Berriak / Actualidad

 • Non: BAOn
 • Data: 2022.12.26
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: Ogasun eta Finantzetako foru diputatuaren 927/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 13koa, honen bidez, bi foru agindu aldatzen dira, alde batetik Ogasun eta Finantzetako foru diputatuaren 145/2017 Foru Agindua, urtarrilaren 17koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren autolikidaziorako 303 eredua onesten duena, bai eta horren aurkezpen telematikoa ere, eta, bestetik, 138/2014 Foru Agindua, urtarrilaren 20koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren erakunde-taldeen araubide berezian daudenen hileko autolikidaziorako 322 eredua (banakoa) eta 353 eredua (agregatua) eta haien aurkezpen telematikoa onesten dituena.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/12/26/I-1159_eus.pdf?hash=eb112a869156b851b3f0c553c972197a
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.12.26
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: 930/2022 FORU AGINDUA, abenduaren 14koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuarena, mailegu eta kredituei eta ondasun higiezinekin lotutako finantza-eragiketei buruzko informazio-aitorpenaren 181 eredua onartzen duen abenduaren 23ko 2281/2016 Foru Agindua aldatzen duena; 2282/2016 Foru Agindua, abenduaren 23koa, finantza-aktiboekin eta bestelako balore higigarriekin egindako eragiketen urteko aitorpenaren 198. eredua onartzen duena; 2210/2016 Foru Agindua, abenduaren 15ekoa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren, 196 eredua onartzen duena, kapital higigarriaren etekinen eta finantza-erakunde mota guztietako kontuetatik eratorritako kontraprestazioaren ondoriozko errenten gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenari buruzkoa, finantza-aktiboen gaineko eragiketetan oinarritutakoak barne. Ordainsaririk, atxikipenik edo konturako sarrerarik izan ez duten kontuen identifikazioa. Baimendutako pertsonen urteko informazio-aitorpena eta mota guztietako finantza-erakundeetako kontuko saldoak; eta Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren azaroaren 30eko 2109/2016 Foru Agindua, epe luzerako aurrezki-planen urteko informazio-aitorpenaren 280 eredua onartzen duena.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/12/26/I-1161_eus.pdf?hash=40995c8248199127f15f1d6df0205e27
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.22
 • Nork: Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa
 • Gaia: Telekomunikazioen eta Azpiegitura Digitalen Estatu Idazkaritzaren Ebazpenaren laburpena. Ebazpen horren bidez, UNICO SECTORIAL 2023 programako proiektuak finantzatzeko laguntzetarako deialdia egiten da, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan (Europar Batasunak NextGenerationEU).

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-B-2022-40081.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.20
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/1259/2022 Agindua, abenduaren 14koa, ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren eta zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziaren kudeaketan aplikatu beharreko batez besteko salmenta-prezioak onartzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21577.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.20
 • Nork: Botere Judizialaren Kontseilua
 • Gaia: Erabakia, 2022ko abenduaren 1ekoa, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren Batzorde Iraunkorrarena, Auzitegi Goreneko Gobernu Salaren 2022ko azaroaren 7ko Erabakia argitaratzen duena, Auzitegi Goreneko sala eta atalen osaera eta funtzionamenduari eta 2023ko urte judizialerako txostenen esleipenari buruzkoa.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21632.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.20
 • Gaia: Air France Taldearen eta KLM Compañía Real Holandesa de Aviación en Españaren II. Hitzarmen Kolektiboa aldatzeko, soldatak berrikusteko eta luzatzeko akordioak.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21655.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.20
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: Laburpena, EOI, F.S.P. fundazioaren 2022ko abenduaren 16ko Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez, «Activa Startups» ekimenaren bidez berrikuntza irekia bultzatzeko laguntzak emateko deialdia onartu zen, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-B-2022-39851.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.19
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/1245/2022 Agindua, abenduaren 14koa, balio erantsiaren gaineko zergaren aitorpen-likidazio ez-periodikoaren 309 eredua onartzen duen abenduaren 23ko HAC/3625/2003 Agindua aldatzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21458.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.19
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/1246/2022 Agindua, abenduaren 14koa, «Aseguru-primen gaineko zerga. Urteko aitorpen laburtua «eta aurkezteko modua eta prozedura zehazten dira, eta azaroaren 10eko EHA/3127/2009 Agindua aldatzen da. Agindu horren bidez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren atxikipenen eta konturako diru-sarreren urteko laburpenaren aitorpenerako 190 eredua onartzen da, lanaren eta jarduera ekonomikoen etekinei, sariei eta ondare-irabazi jakin batzuei eta errenta-egozpenei dagokienez, eta beste tributu-arau batzuk aldatzen dira.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21459.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.19
 • Nork: Lehendakaritza Ministerioa, Gorteekiko Harremanak eta Oroimen Demokratikoa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko abenduaren 14koa, Idazkariordetzarena, Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren eta Kreditu Ofizialeko Institutuaren (E.P.E.) arteko hitzarmenaren gehigarria argitaratzen duena. Hitzarmen horren bidez, «ICO Enpresak eta Ekintzaileak» lerroan turismo-sektoreko eragiketei finantzaketa eta bermea ematen zaie.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21549.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.16
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko abenduaren 1ekoa, Funtzio Publikoko Estatu Idazkaritzarena, Estatuko Administrazio Orokorraren esparruan 2023. urterako egun baliogabeen egutegia ezartzen duena epeak zenbatzeko.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21309.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.16
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: ICT/1238/2022 Agindua, abenduaren 9koa, industria-enpresa txiki eta ertainetan produktibitatearen hobekuntza bultzatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dituena, lanaldia murrizteko proiektu pilotuen bidez.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21382.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.16
 • Nork: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa
 • Gaia: TED/1239/2022 Agindua, abenduaren 14koa, 2022-2027 aldirako, bidezko trantsizioko eremuen garapen alternatiboa sustatuz enplegua sortzen edo mantentzen duten inbertsio-proiektu txikietarako laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21387.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.16
 • Nork: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa
 • Gaia: TED/1240/2022 Agindua, abenduaren 14koa, 2022-2027 aldirako enplegua sortzen duten enpresa-proiektuetarako laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzen dituena, bidezko trantsizioko eremuen garapen alternatiboa sustatzeko.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21388.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.16
 • Nork: Kultura eta Kirol Ministerioa
 • Gaia: CUD/1241/2022 Agindua, abenduaren 1ekoa, bideojokoaren sektorea eta sorkuntza digitaleko beste modu batzuk sustatzeko laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena eta Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan 2022 eta 2023 urteetarako deialdia onartzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21394.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.15
 • Nork: Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioa
 • Gaia: Hutsen zuzenketa, honako errege-dekretu honena: 978/2022 Errege Dekretua, azaroaren 22koa, 2022ko aurrekontu-ekitaldirako dirulaguntzak zuzenean ematea arautzen duena, «Eraldaketa digital, berde eta produktiborako eskumen berriak eskuratzea» inbertsio-jardueren garapena finantzatzeko, zehazki «Prestakuntza finantzatzea (mikrokredituak)» proiektuarena, Berreskuratze, Eraldakuntza eta Erresilientzia Planaren -Europar Batasunak onartua- esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21190.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.15
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia: Resolución de 5 de diciembre de 2022, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21191.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.15
 • Nork: Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioa
 • Gaia: Orden TMA/1234/2022, de 12 de diciembre, por la que se modifica la Orden TMA/371/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva del eco-incentivo para el impulso del transporte ferroviario de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al periodo de elegibilidad 2022.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21291.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.15
 • Nork: Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioa
 • Gaia: Laburpena, honako ebazpen honena: Ebazpena, 2022ko abenduaren 5ekoa, Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioarena, Ehun Ekonomiko, Inklusibo eta Iraunkorra Sortzeko Gizarte Ekonomia Bultzatzeko Plan Integralerako laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dituena eta 2022 eta 2023 urteetarako proiektu berritzaileetarako laguntzen deialdia onartzen duena, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39115.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.15
 • Nork: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa
 • Gaia: Laburpena, honako ebazpen honena: Ebazpena, 2022ko azaroaren 30ekoa, E.P.E. Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuaren (IDAE) Administrazio Kontseiluarena, ibilgailu arinen flotak elektrifikatzeko proiektuetarako pizgarrien programaren bigarren deialdia ezartzen duena (MOVES FLOTAS PROGRAMA), Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39119.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.15
 • Nork: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa
 • Gaia: Laburpena, honako ebazpen honena: Ebazpena, 2022ko azaroaren 30ekoa, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuaren (IDAE) Administrazio Kontseiluarena. Ebazpen horren bidez, 1. programari (Instalazio eolikoak indartzea) dagokion lehenengo deialdia formalizatzen da. Programa hori «Instalazio eolikoak berrindartzeko eta berrindartzeko» programetan sartuta dago, instalazio eolikoak berrindartzeko inbertsioetarako laguntzak emateko, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39120.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.15
 • Nork: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa
 • Gaia: Laburpena, honako ebazpen honena: Ebazpena, 2022ko azaroaren 30ekoa, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuaren (IDAE) Administrazio Kontseiluarena, PRTR laguntzak emateko «Birindartze Zirkularreko» programetan sartutako «2. Programari (10 MW arteko minizentral hidroelektrikoen teknologia- eta ingurumen-berrikuntzako jarduerak) dagokion lehenengo deialdia formalizatzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39121.pdf
 •  
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.15
 • Nork: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa
 • Gaia: Laburpena, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuaren (IDAE) Administrazio Kontseiluaren 2022ko azaroaren 30eko Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez, «3. Programa: Aerosorgailuen palak birziklatzeko instalazio berritzaileak» programari dagokion lehenengo deialdia formalizatu zen. Programa hori «Birindartze Zirkularra» programaren barruan dago, aerosorgailuen palak birziklatzeko instalazio berritzaileetarako laguntzak emateko, PRTR programaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39122.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.15
 • Nork: Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa
 • Gaia: Laburpena, Red.es, M.P. enpresa-erakunde publikoaren Zuzendaritza Nagusiaren 2022ko abenduaren 9ko ebazpenarena. Ebazpen horren bidez, ETEen azelera-bulegoen sarea sortzeko 2022ko laguntzen deialdia egin zen.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39123.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.12.14
 • Nork: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 149/2022 FORU DEKRETUA, abenduaren 7koa. Honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko nekazaritza-ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzen oinarri arautzaileak eta 2023rako deialdia onartzen dituena
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/12/14/I-1061_eus.pdf?hash=638e3e7818a7d718fbd25ef37f3a6fbb
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.14
 • Nork: Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioa
 • Gaia: TES/1233/2022 Agindua, abenduaren 5ekoa, sare ekonomiko, inklusibo eta iraunkorra sortzeko Gizarte Ekonomia Bultzatzeko Plan Integralerako laguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dituena eta Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan 2022. eta 2023. urteetarako proiektu berritzaileetarako laguntzen deialdia onartzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/14/pdfs/BOE-A-2022-21173.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.08
 • Nork: Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa
 • Gaia: ETD/1217/2022 Agindua, azaroaren 29koa, kapitalen zuritzea eta terrorismoaren finantzaketa prebenitzeko ordainbideen mugimenduen deklarazioak arautzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20714.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.08
 • Gaia: Itsuen Erakunde Nazionalaren eta bertako langileen XVII. Hitzarmen Kolektiboa.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20786.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.08
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: ICT/1224/2022 Agindua, azaroaren 17koa, Ekosistema Ekintzaile Berritzailea Bultzatzeko Programaren barruan ekosistema ekintzaile berritzaile nazionala bultzatzeko laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena eta 2022an eta 2023an egindako edo egingo diren jardueretarako deialdia egiten duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/08/pdfs/BOE-A-2022-20787.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.03
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/1192/2022 Agindua, abenduaren 1ekoa, honako hauek aldatzen dituena: EHA/3895/2004 Agindua, azaroaren 23koa, finantza-aktiboekin eta bestelako balore higigarriekin egindako eragiketen urteko aitorpenari buruzko 198 eredua onartzen duena; EHA/3300/2008 Agindua, azaroaren 7koa, 196 eredua onartzen duena, kapital higigarriaren etekinen eta finantza-erakunde mota guztietan kontuetatik eratorritako kontraprestazioaren ondorioz lortutako errenten gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenari buruzkoa; EHA/3514/2009 Agindua, abenduaren 29koa, maileguen eta kredituen eta ondasun higiezinekin lotutako finantza-eragiketen informazio-aitorpenaren 181 eredua onartzen duena; HAP/2118/2015 Agindua, urriaren 9koa, 280 eredua, «Epe luzeko aurrezki-planen urteko informazio-aitorpena», onartzen duena; HAP/2250/2015 Agindua, urriaren 23koa, errentak eratxikitzeko araubidean dauden erakundeek aurkeztu beharreko urteko informazio-aitorpenaren 184 eredua onartzen duena eta beste zerga-arau batzuk aldatzen dituena; eta HAP/1695/2016 Agindua, urriaren 25ekoa, elkarrekiko laguntzaren eremuan finantza-kontuen urteko informazio-aitorpenaren 289 eredua onartzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/03/pdfs/BOE-A-2022-20274.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.03
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: ICT/1193/2022 Agindua, azaroaren 30ekoa, honako agindu hau aldatzen duena: ICT/771/2022 Agindua, abuztuaren 2koa, ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.ren «ICEX Vives» proiektuaren dirulaguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/03/pdfs/BOE-A-2022-20326.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.12.05
 • Gaia:  Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L. enpresaren Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (48100362012012 hitzarmen kodea).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/12/05/III-298_eus.pdf?hash=eb497d16584e0e5420bf3498a5a94900
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.05
 • Gaia:  Gazteen erreformarako eta adingabeak babesteko Estatuko IV. Hitzarmen Kolektiboa aldatzea.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20526.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.05
 • Gaia: Copart Taldearen Hitzarmen Kolektiboko eroreen zuzenketa.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/05/pdfs/BOE-A-2022-20527.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.01
 • Nork: Trantsizio Ekonomikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa
 • Gaia: TED/1177/2022 Agindua, azaroaren 29koa, energia-iturri berriztagarrietatik energia elektrikoa sortzeko instalazioekin energia hibridatua biltegiratzeko proiektu berritzaileei laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzen dituena, Berreskurapen, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20160.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.11.29
 • Nork: Gizarte Eskubideen eta Agenda 2030 Ministerioa
 • Gaia: DSA/1156/2022 Agindua, azaroaren 25ekoa, honako agindu honetan egindako hutsak zuzentzen dituena: DSA/1110/2022 Agindua, azaroaren 17koa, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientziako Europako Funtsaren kontura finantzatutako Hirugarren Sektoreko erakundeak modernizatzen laguntzeko dirulaguntzen oinarriak ezarri eta deialdia egiten duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/29/pdfs/BOE-A-2022-19904.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 24.12.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22127.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 24.12.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22128.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 26.12.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 927/2022, de 13 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 145/2017, de 17 de enero, por la que se aprueba el modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática, la Orden Foral 138/2014, de 20 de enero, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/12/26/I-1159_cas.pdf?hash=7325093584a350c808d510d9d00edc21
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 26.12.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 930/2022, de 14 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifican la Orden Foral 2281/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles; la Orden Foral 2282/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 198 de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios; la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2210/2016, de 15 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 196 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros. Identificación de cuentas en las que no haya existido retribución, retención o ingreso a cuenta. Declaración informativa anual de personas autorizadas y saldos en cuentas de toda clase de instituciones financieras; y la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2109/2016, de 30 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 280 de declaración informativa anual de Planes de Ahorro a Largo Plazo.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/12/26/I-1161_cas.pdf?hash=3e28de1daa75f8c0cbdaa9188f4d498c
 • Lugar: BOPV
 • Fecha: 26.12.2022
 • Emisor: Lehendakaritza
 • Tema: LEY 11/2022, de 1 de diciembre, de Empleo Público Vasco.
 • Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205531a.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 22.12.2022
 • Emisor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
 • Tema: Extracto de la Resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se convocan ayudas para la financiación de proyectos del Programa UNICO SECTORIAL 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/22/pdfs/BOE-B-2022-40081.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 20.12.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/1259/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21577.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 20.12.2022
 • Emisor: Consejo General del Poder Judicial
 • Tema: Acuerdo de 1 de diciembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 7 de noviembre de 2022, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, relativo a la composición y funcionamiento de las salas y secciones del Tribunal Supremo y asignación de ponencias para el año judicial 2023.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21632.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 20.12.2022
 • Tema: Acta de acuerdo de modificación del II Convenio colectivo de BT Global ICT Business Spain, SLU.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21651.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 20.12.2022
 • Tema: Acta de valoración de los puestos de trabajo correspondientes al primer semestre de 2015 del Convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21652.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 20.12.2022
 • Tema: Acuerdo de prórroga y revisión salarial del Convenio colectivo de la Federación Estatal de Servicios de Comisiones Obreras.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21653.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 20.12.2022
 • Tema: IV Convenio colectivo de Acciona Airport Services, SA.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21654.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 20.12.2022
 • Tema: Acuerdos de modificación, revisión salarial y prórroga del II Convenio colectivo del Grupo Air France y KLM Compañía Real Holandesa de Aviación en España.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-A-2022-21655.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 20.12.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Extracto de la Resolución de 16 de diciembre de 2022, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/20/pdfs/BOE-B-2022-39851.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 17.12.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Orden ICT/1244/2022, de 13 de diciembre, por la que se modifica la Orden ICT/1524/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el programa «Experiencias Turismo España» y se aprueba su convocatoria para el ejercicio 2021 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/17/pdfs/BOE-A-2022-21447.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 19.12.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/1245/2022, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21458.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 19.12.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/1246/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 480 de «Impuesto sobre las primas de seguros. Declaración resumen anual» y se determina la forma y procedimiento para su presentación, y se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la Declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y se modifican otras normas tributarias.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21459.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 19.12.2022
 • Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoría Democrática
 • Tema: Resolución de 14 de diciembre de 2022, de la Subsecretaría, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la concesión de financiación y garantía a operaciones del sector turístico en la línea «ICO Empresas y Emprendedores».
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/19/pdfs/BOE-A-2022-21549.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 16.12.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2023.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21309.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 16.12.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Orden ICT/1238/2022, de 9 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para el impulso de la mejora de la productividad en pequeñas y medianas empresas industriales a través de proyectos piloto de reducción de la jornada laboral.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21382.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 16.12.2022
 • Emisor: Miniserio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
 • Tema: Orden TED/1239/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión que generen o mantengan el empleo, promoviendo el desarrollo alternativo de las zonas de transición justa, para el periodo 2022-2027.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21387.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 16.12.2022
 • Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
 • Tema: Orden TED/1240/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo, que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas de transición justa, para el periodo 2022-2027.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21388.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 16.12.2022
 • Emisor: Ministerio de Cultura y Deporte
 • Tema: Orden CUD/1241/2022, de 1 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para la promoción del sector del videojuego y de otras formas de creación digital, y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente a los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/16/pdfs/BOE-A-2022-21394.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.12.2022
 • Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Corrección de errores del Real Decreto 978/2022, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones, para el ejercicio presupuestario 2022, destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de la inversión «Adquisición de nuevas competencias para la transformación digital, verde y productiva», en concreto del proyecto «Financiación de formación (microcréditos)», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21190.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.12.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Resolución de 5 de diciembre de 2022, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica el ámbito territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21191.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.12.2022
 • Emisor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 • Tema: Orden TMA/1234/2022, de 12 de diciembre, por la que se modifica la Orden TMA/371/2022, de 21 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en concurrencia no competitiva del eco-incentivo para el impulso del transporte ferroviario de mercancías basado en el mérito ambiental y socioeconómico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se aprueba y publica la convocatoria correspondiente al periodo de elegibilidad 2022.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-A-2022-21291.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.12.2022
 • Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Extracto de la Resolución del 5 de diciembre de 2022 del Ministerio de Trabajo y Economía Social, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Plan Integral de Impulso a la Economía Social para la Generación de un Tejido Económico, Inclusivo y Sostenible y por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para proyectos innovadores para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39115.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.12.2022
 • Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
 • Tema: Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2022, del Consejo de Administración de E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P. por la que se establece la segunda convocatoria del programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros (PROGRAMA MOVES FLOTAS) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39119.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.12.2022
 • Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
 • Tema: Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2022, del Consejo de Administración de la E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se formaliza la primera convocatoria correspondiente al «Programa 1: Repotenciación de instalaciones eólicas», incluido en los programas de «Repotenciación Circular» para la concesión de ayudas a la inversión en la repotenciación de instalaciones eólicas,en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39120.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.12.2022
 • Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
 • Tema: Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2022, del Consejo de Administración de la E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se formaliza la primera convocatoria correspondiente al «Programa 2: para las actuaciones en la renovación tecnológica y medioambiental de minicentrales hidroeléctricas de hasta 10 MW», incluido en los programas de «Repotenciación Circular» para la concesión de ayudas PRTR
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39121.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.12.2022
 • Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
 • Tema: Extracto de la Resolución de 30 de noviembre de 2022, del Consejo de Administración de la E.P.E Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), M.P., por la que se formaliza la primera convocatoria correspondiente al «Programa 3: Instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores», incluido en los programas de «Repotenciación Circular» para la concesión de ayudas en instalaciones innovadoras de reciclaje de palas de aerogeneradores, en el marco del PRTR
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39122.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.12.2022
 • Emisor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
 • Tema: Extracto de la resolución de 9 de diciembre de 2022, de la Dirección General de la entidad pública empresarial Red.es, M.P. por la que se convocan las ayudas 2022 para la creación de la Red de Oficinas de Acelera PYME
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/15/pdfs/BOE-B-2022-39123.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 3.12.2022
 • Emisor:  Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/1192/2022, de 1 de diciembre, por la que se modifican la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios; la Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 196, de Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de instituciones financieras; la Orden EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles; la Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se aprueba el modelo 280, «Declaración informativa anual de planes de ahorro a largo plazo»; la Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de Declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas y por la que se modifican otras normas tributarias; y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/03/pdfs/BOE-A-2022-20274.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 3.12.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comerico y Turismo
 • Tema: Orden ICT/1193/2022, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Orden ICT/771/2022, de 2 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del «Proyecto ICEX Vives» de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/03/pdfs/BOE-A-2022-20326.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 5.12.2022
 • Tema: Convenio Colectivo de la empresa Bahía de Bizkaia Electricidad, S.L. (código de convenio 48100362012012).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/12/05/III-298_cas.pdf?hash=686e66f1c7db7e137098a249ebd7e3ad
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 1.12.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/1172/2022, de 29 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2023 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20025.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 1.12.2022
 • Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
 • Tema: Orden TED/1177/2022, de 29 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos innovadores de almacenamiento energético hibridado con instalaciones de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20160.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 29.11.2022
 • Emisor: Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
 • Tema: Orden DSA/1156/2022, de 25 de noviembre, por la que se corrigen errores en la Orden DSA/1110/2022, de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones para el apoyo a la modernización de las entidades del Tercer Sector, financiadas a cargo del Fondo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/29/pdfs/BOE-A-2022-19904.pdf