Laguntzak / Ayudas

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.01
 • Nork: Trantsizio Ekonomikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa
 • Gaia: TED/1177/2022 Agindua, azaroaren 29koa, energia-iturri berriztagarrietatik energia elektrikoa sortzeko instalazioekin energia hibridatua biltegiratzeko proiektu berritzaileei laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzen dituena, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20160.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.01
 • Nork: Trantsizio Ekonomikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa
 • Gaia: TED/1177/2022 Agindua, azaroaren 29koa, energia-iturri berriztagarrietatik energia elektrikoa sortzeko instalazioekin energia hibridatua biltegiratzeko proiektu berritzaileei laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzen dituena, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20160.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.11.26
 • Nork: Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa
 • Gaia:  Ebazpena, 2022ko azaroaren 24koa, Ekonomiako eta Enpresari Laguntzeko Estatu Idazkaritzarena, 2022ko azaroaren 22ko Ministro Kontseiluaren Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, 2022ko maiatzaren 10eko Erabakia bigarren aldiz aldatzen da. Erabaki horren bidez, martxoaren 29ko 6/2022 Errege Lege Dekretuak ezarritako enpresei eta autonomoei emandako finantzaketarako abalen lerroaren lehen tartearen terminoak eta baldintzak ezartzen dira (6/2022 Errege Lege Dekretua, martxoaren 29koa, gerrak Ukrainan izango dituen ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko Plan Nazionalaren esparruan premiazko neurriak hartzekoa).
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19624.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.11.23
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: 19/2022 Errege Lege Dekretua, azaroaren 22koa, ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka-maileguen interes-tasen igoera arintzeko Jardunbide Egokien Kodea ezartzen duena, baliabiderik gabeko hipoteka-zordunak babesteko premiazko neurriei buruzko martxoaren 9ko 6/2012 Errege Lege Dekretua aldatzen duena eta hipoteka-maileguen merkatua hobetzeko egiturazko beste neurri batzuk hartzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19403.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.11.23
 • Nork: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa
 • Gaia: Laburpena, honako ebazpen honena: Ebazpena, 2022ko azaroaren 21ekoa, Energiaren Estatu Idazkaritzarena, meatzaritza autoktonoaren eta iraunkorraren eremuan meatze-arriskuak eta -segurtasuna prebenitzeko 2023an laguntzak emateko deialdia onartzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-B-2022-36740.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.11.22
 • Nork: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa
 • Gaia: Laburpena, honako ebazpen honena: Ebazpena, 2022ko azaroaren 10ekoa, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuaren (IDAE) Administrazio Kontseiluarena, energia-komunitateak sustatu eta dinamizatzeko Eraldaketa Komunitarioko Bulegoei laguntzak emateko pizgarrien programaren lehen deialdia ezartzen duena (BULEGOAK EE programa), Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-B-2022-36645.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.11.19
 • Nork: Gizarte Eskubideen eta Agenda 2030 Ministerioa
 • Gaia: DSA/1110/2022 Agindua, azaroaren 17koa, Berreskuratzeko, Eraldatzeko eta Erresilientziarako Europako Funtsak finantzatutako Hirugarren Sektoreko erakundeak modernizatzen laguntzeko dirulaguntzen oinarriak ezarri eta deialdia egiten duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/19/pdfs/BOE-A-2022-19120.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.11.18
 • Nork: Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa
 • Gaia: ETD/1107/2022 Agindua, azaroaren 14koa, banda zabaleko konexioko zerbitzu eskuragarria azken erabiltzaileari gutxienez 100 mbps-ko transmisio-abiaduran emateko laguntzen oinarri arautzaileak ezarri eta deialdia egiten duena, batez ere urruneko landa-eremuetan, eta horretarako beharrezkoa den ekipamendua instalatzeko, transmisio-ahalmeneko zerbitzu baten konfiguraziotik abiatuta (landa-eskari bakarreko programa), Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19069.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.11.18
 • Nork: Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa
 • Gaia: Oinarri arautzaileak ezartzen dituen eta azken erabiltzaileari banda zabaleko konexio-zerbitzu eskuragarria gutxienez 100 Mbps-ko transmisio-abiaduran emateko laguntzak emateko deialdia egiten duen Aginduaren laburpena, batez ere urruneko landa-eremuetan, eta horretarako beharrezkoa den ekipamendua instalatzea, transmisio-ahalmeneko zerbitzu baten konfiguraziotik abiatuta (UNICO Demanda Rural programa), Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-B-2022-35928.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.11.17
 • Nork: Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioa
 • Gaia: Erraten zuzenketa, honako errege-dekretu honena: 903/2022 Errege Dekretua, urriaren 25ekoa, honako errege-dekretu hauek aldatzen dituena: 42/2022 Errege Dekretua, urtarrilaren 18koa, Gazteen Alokairu Bonua eta 2022-2025 etxebizitza eskuratzeko Estatuko Plana arautzen dituena; 106/2018 Errege Dekretua, martxoaren 9koa, 2018-2021 Estatuko Etxebizitza Plana arautzen duena; eta 853/2021 Errege Dekretua, urriaren 5ekoa, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planeko etxebizitzak birgaitzeko eta etxebizitza sozialak birgaitzeko laguntza-programak arautzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18896.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.11.12
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: ICT/1080/2022 Agindua, azaroaren 7koa, «Sorkuntza Digitala: Aldaketaren Eragileak» Programako dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena, eta 2022. urterako deialdia egiten duena, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-A-2022-18583.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.11.12
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: ICT/1081/2022 Agindua, azaroaren 7koa, «ETEen sorkuntza digitala: zuzendaritza-taldeetako pertsonak eta ETEetako langileen kualifikazioa» programarako dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan, eta 2022. urterako deialdia egiten duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-A-2022-18584.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.11.10
 • Nork: Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila
 • Gaia: Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko saileko foru diputatuaren 5797/2022 FORU AGINDUA, urriaren 20koa. Zeinaren bidez ebazten baita ekimen ekintzaileak sustatzeko diru-laguntzen deialdia, 2022ko ekitaldikoa: autoenplegua, enpresa-eskualdaketa eta enpresa-finkapena, martxoaren 22ko 34/2022 Foru Dekretuaren I. tituluko 3. atalari dagokionez.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/11/10/I-927_eus.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.11.04
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia: ISM/1055/2022 Agindua, urriaren 31koa, Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordearen Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, Estatuko Administrazio Orokorraren prestazio ekonomiko ez-kontributiboen sistema berrantolatzeko eta sinplifikatzeko Plana onartzen da.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/04/pdfs/BOE-A-2022-18143.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 1.12.2022
 • Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
 • Tema: Orden TED/1177/2022, de 29 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20160.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 26.11.2022
 • Emisor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
 • Tema: Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2022, por el que se realiza una segunda modificación del Acuerdo de 10 de mayo de 2022, por el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19624.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 23.11.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de préstamos hipotecarios.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19403.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 23.11.2022
 • Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
 • Tema: Extracto de la Resolución de 21 de noviembre de 2022 de la Secretaría de Estado de Energía por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas en 2023 a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería autóctona y sostenible.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-B-2022-36740.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 22.11.2022
 • Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
 • Tema: Extracto de la Resolución de 10 de noviembre de 2022, del Consejo de Administración del E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se establece la Primera Convocatoria del Programa de incentivos para la concesión de ayudas a Oficinas de transformación comunitaria para la promoción y dinamización de comunidades energéticas (Programa CE OFICINAS), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-B-2022-36645.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 19.11.2022
 • Emisor:  Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
 • Tema: Orden DSA/1110/2022, de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones para el apoyo a la modernización de las entidades del Tercer Sector, financiadas a cargo del Fondo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/19/pdfs/BOE-A-2022-19120.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 18.11.2022
 • Emisor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
 • Tema: Orden ETD/1107/2022, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de ayudas para la prestación al usuario final de un servicio asequible de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 mbps, principalmente en zonas rurales remotas y la instalación del equipamiento necesario para ello a partir de la configuración de un servicio de capacidad de transmisión (Programa único demanda rural), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-A-2022-19069.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 18.11.2022
 • Emisor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
 • Tema: Extracto de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca concesión de ayudas para prestación al usuario final de un servicio asequible de conexión de banda ancha a una velocidad mínima de transmisión de 100 Mbps principalmente en zonas rurales remotas e instalación del equipamiento necesario para ello a partir de la configuración de un servicio de capacidad de transmisión (Programa UNICO Demanda Rural), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/18/pdfs/BOE-B-2022-35928.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 17.11.2022
 • Emisor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 • Tema: Corrección de erratas del Real Decreto 903/2022, de 25 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, así como el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, y el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/17/pdfs/BOE-A-2022-18896.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 12.11.2022
 • Emisor:  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Orden ICT/1080/2022, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa «Generación Digital: Agentes del Cambio», y se procede a su convocatoria en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-A-2022-18583.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 12.11.2022
 • Emisor:  Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Orden ICT/1081/2022, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el Programa «Generación Digital Pymes: personas de equipos directivos y cualificación de personas empleadas en Pymes», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se procede a su convocatoria en el año 2022.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/12/pdfs/BOE-A-2022-18584.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 10.11.2022
 • Emisor: Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad
 • Tema: ORDEN FORAL 5797/2022, de 20 de octubre, de la diputada foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad por la que se resuelve convocatoria de las subvenciones para el fomento de iniciativas emprendedoras, del ejercicio 2022: autoempleo, transmisión empresarial, y consolidación empresarial, en lo referente al Título I, Sección 3.ª del Decreto Foral 34/2022, de 22 de marzo.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/11/10/I-927_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 9.11.2022
 • Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Extracto de la Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 17 de diciembre de 2021, por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del «Programa investigo», de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transforma
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/09/pdfs/BOE-B-2022-34888.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 4.11.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Orden ISM/1055/2022, de 31 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se aprueba el Plan para la reordenación y simplificación del sistema de prestaciones económicas no contributivas de la Administración General del Estado.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/04/pdfs/BOE-A-2022-18143.pdf