Laguntzak / Ayudas

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/07/2203065e.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.28
 • Nork: Kultura eta Kirol Ministerioa
 • Gaia: CUD/596/2022 Agindua, ekainaren 24koa, film zinematografikoek eta bestelako ikus-entzunezko lan espainiarrek, amaituta edo proiektuan, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan nazioarteko ikus-entzunezko ekitaldietan parte hartzeko laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10750.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.28
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: Ekainaren 25eko Aginduaren laburpena. Horren bidez, enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna hobetzeko enpresa-talde berritzaileei laguntzeko ezarritako laguntzen 2022ko deialdia egiten da, berreskurapen-, eraldaketa- eta erresilientzia-planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-B-2022-21121.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.26
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: 11/2022 Errege Lege Dekretua, ekainaren 25ekoa, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko, ahultasun sozial eta ekonomikoko egoerei aurre egiteko eta La Palma uhartearen susperraldi ekonomiko eta sozialerako zenbait neurri hartu eta luzatzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
 • Non: EHAAn
 • Data: 2022.06.22
 • Nork: LAN ETA ENPLEGU SAILA
 • Gaia:
 • Lotura: EBAZPENA, 2022ko ekainaren 10ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita dirulaguntzen 2022ko deialdia, lana duten langileei eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten pertsona langabeei zuzendutako laneratze eta gizarteratze proiektu berezien garapenerako.
 • Lotura:
 • https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/06/2202828e.shtml
 •  
 • Gaia:
 • Lotura: EBAZPENA, 2022ko ekainaren 10ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita dirulaguntzen 2022ko deialdia, lana duten langileei eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten pertsona langabeei zuzendutako laneratze eta gizarteratze proiektu berezien garapenerako.
 • Lotura:
 • https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/06/2202828e.shtml
 •  
 • Gaia:
 • EBAZPENA, 2022ko ekainaren 10ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita toki-erakundeek gazteak kontratatzeko laguntzen 2022ko ekitaldiko deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoko EGF Plus 2021-2027 Programaren esparruan.
 • Lotura:
 • https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/06/2202831e.shtml
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.18
 • Nork: Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa
 • Gaia: Laburpena, Industria Teknologiaren Garapenerako Zentroaren Zuzendaritza Nagusiaren 2022ko ekainaren 15eko Ebazpenarena, 2022ko zuzeneko laguntzak ematen dizkiena ERA-NET Cofund eta LEAP RE enpresen nazioarteko lehiakortasun-deialdietan hautatutako eta Espainiak parte hartzen duen I+G proiektuei, 2021-2023 aldirako Ikerketa Zientifiko, Tekniko eta Berrikuntzako Estatuko Planaren Gure Inguruneko Lehentasunak Aurreratzeko Estatuko Programaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/18/pdfs/BOE-B-2022-19656.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.06.20
 • Nork: Bilboko Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Itsasketa Ganbera Ofiziala
 • Gaia: Laguntzen deialdiaren laburpena modalitate arrunta INT-ECOMM 2022 Programa. BDNS (Identif.): 632483.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/20/VII-40_eus.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.14
 • Nork: Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa
 • Gaia: Ebazpen laburpena, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2021eko abenduaren 23ko Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horren bidez, interes nazionaleko sektore estrategikoetan lanpostu hutsak betetzeko diru-laguntzen deialdi irekia onartzen da, 2022 eta 2023 urteetarako langabeak kontratatzeko konpromisoak biltzen dituzten prestakuntza-ekintzak finantzatuz, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-B-2022-19112.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.10
 • Nork: Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa  
 • Gaia: CIN/533/2022 Agindua, ekainaren 6koa, 2021-2023 aldirako Ikerketa Zientifiko, Tekniko eta Berrikuntzako Estatuko Planaren ildo estrategikoetako proiektuei laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak onartzen dituena, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan, eta 2022. urteko deialdia onartzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9581.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.08
 • Nork: Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa
 • Gaia: 428/2022 Errege Dekretua, ekainaren 7koa, nekazaritza-sektore jakin batzuetan Ukrainako gerra-gatazkak eragindako zailtasun ekonomikoak konpentsatzeko egokitzeko aparteko laguntza bat zuzenean emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9379.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.08
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: Laburpena, 2022ko ekainaren 6ko Ebazpenarena, Fundación EOI, F.S.P. fundazioarena, «Activa Startups» ekimenaren bidez berrikuntza irekia bultzatzeko laguntzak emateko deialdia onartzen duena, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18307.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.08
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: 2022ko ekainaren 4ko Aginduaren laburpena. Agindu horren bidez, berotegi-efektuko gasen zeharkako isurketen kostuak konpentsatzeko mekanismo bat ezartzen duen maiatzaren 3ko 309/2022 Errege Dekretuan xedatutako diru-laguntzak emateko deialdia egiten da.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18308.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.07
 • Nork: Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa
 • Gaia: 2022ko ekainaren 2ko Ebazpenaren laburpena. Ebazpen horren bidez, 2021-2023 aldirako Ikerketa Zientifiko eta Teknikoko eta Berrikuntzako Estatuko Planaren Berrikuntza eta Enpresa Lidergoa Katalizatzeko Estatuko Programaren «programa Teknologiko Aeronautikoa» izeneko laguntzak emateko 2022rako deialdia onartzen da, Berreskuratze Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-B-2022-18217.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.02
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: Turismo-sektoreko enpresetan «azken miliako» digitalizazio-proiektuetarako laguntzen oinarri arautzaileak onartzen dituen eta 2021erako deialdia egiten duen abenduaren 30eko ICT/1519/2021 Aginduaren laburpena, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-B-2022-17540.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.06.01
 • Nork: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila
 • Gaia: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuaren, 3512/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 23koa. Honen bidez, sozietateen gaineko zergan aurreikusitako kenkariaren ondorioetarako, garapen iraunkorra, ingurumenaren kontserbazioa eta hobekuntza eta energia-iturrien aprobetxamendu eraginkorra lortzeko inbertsioen komunikazio erregimena eta ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen da.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/01/I-495_eus.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.27
 • Nork: Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa
 • Gaia: ETE Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroaren Lehendakaritzaren 2022ko maiatzaren 20ko Ebazpenaren laburpena. (CDTI). Honen bidez, ikus-entzunezko teknologien eta bideojokoen I+G Proiektuak Programaren 2022rako laguntzen deialdia onartzen da, Europako Ikus-entzunezko sektorea bultzatzeko Espainia Hub Ikus-entzunezkoa Planaren, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren eta Ikerketa Zientifikoko Estatuko Planaren (2021-2023) esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/27/pdfs/BOE-B-2022-16670.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.05.26
 • Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 78/2022 FORU DEKRETUA, maiatzen 24koa. Zeinaren bidez onartzen baitira Bilbo Bizkaia helmuga turistikoaren turismo jasangarria garatzeko 2022ko dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak eta deialdia.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/26/I-482_eus.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.21
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: 2022ko deialdia egiten duen eta abenduaren 23ko ICT/1466/2021 Agindua aldatzen duen martxoaren 17ko ICT/209/2022 Agindua aldatzeko laburpena. Agindu horren bidez, Ibilgailu Elektriko eta Konektatuaren Sektorean Eraberritzeko eta Eraberritzeko Proiektu Estrategikoaren laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dira.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-B-2022-16139.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.20
 • Nork: Kultura eta Kirol Ministerioa
 • Gaia: Argitalpen-edukiak digitalizatzeko laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituen abenduaren 30eko CUD/1532/2021 Aginduaren laburpena; agindu horren bidez, 2022ko deialdia onartzen da, Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-B-2022-15733.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.20
 • Nork: Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa
 • Gaia: TES/443/2022 Agindua, maiatzaren 17koa, Babes Zibileko Sistema Nazionalaren uztailaren 9ko 17/2015 Legean aurreikusitako lan- eta langabezia-babeseko neurriak aplikatzeko arauak ematen dituena baso-suteen, uholdeen eta bestelako fenomenoen ondorioz babes zibileko larrialdiek larriki kaltetutako eremuetan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8246.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.05.19
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: 3/2022 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, maiatzaren 10ekoa; honen bidez, aldatu egiten da otsailaren 8ko 1/2022 Foru Dekretu Arauemailea, zeinak aldatu egiten baitu Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Araua, inportazioei eta hornidura batzuei lotutako aldi baterako salbuespenei dagokienez, COVID-19aren pandemiari erantzuteko, eta tributu-arloko neurri jakin batzuk luzatzen dira balio erantsiaren gaineko zergan eta energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergan.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/19/I-454_eus.pdf
 •  

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/05/2202135e.pdf

 • Non: BAOn
 • Data: 2022.05.18
 • Nork: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 62/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 3koa. Honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoan erlezaintza sustatzeko dirulaguntzak onetsi eta dirulaguntza horien 2022erako deialdia egiten duena.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/18/I-449_eus.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.14
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: ICT/426/2022 Agindua, maiatzaren 13koa, honako agindu hau aldatzen duena: ICT/209/2022 Agindua, martxoaren 17koa, 2022rako deialdia egiten duena, eta abenduaren 23ko ICT/1466/2021 Agindua aldatzen duena. Agindu horren bidez, ibilgailu elektrikoaren industria-katearen jarduera integraletarako laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dira, eta proiektu estrategikoaren barruan konektatuta dago (proiektu estrategikoa, hau da, BEKT/1466/2021).
 • Lotura: https://boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7859.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.05.13
 • Nork: Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 65/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 10ekoa, ekitaldian gizarte- eta lan-arloko berrikuntza-proiektuak garatzeko dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dituena.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/13/I-415_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.05.13
 • Nork: Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko foru Aldundiaren 67/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 10ekoa, honen bidez, dirulaguntza batzuen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira 2022ko ekitaldirako, enplegu eta prestakuntza programa mistoen bitartez ibilbide integral eta pertsonalizatu batzuk martxan jartzeko Gizarte Inklusioa Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak gazteei laguntzeko duen programan sartutakoentzat. GAZTE ON programa.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/13/I-417_eus.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.12
 • Nork: Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa
 • Gaia: CIN/417/2022 Agindua, maiatzaren 4koa, 2021-2023 aldirako Ikerketa Zientifiko, Tekniko eta Berrikuntzako Estatuko Planaren kontzeptu-probarako proiektuetarako laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak onartzen dituena, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan, eta 2022. urterako deialdia onartzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7763.pdf

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/05/2202026e.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.11
 • Nork: Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko maiatzaren 10ekoa, Ekonomiako eta Enpresari Laguntzeko Estatu Idazkaritzarena, Ministro Kontseiluaren 2022ko maiatzaren 10eko Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, enpresei eta autonomoei emandako finantzaketarako abal-lerroaren lehen tartearen baldintzak eta baldintzak ezartzen dira. Abalen linea martxoaren 29ko 6/2022 Errege Lege Dekretuak ezarri zuen, eta horren bidez, presako neurriak hartu ziren, gerra ekonomikoaren eta gizarte-ondorioen plan nazionalaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7639.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 28.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Cultura y Deporte
 • Tema: Orden CUD/596/2022, de 24 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la participación de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales españolas, terminadas o en proyecto, en eventos audiovisuales internacionales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10750.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 28.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Extracto de la Orden de 25 de junio por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022 de las ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-B-2022-21121.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 26.06.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
 • Lugar: BOPV
 • Fecha: 22.06.2022
 • Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo
 • RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de Proyectos Singulares de inserción e innovación socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo en 2022.
 • https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202828a.shtml
 • Tema: RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2022, destinadas a la contratación de personas mayores de 30 años en situación de desempleo de larga duración en centros de trabajo de la CAPV.
 • Enlace:
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202832a.shtml

Tema:

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el ejercicio 2022, para la contratación de personas jóvenes por entidades locales en el marco del Programa FSE Plus del País Vasco 2021-2027.

Enlace:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cs2022000120
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 18.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Ciencia e Innovación
 • Tema: Extracto de la Resolución de 15 de junio de 2022 de la Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E., de concesión directa de ayudas del año 2022 a los proyectos de I+D con participación española seleccionados en las convocatorias internacionales competitivas de ERA-NET Cofund y LEAP RE, en el marco del Programa Estatal para Afrontar las Prioridades de Nuestro Entorno del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/18/pdfs/BOE-B-2022-19656.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 20.06.2022
 • Emisor: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao
 • Tema: Extracto de la convocatoria de ayudas modalidad ordinaria Programa INT-ECOMM 2022. BDNS (Identif.): 632483.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/20/VII-40_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 14.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Extracto de Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 23 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la convocatoria abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de personas desempleadas para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-B-2022-19112.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 10.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Ciencia e Innovación
 • Tema: Orden CIN/533/2022, de 6 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a proyectos en líneas estratégicas, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9581.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 8.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
 • Tema: Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades económicas derivadas del conflicto bélico en Ucrania en determinados sectores agrarios.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9379.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 8.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Extracto de la Resolución de 6 de junio de 2022, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18307.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 8.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Extracto de la Orden de 4 de junio de 2022 por la que se convoca la concesión de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, por el que se establece un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18308.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 7.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Ciencia e Innovación
 • Tema: Extracto de la Resolución 2 de junio de 2022 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas al «Programa Tecnológico Aeronáutico», del Programa Estatal para Catalizar la Innovación y el Liderazgo Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-B-2022-18217.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 7.06.2022
 • Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento
 • Tema: Bases para empresas participantes en el Programa de Empleo-Formación LABORLAN III: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante programas mixtos de empleo-formación.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/07/I-543_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 2.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Extracto de la Orden ICT/1519/2021, de 30 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de ayudas para proyectos de digitalización de «última milla» en empresas del sector turístico y se procede a su convocatoria correspondiente al año 2021, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-B-2022-17540.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 1.06.2022
 • Emisor: Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural
 • Tema: ORDEN FORAL 3512/2022, de 23 de mayo, de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural, sobre la regulación del régimen de la comunicación y del Certificado de Idoneidad Ambiental de las inversiones que procuren el desarrollo sostenible, la conservación y mejora del medio ambiente y el aprovechamiento más eficiente de fuentes de energía, a los efectos de la deducción prevista en el Impuesto sobre Sociedades.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/01/I-495_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 27.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Ciencia e Innovación
 • Tema: Extracto de la Resolución de 20 de mayo de 2022 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de ayudas del Programa Proyectos de I+D de tecnologías audiovisuales y de los videojuegos en el marco del Plan de Impulso al Sector Audiovisual España Hub Audiovisual de Europa, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan Estatal de Investigación Científica, 2021-2023.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/27/pdfs/BOE-B-2022-16670.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 26.05.2022
 • Emisor: Departamento de Promoción Económica
 • Tema: DECRETO FORAL 78/2022, de 24 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa de subvenciones destinadas al desarrollo turístico sostenible del destino Bilbao Bizkaia para el año 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/26/I-482_cas.pdf

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/05/2202229a.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 21.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Extracto de Modificación de la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras a la concesión de ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-B-2022-16139.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 20.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Cultura y Deporte
 • Tema: Extracto de la Orden CUD/1532/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para digitalización de contenidos editoriales y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-B-2022-15733.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 20.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Orden TES/443/2022, de 17 de mayo, por la que se dictan las normas para la aplicación de las medidas laborales y de protección por desempleo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil como consecuencia de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8246.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 20.05.2022
 • Emisor: Departamento de Promoción Económica
 • Tema: DECRETO FORAL 77/2022, de 17 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa de subvenciones Agentes Intermedios para el año 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/20/I-427_cas.pdf

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/05/2202135a.pdf

 • Lugar: BOB
 • Fecha: 18.05.2022
 • Emisor: Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural
 • Tema: DECRETO FORAL 62/2022, de 3 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, de ayudas económicas destinadas al fomento de la apicultura en el Territorio Histórico de Bizkaia y se efectúa convocatoria de subvenciones para el año 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/18/I-449_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 17.05.2022
 • Emisor: Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural
 • Tema: DECRETO FORAL 68/2022, de 10 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, de corrección de errores detectados en el Decreto Foral 47/2022, de 12 abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen las bases y la convocatoria de ayudas económicas excepcionales en apoyo al sector ganadero y agrícola acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19, en el periodo 2021-2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/17/I-464_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 14.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Orden ICT/426/2022, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa su convocatoria para 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7859.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 16.05.2022
 • Emisor: Departamento de Promoción Económica
 • Tema: DECRETO FORAL 72/2022, de 10 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa de subvenciones Promoción de la Artesanía 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/16/I-457_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 13.05.2022
 • Emisor: Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad
 • Tema: DECRETO FORAL 65/2022, de 10 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueban las bases y convocatoria reguladoras de la concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos de innovación sociolaboral, del ejercicio 2022.
 • Enlace:
 • https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/13/I-415_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 13.05.2022
 • Emisor: Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad
 • Tema: DECRETO FORAL 67/2022, de 10 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases y convocatoria de subvenciones para la puesta en marcha de itinerarios integrales y personalizados, a través de programas mixtos de empleo-formación, dirigidos a integrantes del programa de atención a personas jóvenes de la Dirección General de Inclusión Social del ejercicio 2022. Programa GAZTE ON.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/13/I-417_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 12.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Ciencia e Innovación
 • Tema: Orden CIN/417/2022, de 4 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a proyectos de prueba de concepto, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación para el período 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/12/pdfs/BOE-A-2022-7763.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 11.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
 • Tema: Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2022, por el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7639.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 7.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Extracto de la Orden de 06 de mayo de 2022, por la que se efectúa la convocatoria de ayudas a proyectos estratégicos para la transición industrial del sector farmacéutico y del sector de productos sanitarios, bajo el PERTE SALUD de VANGUARDIA, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el año 2022
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-B-2022-14280.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 5.05.2022
 • Emisor: Departamento de Promoción Económica
 • Tema: DECRETO FORAL 64/2022, de 3 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria del programa de subvenciones, destinadas a la realización de eventos de atracción turística en el Territorio Histórico de Bizkaia para el ejercicio 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/05/I-391_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 5.05.2022
 • Emisor: Departamento de Promoción Económica
 • Tema: DECRETO FORAL 63/2022, de 3 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa de subvenciones Innobideak-Kudeabide para el año 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/05/I-394_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 5.05.2022
 • Emisor:Departamento de Promoción Económica
 • Tema: DECRETO FORAL 55/2022, de 26 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y primera convocatoria del programa de subvenciones Emprendimiento e Innovación Social para el año 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/05/I-402_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 5.05.2022
 • Emisor: Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural
 • Tema: DECRETO FORAL 51/2022, de 26 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se establecen las indemnizaciones económicas en el marco de programas oficiales de control y/o erradicación de enfermedades en materia de sanidad animal para el año 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/05/I-401_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 5.05.2022
 • Emisor: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao
 • Tema: Extracto anuncio boletín convocatoria de ayudas programa Xpande 2022
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/05/VII-29_cas.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.05.05
 • Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 64/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 3koa, zeinaren bidez onartzen baitira Bizkaiko Lurralde Historikoan turismoa erakartzeko ekitaldiak egiteko dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena, 2022ko ekitaldirako.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/05/I-391_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.05.05
 • Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 63/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 3koa. Honen bidez, Innobideak-Kudeabide dirulaguntza-programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira, 2022 urterako.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/05/I-394_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.05.05
 • Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 55/2022 FORU DEKRETUA, apirilaren 26koa. Honen bidez, Ekintzailetza eta Gizarte Berrikuntza dirulaguntza-programaren oinarri arautzaileak eta lehenengo deialdia onesten dira, 2022. urterako.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/05/I-402_eus.pdf

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/05/2201925e.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 5.05.2022
 • Emisor: Minsiterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 • Tema: Orden TMA/391/2022, de 26 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva del eco-incentivo para el impulso del transporte marítimo de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y el procedimiento y la convocatoria para la selección de entidades colaboradoras que participarán en su gestión.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7384.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 4.05.2022
 • Emisor:Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
 • Tema: Extracto de la Orden de 22 de abril de 2022, por la que se convocan Subvenciones para la financiación de proyectos empresariales dirigidos al impulso, la diversificación y la reactivación económica de zonas con especiales dificultades demográficas, durante el ejercicio 2022
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-B-2022-13815.pdf

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/05/2201883a.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 30.04.2022
 • Emisor: Ministerio de Ciencia e Innovación
 • Tema: Orden CIN/373/2022, de 26 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas, por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E., a proyectos de I+D y nuevos proyectos empresariales del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-A-2022-6991.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 30.04.2022
 • Emisor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 • Tema: Extracto de la Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-B-2022-13524.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 30.04.2022
 • Emisor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 • Tema: Extracto de la Orden TMA/371/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva del eco-incentivo para el impulso del transporte ferroviario de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al periodo de elegibilidad 2022.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-B-2022-13525.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 30.04.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Extracto de Modificación de la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa la convocatoria correspondiente al año 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras a la concesión de ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/30/pdfs/BOE-B-2022-13526.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 29.04.2022
 • Emisor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 • Tema: Orden TMA/370/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para el Programa de Apoyo al Transporte Sostenible y Digital en concurrencia competitiva, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al ejercicio 2022.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6947.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 29.04.2022
 • Emisor: Ministerio de Transprotes, Movilidad y Agenda Urbana
 • Tema: Orden TMA/371/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva del eco-incentivo para el impulso del transporte ferroviario de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al periodo de elegibilidad 2022.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-A-2022-6948.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 29.04.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Extracto de la Resolución de 27 de abril de 2022, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups»
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-B-2022-13207.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 29.04.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Extracto de la Orden de 28 de abril de 2022, por la que se efectúa la convocatoria de concesión de ayuda a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el año 2022
Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/29/pdfs/BOE-B-2022-13208.pdf 

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/04/2201837e.pdf

 • Lugar: BOB
 • Fecha: 28.04.2022
 • Emisor: Departamento de Promoción Económica
 • Tema: DECRETO FORAL 59/2022, de 26 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa de subvenciones, en régimen de libre concurrencia, destinadas a la movilidad turística sostenible en el destino Bilbao-Bizkaia, para el ejercicio 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/28/I-371_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 28.04.2022
 • Emisor: Departamento de Promoción Económica
 • Tema: DECRETO FORAL 58/2022, de 26 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa de subvenciones Transición Digital y Verde para el año 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/28/I-386_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 28.04.2022
 • Emisor: Departamento de Promoción Económica
 • Tema: DECRETO FORAL 57/2022, de 26 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa de subvenciones Chequeos Tecnológicos para el año 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/28/I-387_cas.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.04.28
 • Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 59/2022 FORU DEKRETUA, apirilaren 26koa, zeinaren bidez onartzen baitira Bilbao-Bizkaia helmugan mugikortasun turistiko jasangarria bultzatzeko norgehiagokarik gabeko araubidean emango diren diru-laguntzen programaren oinarri arautzaileak eta deialdia, 2022ko ekitaldirako.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/28/I-371_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.04.28
 • Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 58/2022 FORU DEKRETUA, apirilaren 26koa. Honen bidez, Trantsizio Digital eta Berdea dirulaguntza-programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira, 2022 urterako.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/28/I-386_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.04.28
 • Nork:Ekonomia Sustatzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 57/2022 FORU DEKRETUA, apirilaren 26koa. Honen bidez, Txekeo Teknologikoak dirulaguntza-programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira, 2022 urterako.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/28/I-387_eus.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 27.04.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Orden ICT/359/2022, de 25 de abril, por la que se modifican la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa su convocatoria para 2022.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6796.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 27.04.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6763.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 27.04.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Corrección de errores del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/27/pdfs/BOE-A-2022-6764.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 27.04.2022
 • Emisor: Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural
 • Tema: DECRETO FORAL 50/2022, de 26 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen ayudas de agroambiente y clima y agricultura ecológica en el Territorio Histórico de Bizkaia, y se efectúa convocatoria de estas ayudas para 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/27/I-389_cas.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.04.27
 • Nork: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 50/2022 FORU DEKRETUA, aprilaren 26koa. Honen bidez, batetik, nekazaritza, ingurumen eta klimaren arloko eta nekazaritza ekologikorako diru-laguntzak ezartzen dira, Bizkaiko Lurralde Historikoan, eta, bestetik, laguntza hauen 2022rako deialdia egiten da.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/27/I-389_eus.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 26.04.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: DECRETO FORAL 43/2022, de 12 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia mediante el que se desarrollan determinadas medidas tributarias de impulso de la actividad económica.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/26/I-358_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 26.04.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 540/2022, de 12 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se regula el procedimiento para solicitar la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/26/I-359_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 26.04.2022
 • Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento
 • Tema: Bases para personas participantes en el Programa de Empleo-Formación en el Sector Agrícola de Bizkaia dentro del marco del Proyecto LABORLAN III: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante programas mixtos de empleo-formación.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/26/I-366_cas.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.04.26
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 540/2022 FORU AGINDUA, apirilaren 12koa, zeinaren bidez zenbait energia-produkturen azken prezioaren ezohiko eta aldi baterako hobaria eskatzeko prozedura arautzen baita.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/26/I-359_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.04.26
 • Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia
 • Gaia: LABORLAN III (Enplegu-prestakuntzako programa mistoen bidez langabeen enplegagarritasuna hobetzeko laborategia) proiektuaren markoan, Bizkaiko nekazaritza sektorerako Enplegu-Prestakuntza Programan parte hartzeko oinarriak.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/26/I-366_eus.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.04.20
 • Nork: Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa
 • Gaia: Laburpena, 2022ko apirilaren 6ko Ebazpenarena, Lan Autonomoaren, Gizarte Ekonomiaren eta Enpresen Gizarte Erantzukizunaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2022rako lan autonomoa, gizarte-ekonomia eta enpresen gizarte-erantzukizuna sustatzeko jardueretarako diru-laguntzak emateko eta funtzionamendu-gastuak ordaintzeko deialdia onartzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/20/pdfs/BOE-B-2022-12245.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 19.04.2022
 • Emisor: Departamento de Promoción Económica
 • Tema: ORDEN FORAL 2454/2022, de 8 de abril, de la diputada foral de Promoción Económica, por la que se declara la disponibilidad del crédito adicional, se autoriza el crédito adicional y la distribución definitiva de partidas presupuestarias tras la liberación de crédito efectuada en aplicación de lo dispuesto en el Decreto Foral 2/2022, de 11 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa de subvenciones 3i de Apoyo Integral a la Innovación, la Internacionalización y la Inversión para el año 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/19/I-349_cas.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.04.19
 • Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila
 • Gaia: Ekonomia Sustatzeko foru-diputatuaren 2454/2022 FORU-AGINDUA, aprilaren 8koa, zeinaren bidez deklaratzen den urtarrilaren 11ko 2/2022 Foru Dekretuan ezarritakoa betez kreditua askatu ondoren kreditu gehigarria erabilgarri dagoela, kreditu gehigarria baieztatu dela eta aurrekontu-partiden behin betiko banaketa egiten dela. Foru-dekretu horren bidez, Berrikuntzari, Nazioartekotzeari eta Inbertsioari Laguntza Integrala emateko 3i dirulaguntza-programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartu ziren, 2022 urterako.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/19/I-349_eus.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 14.04.2022
 • Emisor:Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Modificación del extracto de la Resolución de 23 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la convocatoria abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de personas desempleadas para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/14/pdfs/BOE-B-2022-11790.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 13.04.2022
 • Emisor: Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural
 • Tema: DECRETO FORAL 47/2022, de 12 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen las bases y la convocatoria de ayudas económicas excepcionales en apoyo al sector ganadero y agrícola acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19, en el periodo 2021-2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/13/I-337_cas.pdf
 • Non: BAOn
 • Data:2022.04.13
 • Nork: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 47/2022 FORU DEKRETUA, apirilaren 12koa, zeinaren bidez onartzen baitira abeltzaintza eta nekazaritza sektorea babesteko ezohiko laguntza ekonomikoen oinarriak eta deialdia, COVID-19ak 2021-2022an eragindako alarmaren ondoriozko aldi baterako laguntzen esparruan.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/13/I-337_eus.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 13.04.2022

Emisor: Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad

 • Tema: DECRETO FORAL 45/2022, de 12 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 75/2021, de 25 de mayo, por el que se establecen las bases y convocatoria de subvenciones para la promoción de la ocupabilidad en el Territorio Histórico de Bizkaia, Lan Berri, del ejercicio 2021.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/13/I-340_cas.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.04.13
 • Nork: Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuan Sustatzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 45/2022 FORU DEKRETUA, apirilaren 12koa, zeinaren bidez aldatzen baita Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 25eko 75/2021 Foru Dekretua, Bizkaiko Lurralde Historikoan 2021eko ekitaldian lan-aukerak sustatzeko dirulaguntzak emateko oinarriak eta deialdia (Lan Berri) ezartzen dituena.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/13/I-340_eus.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 12.04.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Orden ICT/309/2022, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden ICT/789/2021, de 16 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a planes de innovación y sostenibilidad en el ámbito de la industria manufacturera, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/12/pdfs/BOE-A-2022-6032.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 8.04.2022
 • Emisor: Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad
 • Tema: DECRETO FORAL 39/2022,de 5 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueban las bases y convocatoria reguladoras de la concesión de subvenciones para la puesta en marcha de medidas de reorientación y recolocación dirigidas a personas desempleadas a través de los Centros de Empleo y Desarrollo Local Behargintza y Entidades Locales, programa 3R Empleo Local 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/08/I-313_cas.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.04.08
 • Nork:Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 39/2022 FORU DEKRETUA, apirilaren 5koa, langabezian dauden pertsonentzak berrorientazioko eta beste lan bat bilatzeko neurriak, Behargintza Enplegu- eta Toki-Garapenerako Zentroen eta Toki Erakundeen bidez, (3R Programa, Tokiko Enplegua 2022) abiarazteko dirulaguntzen emakidaren oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/08/I-313_eus.pdf

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/04/2201576a.pdf

 • Lugar: BOB
 • Fecha: 1.04.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 513/2022, de 31 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se regula el procedimiento para solicitar el anticipo de la bonificación extraordinaria y temporal del precio final de determinados productos energéticos.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/01/I-319_cas.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.04.01
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 513/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 31koa. Honen bidez, zenbait produktu energetikoren azken prezioaren aparteko eta aldi baterako hobariaren aurrerakina eskatzeko prozedura arautzen da.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/01/I-319_eus.pdf