Berriak / Actualidad

 • Non: BAOn
 • Data: 2022.09.23
 • Gaia: 2022ko uztailaren 5eko Bizkaiko Foru Aldundiaren Erabakia, Bizkaiko Foru Aldundiko eta Gizarte Urgazpenerako Foru Erakundeko lan-kontratudun langileen lan-baldintzak arautzen dituen hitzarmenaren 93.1., 95. eta 96. (lehen eta bigarren paragrafoak) artikuluak eta hirugarren xedapen iragankorreko 3. apartatuan ezarritako kalte-ordaina emateko neurriak indargabetzen dituena.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/09/23/I-787_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.09.23
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Industria de Tuberías Aeronáuticas, S.A.U. enpresaren Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (48100252012011 hitzarmen kodea).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/09/23/III-210_eus.pdf

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15514.pdf

 • Non: BAOn
 • Data: 2022.09.21
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Belgicast Internacional, S.L. enpresaren Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (48100131012011 hitzarmen kodea).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/09/21/III-207_eus.pdf
 •  
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.09.21
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: 17/2022 Errege Lege Dekretua, irailaren 20koa, energiaren esparruan premiazko neurriak hartzen dituena, kogenerazio-instalazioei ordainsari-araubidea aplikatzean eta zenbait erregairen erkidego barruko entregei, inportazioei eta erosketei aplikatzekoa den Balio Erantsiaren gaineko Zergaren tasa aldi baterako murrizten duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15354.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.09.19
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da GGrupo Celulosas Moldeadas, S.A. enpresaren Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (48102572012022 hitzarmen kodea).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/09/19/III-203_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.09.19
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Dominion Servicios Ambientales, S.L. enpresaren Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (48102041012019 hitzarmen kodea).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/09/19/III-204_eus.pdf

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-B-2022-27000.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.09.06
 • Nork:  Estatuko Burutza
 • Gaia: 16/2022 Legea, irailaren 5ekoa, Konkurtso Legearen testu bategina erreformatzekoa (1/2020 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 5ekoa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019/1023 Zuzentaraua (EB) transposizioarena, 2019ko ekainaren 20koa, honako hauei buruzkoa: prebentziozko berregituraketaren esparruei, zorren eta desgaikuntzen exonerazioari, eta berregituraketaren, kaudimen-gabeziaren eta zor jakin batzuen (13oneratzearen) eta berregituratze-prozeduren eraginkortasuna handitzeko neurriei buruzkoa.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.29
 • Nork: Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa
 • Gaia: ETD/734/2022 Agindua, uztailaren 26koa, honako agindu hauek aldatzen dituena: ETD/1498/2021 Agindua, abenduaren 29koa, enpresa txikiak, mikroenpresak eta autoenplegu-egoeran dauden pertsonak digitalizatzeko laguntzak emateko oinarri arautzaileak onartzen dituena, 2025eko Espainia Digitala Agendaren, 2021-2025eko PYMES Digitalizazio Planaren eta Espainiaren Berreskuratze Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12734.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.07.28
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 91/2022 FORU DEKRETUA, uztailaren 26koa, zeinaren bidez BATUZ sistemari borondatez atxikitzeari buruzko zenbait alderdi garatzen diren eta aldaketak egiten diren tributu-erregelamendu batzuetan.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/28/I-694_eus.pdf
 •  
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.07.28
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Galvanizados Izurza, S.A. enpresaren Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48100862012014).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/28/III-181_eus.pdf
 •  
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.27
 • Nork: Lehendakaritza Ministerioa, Gorteekiko Harremanak eta Memoria Demokratikoa
 • Gaia: 629/2022 Errege Dekretua, uztailaren 26koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzko 4/2000 Lege Organikoaren Erregelamendua aldatzen duena, apirilaren 20ko 557/2011 Errege Dekretuak onartutako 2/2009 Lege Organikoaren bidez aldatu ondoren.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12504.pdf
 •  
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.27
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia: 636/2022 Errege Dekretua, uztailaren 26koa, Gizarteratzeko Zigilua arautzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12509.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.26
 • Nork: Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa
 • Gaia: TED/707/2022 Agindua, uztailaren 21ekoa, energia-iturri berriztagarriak erabiltzen dituzten bero- eta hotz-sareen proiektuetarako pizgarrien programen deialdietarako oinarri arautzaileak ezartzen dituena, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12471.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.07.21
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Hospital Cruz Roja de Bilbao enpresaren Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48102562012022).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/21/III-169_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.07.21
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Bizkaiko Fruten eta Barazkien Biltegi Jabeen eta Bananen Biltegi Jabeen Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48000075011981).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/21/III-170_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.07.20
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Bizkaiko Errepide-garraioko Enpresentzako eta garraioko laguntza-jarduera Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48002325011981).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/20/III-168_eus.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.20
 • Nork: Gorte Nagusiak
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko uztailaren 14koa, Diputatuen Kongresuarena, honako errege lege-dekretu hau baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agindua ematen duena: 11/2022 Errege Lege Dekretua, ekainaren 25ekoa, Ukrainan gerrak dituen ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko, ahultasun sozial eta ekonomikoko egoerei aurre egiteko, eta La Palma uhartearen berreskuratze ekonomiko eta sozialerako zenbait neurri hartu eta luzatzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12011.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.07.18
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da GHI Hornos Industriales, S.L.U. enpresaren Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48001142011981).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/18/III-166_eus.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.18
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko uztailaren 4koa, Gizarte Segurantzaren Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiarena, enpresa elkartuetako besteren konturako langileen kontingentzia arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikoa kudeatzeko koefizienteak Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduten mutuei aplikatzeko baldintzak ezartzen dituen 2021eko abuztuaren 3ko Ebazpenaren eranskineko ereduak eta beste gai batzuk aldatzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11948.pdf

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/07/2203237e.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.09
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: 14/2022 Legea, uztailaren 8koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legea aldatzen duena, kontratazio publikoan mikroenpresen, enpresa txiki eta ertainen (ETE) estatistikak arautzeko.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-A-2022-11392.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.09
 • Nork: Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa
 • Gaia: 2022ko uztailaren 6ko Aginduaren laburpena. Agindu horren bidez, Telekomunikazio eta Azpiegitura Digitalen Estatu Idazkaritzak laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dira, eta Metaverso eta Web 3ri lotutako teknologien bidez prozesuak esperimentalki garatzeko eta berritzeko proiektuetarako laguntzak emateko deialdia egiten da.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-B-2022-22474.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.07.08
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Telesonic, S.A. (Palacio Euskalduna) enpresaren Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (48102551012022 hitzarmen kodea).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/08/III-158_eus.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.07.06
 • Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila
 • Gaia: Ekonomia Sustatzeko sailaren foru diputatuaren 4819/2022 FORU AGINDUA, ekainaren 24koa. Honen bidez, Enpresa Berritzaileak Sortzeko programaren bigarren laguntza-deialdia ezartzen da 2021. urterako.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/06/I-619_eus.pdf
 •  
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.07.06
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da AL-KO Record, S.A. enpresaren Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48102462012021).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/06/III-154_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.07.06
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Estibadores del Puerto de Bilbao Hitzarmen Kolektiboaren akordio partziala erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48000914011983).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/06/III-155_eus.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.06
 • Nork: Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa
 • Gaia: 528/2022 Errege Dekretua, uztailaren 5ekoa, honako hau aldatzen duena: 1173/2015 Errege Dekretua, abenduaren 29koa, Europako Itsas eta Arrantza Funtsa garatzekoa, arrantza-jarduera behin betiko eta aldi baterako geldiarazteko laguntzei dagokienez.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11135.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.06
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: 2022ko ekainaren 30eko Aginduaren laburpena, maiatzaren 3ko 309/2022 Errege Dekretuan xedatutako diru-laguntzen 2022. urterako deialdia aldatzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-B-2022-22072.pdf

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/07/2203065e.pdf

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/06/2202988e.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.26
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: 11/2022 Errege Lege Dekretua, ekainaren 25ekoa, Ukrainako gerraren ondorio ekonomiko eta sozialei erantzuteko, ahultasun sozial eta ekonomikoko egoerei aurre egiteko eta La Palma uhartearen susperraldi ekonomiko eta sozialerako zenbait neurri hartu eta luzatzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.27
 • Gaia: Hutsen zuzenketa, Compañía Logística Acotral, SA eta Acotral Distribución Canarias, SA enpresen V. hitzarmen kolektiboaren aldaketarena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/27/pdfs/BOE-A-2022-10637.pdf
 • Non: EHAAn
 • Data: 2022.06.22
 • Nork: Lan eta Enplegu Saila
 • Gaia: EBAZPENA, 2022ko ekainaren 10ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita dirulaguntzen 2022ko deialdia, lana duten langileei eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten pertsona langabeei zuzendutako laneratze eta gizarteratze proiektu berezien garapenerako.
 • Lotura:
 • https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/06/2202828e.shtml
 •  
 • Gaia: EBAZPENA, 2022ko ekainaren 10ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita dirulaguntzen 2022ko deialdia, lana duten langileei eta lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten pertsona langabeei zuzendutako laneratze eta gizarteratze proiektu berezien garapenerako.
 • Lotura:
 • https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/06/2202828e.shtml
 •  
 • Gaia: EBAZPENA, 2022ko ekainaren 10ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita toki-erakundeek gazteak kontratatzeko laguntzen 2022ko ekitaldiko deialdia, Euskal Autonomia Erkidegoko EGF Plus 2021-2027 Programaren esparruan.
 • Lotura:
 • https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/06/2202831e.shtml
 •  
 • Gaia: EBAZPENA, 2022ko ekainaren 10ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez argitara ematen baita enplegu lagunduko jarduketetara bideratutako laguntzen 2022ko deialdia, urriaren 29ko 168/2019 Dekretuan aurreikusitakoari jarraituz. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasunen bat duten pertsonen enplegagarritasunarekin loturiko programak eta zerbitzuak eta Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroa arautzen dira.
 • Lotura:
 • https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/06/2202830e.shtml
 •  
 • Gaia: EBAZPENA, 2022ko ekainaren 10ekoa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari nagusiarena, zeinaren bidez esleitzen baitira Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren eta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuaren 2012ko urriaren 3ko Agindu bateratuan aurreikusitako laguntzak 2022. urtean finantzatzeko baliabide ekonomikoak. Agindu horren bidez ezartzen dira gazteek prestakuntza lanarekin txandakatzeko HEZIBI Programaren oinarri arautzaileak.
 • Lotura:
 • https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/06/2202831e.shtml
 • Non: EHAAn
 • Data: 2022.06.21
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko ekainaren 9koa, Gizarte Segurantzaren Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiarena, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuei enpresa elkartuetako besteren konturako langileen gertakizun arruntek eragindako aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikoa kudeatzeko koefizienteak aplikatzeko baldintzak ezartzen dituena.
 • Lotura:
 • https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10289.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.06.14
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 622/2022 FORU AGINDUA, ekainaren 6koa. Honen bidez, zergei buruzko martxoaren 10eko 2/2005 Foru Arauaren 94 ter artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituzten zerga-zorrak edo -zehapenak direla- eta Bizkaiko Foru Ogasunaren zordun direnen zerrenda argitaratzeko data ezartzen da.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/14/I-545_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.06.14
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: 619/2022 FORU AGINDUA, ekainaren 3koa Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuarena; honen bidez, aldatu egiten da uztailaren 26ko 1328/2021 Foru Agindua, Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuarena (foru agindu honek 369 eredua, («Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezien autolikidazioa») onartzen du eta hura aurkezteko modua eta prozedura zehazten dira.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/14/I-546_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.06.14
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da AKT Plásticos, S.L. enpresaren Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48100372012012).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/14/III-132_eus.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.14
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: Etxez etxeko lanari buruzko hitzarmenari atxikitzeko agiria, Genevan egina 1996ko ekainaren 20an.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-A-2022-9763.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.14
 • Nork: Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa
 • Gaia: Ebazpen laburpena, Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2021eko abenduaren 23ko Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horren bidez, interes nazionaleko sektore estrategikoetan lanpostu hutsak betetzeko diru-laguntzen deialdi irekia onartzen da, 2022 eta 2023 urteetarako langabeak kontratatzeko konpromisoak biltzen dituzten prestakuntza-ekintzak finantzatuz, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-B-2022-19112.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.10
 • Gaia: 2022ko martxoaren 19ko eta maiatzaren 1eko aparteko zozketetarako ordainsari-baldintzei buruzko akordioa, ONCEren eta bertako langileen XVI. hitzarmen kolektiboaren ondoriozkoa.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9572.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.10
 • Gaia: Osorik edo zati batean funts publikoekin mantendutako irakaskuntza pribatuko enpresen VII. Hitzarmen kolektiboa aldatzeko akordioak.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9573.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.10
 • Nork: Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa  
 • Gaia: CIN/533/2022 Agindua, ekainaren 6koa, 2021-2023 aldirako Ikerketa Zientifiko, Tekniko eta Berrikuntzako Estatuko Planaren ildo estrategikoetako proiektuei laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak onartzen dituena, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan, eta 2022. urteko deialdia onartzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-A-2022-9581.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.06.09
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Corporacion De Practicos Del Puerto Y Ria De Bilbao enpresaren Hitzarmen Kolektiboaren aldaketa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48005232012001).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/09/III-128_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.06.09
 • Gaia: Erabakia Lan eta Enplegu Saileko Lan eta Gizarte Segurantzako Bizkaiko Lurralde ordezkariarena. Honen bidez ebazten da Dialbilbo, S.L. enpresaren Hitzarmen Kolektiboa erregistratu, gordailu egin eta argitaratzea (hitzarmen kodea 48102531012022).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/09/III-129_eus.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.09
 • Nork: Botere Judizialaren Kontseilu Nagusia
 • Gaia: Erabakia, 2022ko maiatzaren 25ekoa, Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren Batzorde Iraunkorrarena, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Gobernu Salaren 2022rako Lan Arloko Salaren banaketa-arauak onartzeari buruzko Erabakia argitaratzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9496.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.08
 • Nork: Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa
 • Gaia: 428/2022 Errege Dekretua, ekainaren 7koa, nekazaritza-sektore jakin batzuetan Ukrainako gerra-gatazkak eragindako zailtasun ekonomikoak konpentsatzeko egokitzeko aparteko laguntza bat zuzenean emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9379.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.08
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: Laburpena, 2022ko ekainaren 6ko Ebazpenarena, Fundación EOI, F.S.P. fundazioarena, «Activa Startups» ekimenaren bidez berrikuntza irekia bultzatzeko laguntzak emateko deialdia onartzen duena, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18307.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.08
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: 2022ko ekainaren 4ko Aginduaren laburpena. Agindu horren bidez, berotegi-efektuko gasen zeharkako isurketen kostuak konpentsatzeko mekanismo bat ezartzen duen maiatzaren 3ko 309/2022 Errege Dekretuan xedatutako diru-laguntzak emateko deialdia egiten da.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18308.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.06.07
 • Nork: DEMA-Enplegu eta Ekintzailetza Foru Agentzia
 • Gaia: LABORLAN III Enplegu-Prestakuntza Programan parte hartzen duten enpresetarako oinarriak: langabeen enplegagarritasuna enplegu-prestakuntza programa mistoen bidez hobetzeko laborategia.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/07/I-543_eus.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.07
 • Gaia: Hutsen zuzenketa, honako hitzarmen honena: XI. Hitzarmen kolektibo nazionala, itundutako edo diruz lagundutako mailarik gabeko araubide orokorreko ikastetxe pribatuen edo irakaskuntza arautuko ikastetxeen gainekoa.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-A-2022-9352.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.07
 • Nork: Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa
 • Gaia: 2022ko ekainaren 2ko Ebazpenaren laburpena. Ebazpen horren bidez, 2021-2023 aldirako Ikerketa Zientifiko eta Teknikoko eta Berrikuntzako Estatuko Planaren Berrikuntza eta Enpresa Lidergoa Katalizatzeko Estatuko Programaren «programa Teknologiko Aeronautikoa» izeneko laguntzak emateko 2022rako deialdia onartzen da, Berreskuratze Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-B-2022-18217.pdf

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/03/pdfs/BOE-A-2022-9154.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.27
 • Nork: Zientzia eta Berrikuntza Ministerioa
 • Gaia: ETE Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroaren Lehendakaritzaren 2022ko maiatzaren 20ko Ebazpenaren laburpena. (CDTI). Honen bidez, ikus-entzunezko teknologien eta bideojokoen I+G Proiektuak Programaren 2022rako laguntzen deialdia onartzen da, Europako Ikus-entzunezko sektorea bultzatzeko Espainia Hub Ikus-entzunezkoa Planaren, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren eta Ikerketa Zientifikoko Estatuko Planaren (2021-2023) esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/27/pdfs/BOE-B-2022-16670.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.21
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: 2022ko deialdia egiten duen eta abenduaren 23ko ICT/1466/2021 Agindua aldatzen duen martxoaren 17ko ICT/209/2022 Agindua aldatzeko laburpena. Agindu horren bidez, Ibilgailu Elektriko eta Konektatuaren Sektorean Eraberritzeko eta Eraberritzeko Proiektu Estrategikoaren laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dira.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-B-2022-16139.pdf

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/05/2202197e.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.20
 • Nork: Kultura eta Kirol Ministerioa
 • Gaia: Argitalpen-edukiak digitalizatzeko laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituen abenduaren 30eko CUD/1532/2021 Aginduaren laburpena; agindu horren bidez, 2022ko deialdia onartzen da, Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-B-2022-15733.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.05.19
 • Nork: Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren Erabakia, 2022ko maiatzaren 17koa, abenduaren 28ko 20/2021 legea egonkortzeko prozesuari dagokion Bizkaiko Foru Aldundiaren 2022ko aurrekontu-ekitaldirako enplegu publikoaren eskaintza onartzen duena.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/19/I-469_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.05.19
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: 3/2022 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, maiatzaren 10ekoa; honen bidez, aldatu egiten da otsailaren 8ko 1/2022 Foru Dekretu Arauemailea, zeinak aldatu egiten baitu Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Araua, inportazioei eta hornidura batzuei lotutako aldi baterako salbuespenei dagokienez, COVID-19aren pandemiari erantzuteko, eta tributu-arloko neurri jakin batzuk luzatzen dira balio erantsiaren gaineko zergan eta energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergan.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/19/I-454_eus.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.14
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: ICT/426/2022 Agindua, maiatzaren 13koa, honako agindu hau aldatzen duena: ICT/209/2022 Agindua, martxoaren 17koa, 2022rako deialdia egiten duena, eta abenduaren 23ko ICT/1466/2021 Agindua aldatzen duena. Agindu horren bidez, ibilgailu elektrikoaren industria-katearen jarduera integraletarako laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dira, eta proiektu estrategikoaren barruan konektatuta dago (proiektu estrategikoa, hau da, BEKT/1466/2021).
 • Lotura: https://boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7859.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.11
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/413/2022 Agindua, maiatzaren 10ekoa, 2021eko zergaldirako errendimendu garbiaren indizeak murrizten dituena eta indize zuzentzaileak aldatzen dituena hirugarrenei erositako pentsuengatik eta lur ureztatuetan egindako laboreengatik, baldin eta, horretarako, energia elektrikoa erabiltzen badute, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren metodoan aplika daitezkeenak ezohiko hainbat egoerak eragindako nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueretarako.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7638.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.11
 • Nork: Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko maiatzaren 10ekoa, Ekonomiako eta Enpresari Laguntzeko Estatu Idazkaritzarena, Ministro Kontseiluaren 2022ko maiatzaren 10eko Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, enpresei eta autonomoei emandako finantzaketarako abal-lerroaren lehen tartearen baldintzak eta baldintzak ezartzen dira. Abalen linea martxoaren 29ko 6/2022 Errege Lege Dekretuak ezarri zuen, eta horren bidez, presako neurriak hartu ziren, gerra ekonomikoaren eta gizarte-ondorioen plan nazionalaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7639.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.07
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko apirilaren 29koa, Gizarte Segurantzaren eta Pentsioen Estatu Idazkaritzarena, Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduten mutuek 2022ko jarduera-planetan garatu beharreko Gizarte Segurantzaren prebentzio-jardueren plangintza orokorra ezartzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.07
 • Nork: Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa
 • Gaia: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak 2021eko abenduaren 23ko Ebazpena aldatzen duen ebazpenaren laburpena. Ebazpen horren bidez, interes nazionaleko sektore estrategikoetan lanpostu hutsak betetzeko diru-laguntzen deialdi irekia onartzen da, 2022 eta 2023 urteetarako langabetuak kontratatzeko konpromisoak biltzen dituzten prestakuntza-ekintzak finantzatuz, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-B-2022-14278.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.07
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia:  2022ko maiatzaren 6ko Aginduaren laburpena. Agindu horren bidez, farmazia-sektorearen eta osasun-produktuen sektorearen industria-trantsiziorako proiektu estrategikoetarako laguntzen deialdia egiten da, VANGUARDIAKO PERTE SALUDaren pean, 2022. urteko Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-B-2022-14280.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.09
 • Nork: Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko apirilaren 8koa, Aire Segurtasuneko Estatu Agentziaren Zuzendaritzarena, COVID-19 pandemiari dagokionez aireko bidaiariak eta hegazkingintzako langileak kudeatzeko jarraibide operatiboak eguneratzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7513.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 23.09.2022
 • Tema: Acuerdo de la Diputación Foral de Bizkaia, de 5 de julio de 2022, por el que se derogan los artículos 93.1, 95, 96 (párrafos primero y segundo) y las medidas indemnizatorias del apartado 3 de la Disposición Transitoria Tercera del Convenio regulador de las condiciones de trabajo del personal laboral de la Diputación Foral de Bizkaia y del Instituto Foral de Asistencia Social.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/09/23/I-787_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 23.09.2022
 • Tema: Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo de la empresa Industria de Tuberías Aeronáuticas, S.A.U. (código de convenio 48100252012011).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/09/23/III-210_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 23.09.2022
 • Tema: Convenio colectivo de bolsas y mercados españoles.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15513.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 23.09.2022
 • Tema: Convenio colectivo estatal para el comercio de distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/23/pdfs/BOE-A-2022-15514.pdf

 • Lugar: BOB
 • Fecha: 21.09.2022
 • Tema: Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo, y Seguridad Social de Bizkaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo de la empresa Belgicast Internacional, S.L. (código de convenio 48100131012011).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/09/21/III-207_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 21.09.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15354.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 17.09.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Corrección de errores de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/17/pdfs/BOE-A-2022-15169.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 19.09.2022:
 • Tema: Resolución de la delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo de la empresa Grupo Celulosas Moldeadas, S.A. (código de convenio 48102572012022).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/09/19/III-203_cas.pdf
 •  
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 19.09.2022
 • Tema: Resolución de la delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo de la empresa Dominion Servicios Ambientales, S.L. (código de convenio 48102041012019).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/09/19/III-204_cas.pdf

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2204047a.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 9.09.2022
 • Emisor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
 • Tema: Extracto de la Resolución de 7 de septiembre de 2022 de la Dirección General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P por la que se modifica la convocatoria de las ayudas destinadas a la digitalización de empresas del segmento I en el marco de la agenda España digital 2025, Programa Kit Digital, para ampliar el plazo de presentación de solicitudes.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/09/pdfs/BOE-B-2022-27000.pdf

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2203913a.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 7.09.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf

 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 28.07.2022
 • Tema: VIII Convenio colectivo de Grupo Constant Servicios Empresariales, SLU
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12622.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 28.07.2022
 • Emisor: Ministerio de Igualdad
 • Tema: Orden IGD/723/2022, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión por el Instituto de las Mujeres, O.A., de subvenciones públicas a organizaciones sindicales, dirigidas a financiar la formación, capacitación, apoyo y asesoramiento especializado necesarios para el ejercicio de las funciones de negociación, elaboración, implantación, seguimiento y evaluación de planes de igualdad de ámbito estatal o supraautonómico.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/28/pdfs/BOE-A-2022-12639.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 26.07.2022
 • Emisor: Ministerio de Educación y Formación Profesional
 • Tema: Orden EFP/705/2022, de 20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales dirigidas a las personas trabajadoras, y se realiza la convocatoria de ámbito estatal para el año 2022.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12468.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 26.07.2022
 • Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
 • Tema: Orden TED/706/2022, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y programas de incentivos para la concesión de ayudas a proyectos singulares de instalaciones de biogás, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12470.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 26.07.2022
 • Emisor: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
 • Tema: Orden TED/707/2022, de 21 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para las convocatorias de los programas de incentivos a proyectos de redes de calor y frío que utilicen fuentes de energía renovable, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/26/pdfs/BOE-A-2022-12471.pdf

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203338a.pdf

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/19/pdfs/BOE-A-2022-12000.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 18.07.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se modifican los modelos del Anexo y otras cuestiones de la Resolución de 3 de agosto de 2021, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11948.pdf

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203237a.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 14.07.2022
 • Tema: Acta relativo a las tablas salariales definitivas para el año 2020 del Convenio colectivo estatal para las industrias lácteas y sus derivados.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11696.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 14.07.2022
 • Tema: III Convenio colectivo de Bureau Veritas Inversiones, SL.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11697.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 14.07.2022
 • Tema: Actualización de las tablas salariales para el año 2022 del IV Convenio colectivo de Ilunion Seguridad, SA.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11698.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 14.07.2022
 • Tema: Acuerdos de prórroga y revisión salarial para el año 2022 del Convenio colectivo del ciclo de comercio de papel y artes gráficas.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/14/pdfs/BOE-A-2022-11699.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 13.07.2022
 • Tema: Convenio colectivo estatal del sector de industrias cárnicas.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11622.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 13.07.2022
 • Tema: Convenio colectivo de ámbito estatal de jardinería 2021-2024.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11623.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 13.07.2022
 • Tema: Acuerdo sobre condiciones retributivas para el sorteo extraordinario de la modalidad de lotería «Cupón de la ONCE».
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11624.pdf 
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 13.07.2022
 • Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Orden TES/652/2022, de 24 de junio, por la que se convalidan las bases reguladoras aprobadas por Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se aprueba, por el procedimiento de trámite anticipado, la convocatoria abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de personas desempleadas para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11625.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 13.07.2022
 • Emisor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
 • Tema: Orden ETD/653/2022, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales y se convoca la concesión de ayudas para proyectos de desarrollo experimental e innovación de procesos a través de tecnologías asociadas al Metaverso y Web 3.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11629.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 13.07.2022
 • Emisor: Ministerio de Igualdad
 • Tema: Resolución de 7 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 27 de mayo de 2022, relativo a la acreditación administrativa de la condición de víctima de trata de seres humanos y/o explotación sexual y sus Anexos I y III.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11630.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 9.07.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-A-2022-11392.pdf

Emisor: Departamento de Cultura y Política Lingüïstica

 • Lugar: BOB
 • Fecha: 6.07.2022
 • Emisor: Departamento de Promoción Económica
 • Tema: ORDEN FORAL 4819/2022, de 24 de junio, de la diputada foral de Promoción Económica, por la que se establece una segunda convocatoria de ayudas para el año 2022 del programa Creación de Empresas Innovadoras.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/06/I-619_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 6.07.2022
 • Tema: Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo de la empresa AL-KO Record, S.A. (código de convenio 448102462012021).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/06/III-154_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 6.07.2022
 • Tema: Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del acuerdo parcial del Convenio Colectivo de los Estibadores del Puerto de Bilbao (código de convenio 48000914011983).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/06/III-155_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 6.07.2022
 • Emisor: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
 • Tema: Real Decreto 528/2022, de 5 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1173/2015, de 29 de diciembre, de desarrollo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en lo relativo a las ayudas a la paralización definitiva y temporal de la actividad pesquera.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-A-2022-11135.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 6.07.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Extracto de la Orden de 30 de junio de 2022 por la que se modifica la convocatoria para el año 2022 de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/06/pdfs/BOE-B-2022-22072.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 28.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10677.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 28.06.2022
 • Tema: XXIII Convenio colectivo de contratas ferroviarias.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10742.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 28.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Cultura y Deporte
 • Tema: Orden CUD/596/2022, de 24 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la participación de películas cinematográficas y otras obras audiovisuales españolas, terminadas o en proyecto, en eventos audiovisuales internacionales en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10750.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 28.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Extracto de la Orden de 25 de junio por la que se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022 de las ayudas establecidas para el apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras con objeto de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-B-2022-21121.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 26.06.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
 • Lugar: BOPV
 • Fecha: 22.06.2022
 • Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo
 • Tema: RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para el desarrollo de Proyectos Singulares de inserción e innovación socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo en 2022.
 • https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202828a.shtml
 • Tema: RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2022, destinadas a la contratación de personas mayores de 30 años en situación de desempleo de larga duración en centros de trabajo de la CAPV.
 • Enlace:
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202832a.shtml

Tema: RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el ejercicio 2022, para la contratación de personas jóvenes por entidades locales en el marco del Programa FSE Plus del País Vasco 2021-2027.

Enlace:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202832a.shtml

Tema: RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el año 2022, de las ayudas destinadas a las actuaciones de Empleo con Apoyo, previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y elRegistro Vasco de centros especiales de empleo.

Enlace:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202830a.shtml

Tema: RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2022, de las ayudas previstas en la Orden conjunta de 3 de octubre de 2012, de las Consejeras de Educación, Universidades e Investigación, y de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases reguladoras del programa HEZIBI de formación y trabajo en alternancia para jóvenes

Enlace:

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202831a.shtml
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 21.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10289.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la determinación del hecho causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación económica de ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del sistema de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9850.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.06.2022
 • Emisor: Comunidad Autónoma del País Vasco
 • Tema: Ley 4/2022, de 19 de mayo, del Recurso de Casación Civil Vasco.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9851.pdf
 •  
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Resolución de 8 de junio de 2022, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2022 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9930.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 14.06.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 622/2022 de 6 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se establece la fecha de publicación del listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Foral de Bizkaia por deudas o sanciones tributarias que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 94 ter de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/14/I-545_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 14.06.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 619/2022 de 3 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 1328/2021, de 26 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 369, «Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes» y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/14/I-546_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 14.06.2022
 • Tema: Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo de la empresa AKT Plásticos, S.L. (código de convenio 48100372012012).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/14/III-132_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 14.06.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Instrumento de adhesión al Convenio sobre el trabajo a domicilio, hecho en Ginebra el 20 de junio de 1996.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-A-2022-9763.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 14.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Extracto de Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se modifica la de 23 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la convocatoria abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de personas desempleadas para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-B-2022-19112.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 11.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/534/2022, de 6 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/11/pdfs/BOE-A-2022-9606.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 9.06.2022
 • Tema: Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito de la modificación del Convenio Colectivo de la empresa Corporacion De Practicos Del Puerto Y Ria De Bilbao (código de convenio 48005232012001).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/09/III-128_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 9.06.2022
 • Tema: Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo de la empresa Dialbilbo, S.L. (código de convenio 48102531012022).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/09/III-129_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 9.06.2022
 • Emisor: Consejo General del Poder Judicial
 • Tema: Acuerdo de 25 de mayo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, relativo a la aprobación de las normas de reparto de la Sala de lo Social, para el año 2022.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/09/pdfs/BOE-A-2022-9496.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 8.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
 • Tema: Real Decreto 428/2022, de 7 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de una ayuda excepcional de adaptación para compensar las dificultades económicas derivadas del conflicto bélico en Ucrania en determinados sectores agrarios.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-A-2022-9379.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 8.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Extracto de la Resolución de 6 de junio de 2022, de la Fundación EOI, F.S.P. por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación abierta a través de la iniciativa «Activa Startups», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18307.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 8.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Extracto de la Orden de 4 de junio de 2022 por la que se convoca la concesión de las subvenciones dispuestas en el Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, por el que se establece un mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/08/pdfs/BOE-B-2022-18308.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 7.06.2022
 • Emisor: DEMA-Agencia Foral de Empleo y Emprendimiento
 • Tema: Bases para empresas participantes en el Programa de Empleo-Formación LABORLAN III: Laboratorio para mejorar la empleabilidad de personas desempleadas mediante programas mixtos de empleo-formación.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/07/I-543_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 7.06.2022
 • Tema: Corrección de errores del XI Convenio colectivo nacional de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel concertado ni subvencionado.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-A-2022-9352.pdf
 •  
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 7.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Ciencia e Innovación
 • Tema: Extracto de la Resolución 2 de junio de 2022 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E. por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 del procedimiento de concesión de ayudas destinadas al «Programa Tecnológico Aeronáutico», del Programa Estatal para Catalizar la Innovación y el Liderazgo Empresarial del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/07/pdfs/BOE-B-2022-18217.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 6.06.2022
 • Emisor: Juntas Generales de Bizkaia
 • Tema: Acuerdo adoptado en el Pleno de 18 de mayo de 2022 por el que se convalida el Decreto Foral Normativo 2/2022, de 5 de abril, de medidas tributarias urgentes derivadas de la crisis energética.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/06/I-510_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 6.06.2022
 • Emisor: Diputado General
 • Tema: Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, Asunto 34 del Orden de día celebrado el 17 de mayo de 2022, por el que se aprueba el Plan de integridad y prevención de riesgos de gestión y medidas antifraude de la Diputación Foral de Bizkaia en proyectos cofinanciados por la Unión Europea.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/06/I-486_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 2.06.2022
 • Tema: Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo de la empresa Corporación de Prácticos del Puerto y Ría de Bilbao (código de convenio 48005232012001).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/02/III-123_cas.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 27.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Ciencia e Innovación
 • Tema: Extracto de la Resolución de 20 de mayo de 2022 de la Presidencia del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI), por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de ayudas del Programa Proyectos de I+D de tecnologías audiovisuales y de los videojuegos en el marco del Plan de Impulso al Sector Audiovisual España Hub Audiovisual de Europa, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan Estatal de Investigación Científica, 2021-2023.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/27/pdfs/BOE-B-2022-16670.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 20.05.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: DECRETO FORAL 74/2022, de 17 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se modifica el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 15/2022, de 1 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Subvenciones, de desarrollo de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/20/I-472_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 20.05.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: DECRETO FORAL 73/2022, de 17 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se modifica el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 14/2022, de 1 de marzo, por el que se modifica el Reglamento General Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia, de desarrollo del Texto Refundido de la Norma foral General Presupuestaria, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 169/2014, de 16 de diciembre.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/20/I-473_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 20.05.2022
 • Emisor: Departamento de Promoción Económica
 • Tema: DECRETO FORAL 77/2022, de 17 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa de subvenciones Agentes Intermedios para el año 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/20/I-427_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 20.05.2022
 • Tema: Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo de la empresa UTE TMB Arraiz (código de convenio 48100411012014).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/20/III-111_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 20.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Orden TES/443/2022, de 17 de mayo, por la que se dictan las normas para la aplicación de las medidas laborales y de protección por desempleo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil como consecuencia de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8246.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 20.05.2022
 • Tema: Acuerdos de aprobación de las tablas salariales para el año 2022 y la modificación del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8294.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 20.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Cultura y Deporte
 • Tema: Extracto de la Orden CUD/1532/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para digitalización de contenidos editoriales y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-B-2022-15733.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 2022.05.19

Tema: Convenio colectivo de Cegelec, SA.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8224.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 19.05.2022

Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Tema: Resolución de 6 de mayo de 2022, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la que se establecen procedimientos de control de la jornada laboral de conductores en el sector de transportes por carretera, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2020/1057, de 15 de julio.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8227.pdf

 • Lugar: BOB
 • Fecha: 17.05.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 566/2022, de 6 de mayo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 653 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y su presentación por medios electrónicos por Notarios y Notarias.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/17/I-435_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 17.05.2022
 • Emisor: Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural
 • Tema: DECRETO FORAL 68/2022, de 10 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, de corrección de errores detectados en el Decreto Foral 47/2022, de 12 abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen las bases y la convocatoria de ayudas económicas excepcionales en apoyo al sector ganadero y agrícola acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19, en el periodo 2021-2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/17/I-464_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 14.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Orden ICT/426/2022, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa su convocatoria para 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7859.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 16.05.2022
 • Emisor: Departamento de Promoción Económica
 • Tema: DECRETO FORAL 72/2022, de 10 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa de subvenciones Promoción de la Artesanía 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/16/I-457_cas.pdf

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/05/2202081a.pdf

 • Lugar: BOB
 • Fecha: 13.05.2022
 • Emisor:Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad
 • Tema: DECRETO FORAL 65/2022, de 10 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueban las bases y convocatoria reguladoras de la concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos de innovación sociolaboral, del ejercicio 2022.
 • Enlace:
 • https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/13/I-415_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 13.05.2022
 • Emisor: Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad
 • Tema: DECRETO FORAL 67/2022, de 10 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases y convocatoria de subvenciones para la puesta en marcha de itinerarios integrales y personalizados, a través de programas mixtos de empleo-formación, dirigidos a integrantes del programa de atención a personas jóvenes de la Dirección General de Inclusión Social del ejercicio 2022. Programa GAZTE ON.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/13/I-417_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 11.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/413/2022, de 10 de mayo, por la que se reducen para el período impositivo 2021 los índices de rendimiento neto y se modifican los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7638.pdf 
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 11.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
 • Tema: Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2022, por el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7639.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 7.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Resolución de 29 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece la planificación general de las actividades preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en sus planes de actividades del año 2022.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 7.05.2022
 • Emisor: Ministrio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Extracto de la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que modifica la Resolución de 23 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la convocatoria abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de personas desempleadas para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-B-2022-14278.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 7.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Extracto de la Orden de 06 de mayo de 2022, por la que se efectúa la convocatoria de ayudas a proyectos estratégicos para la transición industrial del sector farmacéutico y del sector de productos sanitarios, bajo el PERTE SALUD de VANGUARDIA, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el año 2022
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-B-2022-14280.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 9.05.2022
 • Tema:  Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo de la empresa Ebaki XXI, S.A. (código de convenio 48004922011999).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/09/III-97_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 9.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 • Tema: Resolución de 8 de abril de 2022, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7513.pdf