasoko Gizarte Institutuaren 2021eko ekainaren 7ko Ebazpenaren laburpena. Ebazpen horren bidez, itsasontziek izan behar dituzten botika-kutxak hornitzeko laguntzen deialdia egiten da (2020ko deialdia).

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-B-2021-28972.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 11.06.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de encomienda de gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de Empleo y el Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos (HABE), para la realización de cursos de capacitación lingüística en euskera dirigidos a personas desempleadas y ocupadas que participen en acciones formativas programadas o autorizadas por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103352a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 11.06.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 2 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medioambiente, por la que se regula el Programa Bilakatu COVID-19 de subvenciones destinadas a las empresas, afectadas por el COVID-19, que realicen actuaciones de diversificación y/o relocalización, desarrollando nuevas capacidades, en líneas de negocio, productos, servicios y mercados.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103354a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 11.06.2021

Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 2 de junio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medioambiente, por la que se establecen ayudas destinadas a las empresas, afectadas por el COVID-19, que realicen actuaciones de consolidación. Programa Bateratu COVID-19.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103355a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.11

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 26koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundearen (HABE) arteko kudeaketa-gomendioari buruzko akordioa argitaratzen baita, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak programatutako edo baimendutako prestakuntza-ekintzetan parte hartzen duten langabeei eta landunei zuzendutako euskarazko hizkuntza-gaikuntzako ikastaroak egiteko.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103352e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.11

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 2koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez Bilakatu COVID-19 programa arautzen baita, COVID-19aren eraginpean dauden eta negozio-, produktu-, zerbitzu- eta merkatu-lerroetan gaitasun berriak garatu eta dibertsifikazio- edo birlokalizazio-jarduerak egiten dituzten enpresei dirulaguntzak emateko.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103354e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.11

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 2koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez laguntzak ezartzen baitira sendotze-jarduketak egiten dituzten eta COVID-19ak kaltetu dituen enpresentzako. Bateratu COVID-19 programa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103355e.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 10.06.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema:. RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de las medidas excepcionales relativas a la ejecución de la convocatoria de ayudas 2019-2021 para el desarrollo de acciones y servicios de orientación profesional en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, tras el fin del estado de alarma.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103327a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 10.06.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el año 2021, de las ayudas previstas en la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103328a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 10.06.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 31 de marzo de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Hazinnova» 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103331a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.10

Nork:Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 26koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baitira Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan lanbide-orientazioko ekintzak eta zerbitzuak garatzeko laguntzen 2019-2021eko deialdia gauzatzeari buruzko salbuespeneko neurriak, alarma-egoera amaitu ostean.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103327e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.10

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 26koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Laneratzeko enpresak sortzeko eta mantentzeko laguntzak arautzen dituen Justizia, Lan eta Gizarte Segurantzako sailburuaren 2009ko maiatzaren 4ko Aginduan aurrez ikusitako laguntzen 2021erako deialdia.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103328e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.10

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 18koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko martxoaren 31ko erabakia argitaratzen den, 2021eko «Hazinnova» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

Lotura:  https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103331e.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 9.06.2021

Emisor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Tema: Real Decreto 401/2021, de 8 de junio, por el que se aprueban las medidas necesarias para que las comunidades autónomas puedan utilizar los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, a fin de hacer frente a las compensaciones que procedan, y por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de la compensación a los propietarios y arrendadores a que se refieren los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9560.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.06.09

Nork: Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioa

Gaia: 401/2021 Errege Dekretua, ekainaren 8koa, autonomia-erkidegoek 2018-2021 aldirako Estatuko Etxebizitza Planeko baliabideak erabili ahal izateko beharrezko neurriak onartzen dituena, dagozkion konpentsazioei aurre egiteko, eta martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 1. eta 1 bis artikuluetan aipatzen diren jabeei eta errentatzaileei konpentsazioa aitortzeko prozedura ezartzen duena (martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 31ko Ekonomia Aldaketaren Aldarrikapen Ekonomikoa eta Egokitzapen Sozialaren Aldarrikapen Osagarriak onartzen dituena).

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9560.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 8.06.2021

Emisor: Ministerio de Educación y Formación Profesional

Tema: Resolución de 31 de mayo de 2021, de la Secretaría General de Formación Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferencia del conocimiento en la Formación Profesional.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-B-2021-28765.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.06.08

Nork: Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioa

Gaia: Ebazpena, 2021eko maiatzaren 31koa, Lanbide Heziketako Idazkaritza Nagusiarena, Lanbide Heziketan berrikuntza- eta ikerketa-proiektu aplikatuak egiteko eta ezagutza transferitzeko laguntzen deialdia egiten duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-B-2021-28765.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 8.06.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: ORDEN de 10 de mayo de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se inicia el procedimiento de concesión, para el año 2021, de las Subvenciones a las Organizaciones Sindicales integrantes del Comité de Elecciones Sindicales y de los Comités Territoriales, así como por su participación en el Régimen de Inspecciones, establecidos en el Decreto 237/2000, de 28 de noviembre.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103270a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.08

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko maiatzaren 10ekoa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena. Honen bidez, hasiera ematen zaio 2021. urtean honako sindikatu hauei dirulaguntzak emateko prozedurari: azaroaren 28ko 237/2000 Dekretuan ezarritako Hauteskunde Sindikalen Batzordeko eta lurralde-batzordeetako kide diren eta ikuskaritza-araubidean parte hartzen duten sindikatuak.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103270e.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 7.06.2021

Emisor: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes

Tema: ORDEN de 25 de mayo de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se establece un programa de ayudas al sector del transporte público de mercancías y personas viajeras por abandono de la actividad.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103246a.pdf

Non: EHAAn

Data: 06.07

Nork: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko maiatzaren 25ekoa, Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioetako sailburuarena, zeinaren bidez ezartzen baita bidaiarien eta salgaien garraio publikoaren sektorerako laguntza-programa bat, jarduera bertan behera geratu delako.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103246e.pdf

Lugar: B.O.P.V

.Fecha: 4.06.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Directora de Lanbide-Servico Vasco de Empleo, de corrección de errores de la Resolución de 22 de abril de 2021, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2021, destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103212a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.04

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: Ebazpena, 2021eko maiatzaren 21ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez honako ebazpen honen huts-zuzenketa egiten baita: Ebazpena, 2021eko apirilaren 22koa, argitaratu egiten duena gazte langabeak euskal enpresetan kontratatzeko 2021erako laguntzen deialdia. Lehen Aukera programa

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103212e.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 3.06.2021

Emisor: Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

Tema: DECRETO FORAL 78/2021, de 25 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia de ayudas económicas destinadas al fomento de la apicultura en el Territorio Histórico de Bizkaia y se efectúa convocatoria de subvenciones para 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/03/I-454_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.06.3

Nork: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 78/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 25ekoa. Bizkaiko Lurralde Historikoan erlezaintza sustatzeko dirulaguntzak onetsi eta dirulaguntza horien 2021erako deialdia egiten duena.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/03/I-454_eus.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 1.06.2021

Emisor: Ente Vasco de la Energía

Tema: Resolución de 14 de mayo de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se amplían ciertos plazos en varios programas de ayudas convocados por el Ente Vasco de la Energía.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103132a.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 1.06.2021

Emisor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital

Tema: Resolución de 28 de mayo de 2021, del Secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de mayo de 2021, por el que se establecen los términos y condiciones del sexto tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos con la finalidad principal de financiar inversiones y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9063.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.1

Nork: Energiaren Euskal Erakundea

Gaia: EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 14koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, Energiaren Euskal Erakundeak deitutako hainbat laguntza-programatan zenbait epe luzatzen dituena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103132e.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.06.01

Nork: Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa

Gaia: Ebazpena, 2021eko maiatzaren 28koa, Ekonomiako eta Enpresari Laguntzeko estatu-idazkariarena, Ministro Kontseiluaren 2021eko maiatzaren 25eko Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, inbertsioak finantzatzeko helburu nagusiarekin enpresei eta autonomoei emandako finantzaketa-abalen lerroaren seigarren tartearen baldintzak eta terminoak ezartzen dira, eta etorkizuneko ekitaldien kontura gastu-konpromisoak eskuratzeko mugak baimentzen dira, Aurrekontuen Lege Orokorraren 47. artikuluko azaroaren 26an xedatutakoa aplikatuz.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9063.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 31.05.2021

Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Tema: Extracto de la Resolución de 24 de mayo de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-B-2021-27527.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 31.05.2021

Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Tema: Extracto de la Orden de 21 de mayo de 2021 por la que se convoca la concesión de las subvenciones dispuestas en el Título III del Real Decreto 1106/2020, de 15 de diciembre

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-B-2021-27528.pdf

Non: E.A.On

Data: 05.31

Nork: Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioa

Gaia: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren 2021eko maiatzaren 24ko Ebazpenaren laburpena. Ebazpen horren bidez, Estatuko Administrazio Orokorreko organoekin eta haren erakunde autonomoekin lankidetzan aritzeko diru-laguntzak emateko deialdia onartu zen, interes orokorreko eta sozialeko obrak eta zerbitzuak egiteko langabezian dauden langileak kontratatzen badituzte.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-B-2021-27527.pdf

Non: E.A.On

Data: 05.31

Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa

Gaia: Abenduaren 15eko 1106/2020 Errege Dekretuaren III. tituluan xedatutako diru-laguntzak emateko deialdia egiten duen 2021eko maiatzaren 21eko Aginduaren laburpena

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-B-2021-27528.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 29.05.2021

Emisor: Ministerio de la Presidencia

Tema: Orden PCM/523/2021, de 27 de mayo, por la que se modifica la Orden PCM/519/2020, de 9 de junio, por la que se concretan determinados aspectos del procedimiento para el aplazamiento y fraccionamiento del pago con dispensa de garantía a pequeñas y medianas empresas de alta intensidad inversora en I+D+i, para las cuotas de préstamos de determinadas convocatorias de los subprogramas Investigación Aplicada Colaborativa, INNPACTO y Retos Colaboración.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-8992.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 31.05.2021

Emisor: Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Tema: ORDEN de 12 de mayo de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se da a conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales previstas en los apartados a), b) y d) del artículo 1 del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2103103a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 31.05.2021

Emisor: Departamento de Igualdad, Justicia y Ploticas Sociales

Tema: ORDEN de 12 de mayo de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se da a conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales en beneficio de las familias con hijos e hijas.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2103104a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 31.05.2021

Emisor: Ente Vasco de la Energía

Tema: RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en vehículos eficientes y alternativos – Año 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2103108a.pdf

Non: E.A.On

Data: 05.29

Nork: Lehendakaritza Ministerioa

Gaia: PCM/523/2021 Agindua, maiatzaren 27koa, honako agindu hau aldatzen duena: PCM/519/2020 Agindua, ekainaren 9koa, I+G+b arloan inbertsio-intentsitate handiko enpresa txiki eta ertainei berme-dispentsaren bidez ordainketa geroratzeko eta zatikatzeko prozeduraren zenbait alderdi zehazten dituena, Ikerketa Aplikatu Kolaboratiboaren, Elkarlanaren eta Berrikuntzaren azpiprogrametako deialdi jakin batzuetako mailegu-kuotetarako.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-8992.pdf

Non: EHAAn

Data: 05.31

Nork: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko maiatzaren 12koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Gaietako sailburuarena, zeinaren bidez jakinarazten baita zenbateko aurrekontu-zuzkidura dagoen Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 1. artikuluko a), b) eta d) letretan aurreikusitako jarduerak diruz laguntzeko.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2103103e.pdf

Non: EHAAn

Data: 05.31

Nork: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko maiatzaren 12koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, seme-alabak dituzten familien onurarako dirulaguntzen aurrekontu-zuzkidurak jakinarazten dituena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2103104e.pdf

Non: EHAAn

Data: 05.31

Nork: Energiaren Eusal Erakundea

Gaia: EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 14koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, ibilgailu efizienteen eta alternatiboen aldeko inbertsioak sustatzeari begirako dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deitzen eta argitaratzen dituena – 2021. urtea.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2103108e.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 28.05.2021

Emisor: Jefatura del Estado

Tema: Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8877.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.05.28

Nork: Estatuko Burutza

Gaia: 11/2021 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 27koa, enplegua defendatzeko, ekonomia suspertzeko eta langile autonomoak babesteko premiazko neurriei buruzkoa.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdfs/BOE-A-2021-8877.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 28.05.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 79/2021, de 25 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Transición Digital y Verde 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/28/I-421_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021. 05.28

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 79/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 25ekoa. Honen bidez, 2021eko Trantsizio Digital eta Berdea dirulaguntza programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onesten dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/28/I-421_eus.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 27.05.2021

Emisor: Ministerio de Ciencia e Innovación

Tema: Extracto de la Resolución de 21 de mayo de 2021 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. de modificación de la Resolución de 31 de marzo de 2021 por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a Iniciativas Estratégicas Sectoriales de Innovación Empresarial («Programa Tecnológico Aeronáutico»), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-B-2021-26765.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.05.27

Nork: Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa

Gaia: Industriaren Garapen Teknologikorako Zentroaren Lehendakaritzaren 2021eko maiatzaren 21eko Ebazpenaren laburpena. Ebazpen horren bidez, 2021eko martxoaren 31ko Ebazpena aldatzen da. Ebazpen horren bidez, Enpresa Berrikuntzako Sektore Ekimen Estrategikoetarako («programa Teknologiko Aeronautikoa») laguntzak emateko 2021. urterako prozeduraren deialdia onartzen da, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilentzia Planaren esparruan.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-B-2021-26765.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 27.05.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Orden HAC/507/2021, de 25 de mayo, por la que se publica el Convenio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Euskadi, en aplicación de lo establecido en el artículo 4.4 del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8848.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.05.27

Nork: Ogasun Saila

Gaia: HAC/507/2021 Agindua, maiatzaren 25ekoa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziarekin eta Euskal Autonomia Erkidegoarekin sinatutako hitzarmena argitaratzen duena, COVID-19ren pandemiari erantzuteko enpresa-kaudimena laguntzeko ezohiko neurriei buruzko martxoaren 12ko 5/2021 Errege Lege Dekretuaren 4.4 artikuluan ezarritakoa aplikatuz.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8848.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 2021.05.27

Emisor: Departamento de Educación

Tema: ORDEN de 11 de mayo de 2021, del Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo, en el curso escolar 2021-2022, de las líneas de actuación de los ámbitos estratégicos en el despliegue del V Plan Vasco de la Formación Profesional, del Plan Integral de Digitalización Sostenible y Sistemas Inteligentes en el Sistema Educativo Vasco, y del Plan Integral para una Transición Verde en la formación profesional vasca, capacitación de las personas y apoyo a la competitividad sostenible de las PYMEs, dirigidas a los centros privados concertados que imparten ciclos formativos de Formación Profesional.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2103054a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.27

Nork: Hezkuntza Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko maiatzaren 11koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dirulaguntzak iragartzen baitira Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzat, honako hauek ezartzeko eremu estrategikoetarako jarduketa-lerroak gara ditzaten 2021-2022ko ikasturtean: Lanbide Heziketako V. Euskal Plana, Euskal Hezkuntza Sistemako Digitalizazio Jasangarrirako eta Sistema Adimendunetarako Plan Integrala, eta Euskal Lanbide Heziketako Trantsizio Berderako, Pertsonen Gaikuntzarako eta ETE-en Lehiakortasun Jasangarriari laguntzeko Plan Integrala.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2103054e.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 27.05.2021

Emisor: Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad

Tema: DECRETO FORAL 75/2021, de 25 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen las bases y convocatoria de subvenciones para la promoción de la ocupabilidad en el Territorio Histórico de Bizkaia, Lan Berri, del ejercicio 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/27/I-433_cas.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 27.05.2021

Emisor: Departamento de Empleo, Inclusión social e Igualdad

Tema: DECRETO FORAL 76/2021, de 25 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases y convocatoria reguladoras de la concesión de subvenciones para la puesta en marcha de medidas de reorientación y recolocación dirigidas a personas desempleadas a través de los Centros de Empleo y Desarrollo Local Behargintza y Entidades Locales, programa 3R Empleo Local 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/27/I-434_cas.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 27.05.2021

Emisor: Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad

Tema: DECRETO FORAL 77/2021, de 25 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen las bases reguladoras y se aprueban las convocatorias de la concesión de subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2021: autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/27/I-435_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.05.27

Nork: Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berddintasuna Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 75/2021 FORU DEKRETUA,maiatzaren 25koa, Bizkaiko Lurralde Historikoko laneratzea sustatzeko Lan Berri Programaren 2021eko ekitaldiko dirulaguntzen oinarriak eta deialdia ezartzen dituena.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/27/I-433_eus.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.05.27

Nork: Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 76/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 25koa. Honen bidez, langabezian dauden pertsonentzako berrorientazioko eta beste lan bat bilatzeko neurriak, Behargintza Enplegu- eta Toki-Garapenerako Zentroen eta Toki Erakundeen bidez, (3R Programa, Tokiko Enplegua 2021) abiarazteko dirulaguntzen emakidaren oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/27/I-434_eus.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.05.27

Nork: Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 77/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 25koa, zeinaren bidez dirulaguntzak emateko 2021eko ekitaldiko oinarri arautzaileak ezartzen eta deialdiak onartzen baitira ekintzailetzako ekimenak sustatzeko: autoenplegua, enpresa-transmisioa eta enpresa-kontsolidazioa.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/27/I-435_eus.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 25.05.2021

Emisor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Tema: Orden TMA/498/2021, de 21 de mayo, por la que se modifican los plazos para solicitar y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado establecidos en la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8657.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 25.05.2021

Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Tema: Orden TES/501/2021, de 20 de mayo, por la que se incrementan, con carácter extraordinario durante 2021, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, establecidas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8732.pdf

Non: E.A.On

Data: 05.25

Nork: Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioa

Gaia:TMA/498/2021 Agindua, maiatzaren 21ekoa, Estatuak abalatutako eta diruz lagundutako maileguak eskatzeko eta formalizatzeko epeak aldatzen dituena. Mailegu horiek apirilaren 30eko TMA/378/2020 Aginduan ezarrita daude. Agindu horren bidez, martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluan ezarritako finantzaketa-laguntza iragankorrak eskura ditzaketen ohiko etxebizitzen errentarien irizpideak eta betekizunak zehazten dira, hain presako neurri osagarriak hartzen baitira martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 19. artikuluan.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8657.pdf

Non: E.A.On

Data: 05.25

Nork: Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioa

Gaia: Te/501/2021 Agindua, maiatzaren 20koa, enplegu-zentro berezietan desgaitasuna duten pertsonen lanpostuei eusteko diru-laguntzak, Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioaren 1998ko urriaren 16ko Aginduan ezarritakoak, 2021ean ohiz kanpo handitzen dituena. Agindu horren bidez, desgaitasuna duten pertsonak eta enplegu berezia duten pertsonak zentro autonomoetan laneratzea sustatzeko laguntza eta diru-laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dira.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8732.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 25.05.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el ejercicio 2021, de las ayudas previstas en la Orden conjunta de 3 de octubre de 2012, de las Consejeras de Educación, Universidades e Investigación, y de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases reguladoras del programa Hezibi de formación y trabajo en alternancia para jóvenes.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102986a.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 25.05.2021

Emisor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

Tema: Orden TMA/498/2021, de 21 de mayo, por la que se modifican los plazos para solicitar y formalizar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado establecidos en la Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8657.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 25.05.2021

Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Tema: Orden TES/501/2021, de 20 de mayo, por la que se incrementan, con carácter extraordinario durante 2021, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo, establecidas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8732.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.25

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko apirilaren 22koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita zenbait diru-baliabide esleitzen dituen Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko Administrazio Kontseiluaren erabakia. Diru-baliabide horien bidez finantzatuko dira, 2021eko ekitaldian, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuak eta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak emandako 2012ko urriaren 3ko Agindu bateratuan aurreikusitako laguntzak; agindu horren bidez ezarri ziren gazteentzako ikas-ekinezko Hezibi programaren oinarri arautzaileak.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102986e.pdf

Non: E.A.On

Data: .2021.05.25

Nork: Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioa

Gaia:TMA/498/2021 Agindua, maiatzaren 21ekoa, Estatuak abalatutako eta diruz lagundutako maileguak eskatzeko eta formalizatzeko epeak aldatzen dituena. Mailegu horiek apirilaren 30eko TMA/378/2020 Aginduan ezarrita daude. Agindu horren bidez, martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 9. artikuluan ezarritako finantzaketa-laguntza iragankorrak eskura ditzaketen ohiko etxebizitzen errentarien irizpideak eta betekizunak zehazten dira, hain presako neurri osagarriak hartzen baitira martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuaren 19. artikuluan.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8657.pdf

Non: E.A.On

Data: .202105.25

Nork: Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioa

Gaia: Te/501/2021 Agindua, maiatzaren 20koa, enplegu-zentro berezietan desgaitasuna duten pertsonen lanpostuei eusteko diru-laguntzak, Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioaren 1998ko urriaren 16ko Aginduan ezarritakoak, 2021ean ohiz kanpo handitzen dituena. Agindu horren bidez, desgaitasuna duten pertsonak eta enplegu berezia duten pertsonak zentro autonomoetan laneratzea sustatzeko laguntza eta diru-laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dira.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8732.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 24.05.2021

Emisor: Departamento de Infraestructuras y Desarrollo Territorial

Tema: Decreto Foral 70/2021, de 18 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de las subvenciones para la promoción de la innovación en las infraestructuras viarias 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/24/I-390_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 05.24

Nork: Azpiegituretarako eta Lurralde Garapenerako Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 70/2021 Foru Dekretua, maiatzaren 18koa, zeinaren bidez oinarri arautzaileak eta deialdia onesten baitira 2021. urtean bide-azpiegituretan berrikuntza sustatzeko dirulaguntzak emateko.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/24/I-390_eus.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 21.05.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el año 2021, de las subvenciones para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102919a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 21.05.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de corrección de errores de la Resolución de 24 de marzo de 2021, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2021, destinadas a la contratación de personas mayores de 30 años en situación de desempleo de larga duración en centros de trabajo de la CAPV.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102920a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 21.05.2021

Emisor:Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente

Tema: ORDEN de 5 de mayo de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se regula el Programa de Ayudas para la Adquisición de Infraestructuras Científico-tecnológicas, Azpitek 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102922a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 21.05.2021

Emisor: Departamento de Cultura y Política Lingüística

Tema: ORDEN de 5 de mayo de 2021, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones en el ejercicio 2021 a la producción audiovisual.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102927a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 21.05.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: CORRECCIÓN DE ERRORES de la Resolución de 20 de abril de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 31 de marzo de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Sakondu» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102929a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.21

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko apirilaren 22koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita 2021erako dirulaguntza-deialdia, kontratazio-konpromisoa dakarten Euskal Autonomia Erkidegoko langile langabeentzako prestakuntza-ekintzak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoan Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duen maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuaren esparruan.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102919e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.21

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 12koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez ebazpen honen huts-zuzenketa egiten baita: Ebazpena, 2021eko martxoaren 24koa. Honen bidez, argitaratzen da Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan 30 urtetik gorako luzaroko langabeak kontratatzeko 2021eko laguntzen deialdia.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102920e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.21

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko maiatzaren 5ekoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita azpiegitura zientifiko-teknologikoak eskuratzeko laguntzen Azpitek 2021 programa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102922e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.21

Nork: Kultura eta Hizkuntza politika Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko maiatzaren 5ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez iragarri eta arautzen baitira ikus-entzunezkoen ekoizpena sustatzeko 2021. urteko dirulaguntzak.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102927e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.21

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: HUTS-ZUZENKETA, honako ebazpen honena: Ebazpena, 2021eko apirilaren 20koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bitartez argitaratzen baita SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko martxoaren 31ko Erabakia, 2021eko «Sakondu» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi, deialdia egin eta argitaratzekoa.

Lotura:  https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102929e.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 20.05.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 71/2021, de 18 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueba la convocatoria pública y las bases reguladoras del programa de subvenciones, destinadas al desarrollo turístico en destino Bilbao-Bizkaia, en el ejercicio 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/20/I-399_cas.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 20.05.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 67/2021, de 11 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones de Perfeccionamiento Profesional en materia de Formación de Excelencia 2021.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/20/I-407_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 05.20

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 71/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 18koa. Honen bidez, 2021eko ekitaldian Bilbao-Bizkaia helmuga turistikoaren garapena sustatzeko ematen diren diru-laguntzen programaren oinarriak eta deialdia arautzen dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/20/I-399_eus.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.05.20

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 67/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 11koa, Bikaintasuneko Trebakuntzako Hobekuntza Profesionaleko dirulaguntzen 2021eko programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena.

Lotura:  https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/20/I-407_eus.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 19.05.2021

Emisor: Ministero de Ciencia e Innovación

Tema: Extracto de la Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba el procedimiento de concesión directa de ayudas, del año 2021, a proyectos de investigación de «Programación Conjunta Internacional»

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-B-2021-25051.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.05.19

Nork: Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa

Gaia: Estatuko Ikerketa Agentziako Lehendakaritzaren 2021eko maiatzaren 12ko Ebazpenaren laburpena. Ebazpen horren bidez, «Nazioarteko programazio bateratuko» ikerketa-proiektuetarako 2021eko laguntzak zuzenean emateko prozedura onartu zen

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-B-2021-25051.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 19.05.2021

Emisor: Cortes Generales

Tema: Resolución de 13 de mayo de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8264.pdf

Non: E.A.On

Data: 05.19

Nork: Gorte Nagusiak

Gaia: Ebazpena, 2021eko maiatzaren 13koa, Diputatuen Kongresuarena, honako errege lege-dekretu hau baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agindua ematen duena: 6/2021 Errege Lege Dekretua, apirilaren 20koa, COVID-19 pandemiak eragindako enpresei eta autonomoei laguntzeko neurri osagarriak onartzen dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/19/pdfs/BOE-A-2021-8264.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 18.05.2021

Emisor: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao

Tema: Convocatoria Programa InnoCámaras. Cámara de Bilbao 2021. BDNS (Identif.): 563011.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/18/VII-21_cas.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 18.05.2021

Emisor: Ente Vasco de la Energía

Tema: RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2021, del Director General del Ente Vasco de la Energía, por la que se procede a la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones para la demostración y validación de tecnologías energéticas renovables marinas emergentes – Año 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102831a.pdf

Lugar: B,O,.P.V.

Fecha: 18.05.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2021, del Director General de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 27 de abril de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la modificación de las Bases Reguladoras del Programa de Ayudas «Ekintzaile» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102833a.pdf

Lugar:.B.O.P.V.

Fecha: 18.05.2021

Emisor:SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 27 de abril de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la modificación del Programa de Ayudas «Beint Becas de Internacionalización» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102834a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 18.05.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresaril

Tema: RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 27 de abril de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la modificación del Programa de Ayudas «Global Training» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102835a.pdf

Non: B.A.On

Data: 05.18

Nork: Bilboko Merkatariza, Industria, Zerbitzu eta Itsasketa Gabera Ofiziala

Gaia: InnoCámaras programaren deialdia. Bilboko Merkataritza Ganbera 2021. BDNS (Identif.): 563011.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/18/VII-21_eus.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.18

Nork: Energiaren Euskal Erakundea

Gaia: EBAZPENA, 2021eko apirilaren 28koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, garatzeko bidean dauden itsas-arloko energia-teknologia berriztagarriak frogatzeko eta balidatzeko inbertsioetarako 2021. urterako laguntzen programaren oinarri arautzaileak onartzen, deialdia egiten eta argitaratzen dituena.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102831e.pdf

Non:EHAAn

Data: 2021.05.18

Nork:SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 3koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako zuzendari nagusiarena, zeinaren bitartez SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Administrazio Kontseiluaren 2021eko apirilaren 27ko erabakia argitaratzen baita, 2021eko «Ekintzaile» laguntzen programaren oinarri arautzaileak aldatu eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102833e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.18

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 3koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bitartez argitaratzen baita SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko apirilaren 27ko Erabakia, 2021eko «Beint Nazioartekotze Bekak» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102834e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.18

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 3koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bitartez argitaratzen baita SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko apirilaren 27ko Erabakia, 2021eko «Global Training» laguntzen programaren oinarri arautzaileak aldatu eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102835e.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 17.05.2021

Emisor:Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Tema: ORDEN de 4 de mayo de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se convocan ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102800a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.17

Nork: Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko maiatzaren 4koa, Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira garapenerako lankidetza-proiektuetarako 2021eko laguntzak.

Lotura:  https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102800e.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 17.05.2021

Emisor:Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de Proyectos Singulares de inserción socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo en 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102797a.pdf

Non:EHAAn

Data: 2021.05.17

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko apirilaren 22koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita dirulaguntzen 2021eko deialdia, lana duten langileei eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten pertsona langabeei zuzendutako laneratze eta gizarteratze proiektu berezien garapenerako.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102797e.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 17.05.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el año 2021, de las ayudas destinadas a las actuaciones de Empleo con Apoyo, previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de empleo.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102798a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.17

Nork:Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko apirilaren 22koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita enplegu lagunduko jarduketetara bideratutako laguntzen 2021eko deialdia, urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan aurreikusitakoari jarraituz. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasunen bat duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroa arautzen dira.

Lugar: B.O.E.

Fecha: 17.05.2021

Emisor: Comunidad Autónoma Cantabria

Tema: Ley 3/2021, de 26 de abril, de concesión de ayudas dirigidas a las empresas y las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, para el sostenimiento del empleo y la actividad económica en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8107.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.05.17

Nork: Kantabriako Autonomia Erkidegoa

Gaia: 3/2021 Legea, apirilaren 26koa, COVID-19 pandemiak eragindako krisiaren testuinguruan enplegua eta jarduera ekonomikoa mantentzeko aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteek eragindako enpresa eta langileei laguntzak ematekoa.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/17/pdfs/BOE-A-2021-8107.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 17.05.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 65/2021, de 11 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueba la convocatoria pública y las bases reguladoras del programa de subvenciones, en régimen de libre concurrencia, destinadas a la señalización turística, en el ejercicio 2021. Corrección de errores.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/17/I-416_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.05.17

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 65/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 11koa. Zeinen bidez onesten baitira 2021eko ekitaldian seinaleztapen turistikora zuzendutako, lehia libreko erregimeneko, diru- laguntzen programaren oinarri arautzaileak eta deialdi publikoa. Oker zuzenketa.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/17/I-416_eus.pdf

Lugar:.B.O.E.

Fecha: 14.05.2021

Emisor:Ministerio de Ciencia e Innovación

Tema: Extracto de la Resolución de 7 de mayo de 2021 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-B-2021-23916.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.05.14

Nork: Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa

Gaia: P.E. Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroaren Lehendakaritzaren 2021eko maiatzaren 7ko Ebazpenaren laburpena. (CDTI), 2021. urterako enpresa berritzaileen enpresa-proiektu berrietarako laguntzak emateko prozeduraren deialdia onartzen duena (NEOTEC programa), Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilentzia Planaren eta Enpresen I+G+b Estatuko Azpiprogramaren esparruan.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/14/pdfs/BOE-B-2021-23916.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 13.05.2021

Emisor:Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural

Tema: Decreto Foral 63/2021, de 11 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen ayudas al sector agrario en el Territorio Histórico de Bizkaia para sustituciones en explotaciones y seguros agrarios y se efectúa convocatoria para el ejercicio 2021

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/13/I-386_cas.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 13.05.2021

Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibildidad y Medio Ambiente

Tema:. Orden de 29 de abril de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convoca el procedimiento de concurrencia para la selección de entidades colaboradoras como centros de destino, de las personas beneficiarias en la convocatoria de 2021, de las ayudas de formación a personal investigador y personal tecnólogo en el ámbito científico-tecnológico y empresarial del sector agrario, pesquero y alimentario (Programa Ikertalent).

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102728a.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.05.13

Nork: iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 63/2021,FORU DEKRETUA, maiatzaren 11koa , Bizkaiko Lurralde Historikoko nekazaritza sektorearentzako laguntzak, ustiategietako ordezkapenak egiteko eta nekazaritza-aseguruak kontratatzeko, ezartzen dituen eta 2021eko ekitaldirako deialdia egiten duena.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/13/I-386_eus.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.13

Nork: Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko apirilaren 29koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bitartez lehia-prozedurarako deialdia egiten baita hautaketa-prozesu honetarako: nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko arlo zientifiko-teknologikoan eta enpresa-arloan ikertzaileak eta teknologoak prestatzeko laguntzen 2021eko deialdiko onuradunen destino-zentro izango diren erakunde laguntzaileen hautaketa (Ikertalent programa).

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102728e.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 12.05.2021

Emisor: Departametno de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el ejercicio 2021.

Non: EHAAn

Data: 2021.05.12

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko apirilaren 22koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita txanda-kontraturako laguntzen 2021eko ekitaldirako deialdia.

Lugar: B.O.B.

Fecha: 11.05.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 57/2021, de 4 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Reactivación Inteligente 2021. Corrección de errores.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/11/I-398_cas.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 11.05.2021

Emisor: Departamento de Turismo, Comercio y Consumo

Tema: ORDEN de 14 de abril de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2021, las ayudas de apoyo al emprendimiento y a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102648a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 11.05.2021

Emisor: Departamento de Turismo, Comercio y Consumo

Tema: ORDEN de 29 de abril de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regulan y convocan las ayudas destinadas a la Comercialización Turística y a la Promoción (Programa CTP), para el año 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102649a.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.05.11

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Garia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 57/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 4koa. Honen bidez, 2021eko Suspertze Adimentsua dirulaguntza programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onesten dira. Oker zuzenketa.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/11/I-398_eus.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 10.05.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la tercera convocatoria de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102613a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 10.05.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2021, destinadas a la contratación de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102615a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.10

Nork:Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko apirilaren 22koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita COVID-19aren ondorioz ezarritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteen eragina jasan duten langileentzako ohiz kanpoko laguntzen hirugarren deialdia

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102613e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.10

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: EBAZPENA, 2021eko apirilaren 22koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita gazte langabeak euskal enpresetan kontratatzeko 2021erako laguntza-deialdia. Lehen Aukera programa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102615e.pdf

Lugar:B.O.B.

Fecha: 7.05.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 58/2021, de 4 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Plan para la competitividad e innovación colaborativa Elkarlanean 2021

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/07/I-357_cas.pdf

Tema: DECRETO FORAL 57/2021, de 4 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones Reactivación Inteligente 2021

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/07/I-358_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.05.07

Nork: Ekonomia Susatatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 58/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 4koa. Honen bidez, lehiakortasunerako eta lankidetzan sortutako berrikuntzarako Elkarlanean 2021 Plana dirulaguntza programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onesten dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/07/I-357_eus.pdf

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 57/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 4koa. Honen bidez, 2021eko Suspertze Adimentsua dirulaguntza programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onesten dira.

Lotura https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/07/I-358_eus.pdf

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 56/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 4koa. Honen bidez, 2021eko Innobideak-Kudeabide dirulaguntza programa arautzen duten oinarriak eta deialdia onesten dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/07/I-359_eus.pdf

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 36/2021 FORU DEKRETUA, apirilaren 13koa, honen bidez, Ekintzailetza eta Gizarte Berrikuntza Programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira, 2021. urterako.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/07/I-360_eus.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 6.05.2021

Emisor: Departamento de Promoción Económica

Tema: DECRETO FORAL 59/2021, de 4 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para el año 2021 del Programa de Impulso a la Competitividad Comarcal.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/06/I-355_cas.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 6.05.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema:. RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 31 de marzo de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Sakondu» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102568a.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 6.05.2021

Emisor: SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial

Tema: RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2021, de la Directora de Internacionalización de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 31 de marzo de 2021, del Consejo de Administración de SPRI-Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por el que se procede a la aprobación y convocatoria de las bases reguladoras del programa de ayudas «Zabaldu» 2021 y se ordena su publicación.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102569a.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.05.06

Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 59/2021 FORU DEKRETUA, maiatzaren 4koa; Eskualdeko Lehiakortasuna Sustatzeko 2021. urteko programaren dirulaguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/06/I-355_eus.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.06

Nork: SPRI-Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko apirilaren 20koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bitartez argitara ematen baita SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko martxoaren 31ko Erabakia, 2021eko «Sakondu» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi, deialdia egin eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102568e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.06

Nork: Enpresen Garapenerako Euskal Agentzia

Gaia: EBAZPENA, 2021eko apirilaren 20koa, SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziako Nazioartekotze zuzendariarena, zeinaren bitartez argitaratzen baita SPRI-Enpresa Garapenerako Euskal Agentziaren Administrazio Kontseiluaren 2021eko martxoaren 31ko Erabakia, 2021eko «Zabaldu» laguntzen programaren oinarri arautzaileak onetsi, deialdia egin eta argitaratzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102569e.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.05.03

Nork: Energiaren Euskal Erakundea

Gaia: EBAZPENA, 2021eko apirilaren 13koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita Energiaren Euskal Erakundearen eta Ekonomia eta Ogasun Sailaren arteko kudeaketa-aginduaren erabakia, erakunde horrek kudeatutako laguntzen programen itzulketak betearazpen-bidean biltzeko.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/05/2102484e.pdf